Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Den Haag op Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

2001-05-01: Haagse reactie op Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Den Haag bepleit één knooppunt met internationale allure

Den Haag heeft waardering voor de inzet van het kabinet, om de kwaliteit van het ruimtegebruik te verbeteren door in stedelijk gebied te intensiveren, combineren en transformeren. De stad streeft naar eén internationaal knooppunt met uitstraling in het gebied tussen Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Prins Clausplein. Ook wil de stad hoge woonkwaliteit toevoegen in het centrum en in de Westlandse Zoom. Optimale aansluiting op de HSL Oost en Zuid en investeringen in A4, Trekvliettracé, spoorverdubbeling van de belangrijkste railverbindingen binnen de Deltametropool en hoogwaardig regionaal railvervoer. Verbetering van de structuur van groen en water in stad en regio. Deze maatregelen zijn nodig om de kansen van Den Haag optimaal te kunnen benutten. De stad wil zich verder versterken als stad van vrede en recht, ICT- en telecomstad. Dat stelt het Haagse gemeentebestuur in een reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin het kabinet de lijnen uitzet voor de ruimtelijke ordening van Nederland in de komende decennia.

Centrumontwikkeling

In tegenstelling tot de Vijfde Nota kiest Den Haag voor de ontwikkeling van één internationaal knooppunt in het gebied tussen Den Haag Centraal, Hollands Spoor en het Prins Clausplein/Ypenburg. Dit sluit beter aan op de ontwikkeling van de Centrale Zone in Den Haag, lopend van Scheveningen, via het centrum naar de A4, dan het ene internationale knooppunt en de twee Randstadcentra die in de Vijfde Nota genoemd worden.

Wonen

Den Haag wijst er op dat de Vijfde Nota realisering van woningen in de Westlandse Zoom vooralsnog bemoeilijkt, omdat het kabinet reconstructie van het kassengebied ten gunste van wonen in het groen ongewenst vindt. Naar de mening van Den Haag is dat een "onbegrijpelijk" standpunt: "Wij denken dat de ruimtelijke kwaliteit van het Westlandse Zoomgebied er per saldo aanmerkelijk op vóóruit zal gaan, zonder dat de centrumfunctie van de Westlandse glastuinbouw wordt aangetast". Den Haag bepleit fundamentele keuzes rond de glastuinbouw, "gegeven de hoge verstedelijkingsdruk en de opgave om de blauwgroene structuur te versterken".

Realisering van meer en gevarieerde woningen in het centrum en in de Westlandse Zoom moet, samen met de herstructurering van verschillende Haagse wijken, bijdragen aan een sterkere positie van Den Haag op de woningmarkt.

Verkeer

De positie van Den Haag vraagt volgens het gemeentebestuur om een substantiële bijdrage van het rijk aan de bereikbaarheid van de stad. Den Haag heeft een programma om de stad bereikbaar te houden.

In haar reactie wijst Den Haag op de toegezegde aansluiting van de stad op de HSL Zuid. Ook het doortrekken van de HST Oost van Schiphol naar Den Haag is voor Den Haag als internationaal centrum noodzakelijk. Verder wijst Den Haag op de noodzaak van beter openbaar vervoer in de Deltametropool, door verdubbeling van de sporen tussen de grote steden en verdere intensivering van het regionale (light)railnetwerk. Later in de tijd ziet Den Haag het zogeheten Rondje Randstad als een aanvullende mogelijkheid.

Groen en water

Den Haag is van mening dat het rijk sterker zou moeten inzetten op groen en water als kwaliteit voor de ruimtelijke ontwikkeling. Voor Den Haag is die kwaliteit volgens het college essentieel. Het Groene Hart en de toegankelijkheid daarvan is op de schaal van de Deltametropool van groot belang. Op stedelijk-regionaal niveau is het naar de mening van Den Haag belangrijk dat groengebieden niet geïsoleerd worden bekeken, maar in samenhang met andere functies, zoals wonen, water en recreatie.

De Haagse reactie past in de brede discussie die momenteel wordt gevoerd over Deel 1 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.


1 mei 2001


last update: 1 mei 2001 ;pag.: 6934; auteur: 77 1 mei 2001 - pag. 6934 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie