Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kindermiddagen op bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Kindermiddagen op bezoekerscentrum De Boswerf
In de meivakantie organiseert bezoekerscentrum De Boswerf speciale kindermiddagen voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Op die middagen is er een educatieve, speelse tocht en maken ze hun eigen bloemenpers. Deze activiteiten vinden plaats vandaag, dinsdag 1, en op donderdag 3 en vrijdag 4 mei van 14.00 - 16.00 uur bij bezoekerscentrum de Boswerf, Prins Bernhardlaan 3 in Zeist. Per dag kunnen slechts een beperkt aantal kinderen meedoen.
Deelname bedraagt f 10,00 per kind. Graag van tevoren aanmelden op werkdagen van 9.00 - 15.00 uur en op zondagen van 12.00 - 16.30 uur. Opgeven voor vandaag is niet meer mogelijk, we realiseren dat deze publicatie daarvoor te laat is. Maar het kan nog wel voor de activiteiten van aanstaande donderdag en vrijdag, 3 en 4 mei! Het telefoonnummer is (030) 6922393.

Parkeervergunninghouders van rayons A, B, C, D, G, H en Ontheffingen worden vanaf 1 mei a.s. weer gecontroleerd!!!!!

Eerder werd op deze pagina bericht over de achterstand, die bij het verzenden van de nieuwe parkeervergunningen voor het jaar 2001 was ontstaan. Het ging daarbij om de vergunningen, die geldig waren tot 1 maart jl. voor de rayons A, B, C, D, G, H en de Ontheffingen van een vergunning.
Vorige week zijn inmiddels alle nieuwe vergunningen voor genoemde rayons verzonden.
Alle vergunninghouders in de genoemde rayons moeten daarom de nieuwe vergunning per 1 mei zichtbaar achter de voorruit van de auto hebben aangebracht. Vanaf dinsdag 1 mei worden ook deze vergunninghouders weer gecontroleerd door de Parkeercontrole. Een verlopen vergunning achter de voorruit houdt vanaf vandaag in, dat een bekeuring wordt gegeven.
Als u geen nieuwe parkeervergunning hebt ontvangen en u denkt daar wel recht op te hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt bellen met de heer Lugt of de heer van Eck van de afdeling Vergunningen van de Productgroep Ruimte, telefoon: (030) 698 73 92. U kunt uw bericht ook per e-mail zenden: (p.van.eck@zeist.nl)

Heuvelruggemeenten en provincie Utrecht stellen samen een visie

Denk mee over de toekomst van de Heuvelrug

"In 2025 zit u in uw auto die automatisch bestuurd wordt en op magneetaandrijving rijdt, rustig om u heen te kijken. U ziet in de verte de groene contouren van de Heuvelrug glooien. Achteromkijkend ziet u de hoogbouw van Utrecht. Tevreden bedenkt u hoe mooi op de Heuvelrug het landelijke karakter is behouden. Dankzij de snelle ontwikkelingen op computergebied is immers wonen en thuiswerken veel belangrijker geworden, dan het huisvesten van winkels en bedrijven in gemeenten. De overheid, en zeker de gemeenten hebben sinds het jaar 2000 goed ingespeeld op de ruimtenood, de recreatiedruk en volgestroomde wegen. En er is geen natuur verloren gegaan. De fietsroute tussen Rhenen en Utrecht is inmiddels getransformeerd in een snelle verbinding voor fietsers. En de Heuvelrug heeft nog steeds haar eigen bijzondere karakter met de Stichtse Lustwarande, de uitgestrekte bossen en de rivieroevers.

Toekomst of realiteit?
Natuurlijk is het verhaaltje hierboven toekomstmuziek. Toch zitten er onderwerpen in waar we ons nu al over buigen. Want wat willen we precies op de Heuvelrug met de recreatie? Kunnen we samen het toenemende sluipverkeer tegen gaan? Hoe zorgen we voor voldoende winkels, scholen en welzijnsvoorzieningen in de gemeenten? Waar kunnen nog huizen of bedrijfsterreinen komen? Kunnen we ons bijzondere landschap behouden?

Vooruitblik voor de komende 25 jaar
Over de antwoorden op deze vragen wordt sinds enige maanden hard nagedacht. De gemeenten Maarn, Amerongen Leersum Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Zeist en de provincie Utrecht werken daar samen aan, in het zogenoemde Strategisch Gebiedsperspectief Heuvelrug. Een visie, toekomstbeeld, waarin kansen èn bedreigingen die de komende 25 jaar op het gebied afkomen centraal staan. Dat zijn er nogal wat. En ze spelen ook nog eens onderling op elkaar in. Met de informatie die deze visie op gaat leveren, kunnen provincie en gemeenten hun beleidsplannen weer beter voeden. Denk bijvoorbeeld aan een streekplan of verkeer- en vervoerplan.

Om tot die gebiedsvisie te komen, doorlopen gemeenten en provincie een aantal fasen. Zo is eerst een karakteristiek van het gebied geschreven. Daarna volgde een beschrijving van de ontwikkelingen: wat komt er de komende tijd op het gebied en haar bewoners af? Momenteel wordt bekeken hoe die ontwikkelingen kunnen worden omgezet tot doelen, zodat kan worden bepaald hoe we over 25 jaar in dit gebied samen leven. En ten slotte wordt bekeken hoe die doelen kunnen worden gerealiseerd.

Meedenken?
Het opstellen van het strategisch gebiedsperspectief Heuvelrug is geen eenvoudige opgave. Het gaat om onderwerpen die over grenzen van gemeenten heen gaan en die lastig voor een gemeente alleen zijn op te pakken. Daarom werken gemeenten en provincie hier dan ook samen aan. Het liefst willen gemeentebestuurders en provincie hierin ook de mening van de inwoners en maatschappelijke organisaties betrekken. Op 28 en 30 mei worden hiervoor twee discussieavonden georganiseerd. Over enige tijd vindt u op deze gemeentepagina daarover meer informatie. Meer informatie?
We houden u via deze pagina graag op de hoogte!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie