Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breda presenteert eerste jaarverslag van nieuwe millennium

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


01-05-2001Breda presenteert eerste jaarverslag van nieuwe millennium
In 2000 heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen in Breda plaatsgevonden. Zo is de werkloosheid gedaald tot 3,2%. Er zijn 900 nieuwe woningen opgeleverd. Het nieuwe zwembad Wisselslag is in gebruik genomen. Ook zijn er 58 nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven en 111 plaatsen in de buitenschoolse opvang gerealiseerd. De belangstel-ling voor de schouwburg is toegenomen met 8%. Er is wel een terugloop van de belangstelling voor het Bredaas Museum, Para en Museum de Beyerd. Dit zijn enkele opvallende gegevens uit het jaarverslag 2000. Het college van burge-meester en wethouder heeft dit jaarverslag en de jaarrekening vorige week vastgesteld. Hierin staat de verantwoording voor de prestaties en bestedingen in relatie tot de beleidsvoornemens van het gemeentebestuur.

Algemeen beeld
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering bij de gemeente Breda ontwikkelt zich steeds verder. De jaarrekening komt sneller ter beschikking en is daarmee steeds meer hét instrument voor de Kadernota en begroting voor het komende jaar. Ook de accountant komt tot de conclusie dat de beheersing binnen de diensten op een steeds hoger niveau komt.

Financiën
De (grote) investeringsprojecten die op stapel staan zijn voldoende afgedekt. In reserves en in de exploitatie zijn voldoende middelen gereserveerd. Ook voor de risicos die de gemeente loopt, is in de reservepositie rekening gehouden. Ondanks de financiële resultaten constateert het college een toenemende druk op de structurele middelen (beheer buitenruimte, leerlingen-vervoer, onderwijshuisvesting en beheer/instandhouding sport).Het college is van mening dat dit in de komende programonderhandelingen nadrukkelijk moet worden betrokken.

Stadsvisie
De omvang van de Bredase bevolking is gegroeid tot boven de 162.000. Hiermede blijft Breda de achtste stad van Nederland. De in 1999 vastgestelde Stadsvisie is ook in het jaarverslag 2000 uitgangspunt voor de verantwoording.

Werken
De economie ontwikkelde zich voorspoedig. Breda is van de grote steden in Noord-Brabant koploper als het gaat om de stijging van de werkgelegenheid. In het verlengde hiervan is de werkeloosheid gedaald tot 3,2%. Een beeld dat gelijk is aan het landelijk niveau. Het bestand van de uitkeringsgerechtigden is duidelijk minder gedaald. In Breda was de daling 3,6 % landelijk 6,2%. Reden is de verharding van het bestand uitkeringsgerechtigden waardoor uitstroom moeilijker wordt.
Een belangrijke doelstelling van Breda is het versterken van de economische functie van de binnenstad. De plannen zijn ambitieus zoals de ontwikkeling van de Spoorzone, de Westflank, de heropening van de Haven en het aanleggen van een stadsgracht. Een beeldbepalende ontwikkeling voor de stad is de komst van de HSL en de shuttle en de verbreding van de A16.

Wonen
In 2000 zijn in Breda 900 woningen opgeleverd, 450 minder dan was gepland. De realisatie van het Chassé Park is voortvarend van start gegaan. De Singelappartementen zijn opgeleverd net als hotel de Keijser. De realisatie van poppodium Mezz, het Carré, de Wintertuin, de stadswoningen aan het Nonneveld, theaterwoningen en Museum woningen en het Holland Casino in de Kloosterkazerne is begonnen. De gekozen beheerconstructie van het terrein is een landelijke voorbeeld.

Veel aandacht heeft de geluidswal langs de Vinexlocatie Nieuw Wolfslaar gehad. Inmiddels heeft de rechter zich uitgesproken over de hoogte van deze geluidswal.

De gemeente heeft er flink werk van gemaakt om de stad zo schoon, heel en veilig mogelijk te houden. De burgers zijn tevreden over de hoofdwegen, centrumgebieden en het buitengebied. Men is minder tevreden over het stadshart en bedrijfsterreinen, over de veiligheid van de fiets-paden en het schoonhouden van woongebieden. Met de invoering van cameratoezicht op straat in de binnenstad heeft de gemeente initiatief genomen om de objectieve en subjectieve veiligheid op straat te verhogen. De totale criminaliteit in de stad heeft zich gestabiliseerd.

Op het terrein van milieu zijn successen geboekt bij het gescheiden inzamelen en het milieuhygiënisch verwerken van afval. In 2000 is bijna 100.000 ton afval ingezameld. Hiervan bleek 47% geschikt voor hergebruik. Dit is 3% meer dan in 1999 en 10% meer dan in 1998.

Op het terrein van verkeer is in Breda veel veranderd. Er is begonnen met alle woonbuurten in te richten tot 30-km zones. Een proces dat in 2006 wordt afgerond.

Zorg
Op terrein van sport is het afgelopen jaar veel gebeurd. Het nieuwe zwembad Wisselslag is in gebruik genomen en het nieuwe zwembad van Sonsbeeckpark begin 2001. Gesloten zijn de Spetter en het Sportfondsenbad. Gestart is met de bouw van een overkapte 400 meter kunstijsbaan. In 2000 is een overleg gestart met schoolbesturen en de schoolraad over een discussienota onderwijshuisvesting 2002/2005. De scholen hebben een visie op het onderwijs opgesteld.

De harmonisatie van de bestaande subsidieregelving bleek een grote klus. De nieuwe subsi-dieregelgeving gaat per 1 januari 2002 in. Hiertoe is eind 2000 de basis gelegd met de nota Alles heeft zijn prijs.

Veel aandacht is ook gegaan naar de uitbreiding van de kinderopvang. Er zijn 58 plaatsen in kinderdagverblijven gerealiseerd en er waren 309 plaatsen in ontwikkeling. Voor buitenschoolse opvang zijn er 111 plaatsen gerealiseerd en zijn 107 in ontwikkeling.

Cultuur
Voor het beoogde Museum voor Grafische Vormgeving was 2000 een cruciaal jaar. De ge-meente heeft in 2001 een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk met een samenhangende visie, een uitvoeringsplan en een begroting.
De publieke belangstelling voor de schouwburg is nog steeds stijgend (+ 8%). Daarentegen liep de publieke belangstelling van het Bredas Museum (-20%), Poppodium Para (-28) en De Beyerd (-24%) terug.

Resultaat
De totale uitgaven in 2000 waren 1 miljard. Ten opzichte van de begroting 2000 heeft de gemeente Breda een overschot van 52,9 miljoen (5 % van de totale uitgaven). In dit overschot zijn een aantal bijzondere baten opgenomen zoals een ontvangst in verband met de verkoop van de stortplaats Zevenbergen ( 10, 8 miljoen), de opbrengst van de verkoop aandelen bouwfonds ( 2,2 miljoen) en de vrijval van een niet meer benodigde voorziening ( 6,7 mil-joen). Deze bedragen zijn ingezet bij de Kadernota 2002.

Het resultaat is beperkt beïnvloed door bijzondere lasten zoals bijvoorbeeld de liquidatie van de RWS (Regionale Stichting voor Werk en Scholing) en de liquidatie van het Racketcentrum. Deze tegenvallers waren overigens voorzien.

Investeringen en reserves
In 2000 is voor 105,6 miljoen geïnvesteerd. Er is ook een overschot op investeringsvolumes van 169,3 miljoen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk ver-oorzaakt doordat een aantal grootschalige projecten in 2000 wel zijn gestart maar nog niet konden worden afgerond. Zoals twee nieuwe parkeergarages, de reconstructie van de Claudius Prinsenlaan, de bodemsanering aan de Hoornwerkstraat en de bouw van de Liduinaschool.

Verder zijn nog belangrijke bedragen in het investeringsplan beschikbaar voor de tunnel in Steenakker en de Oost-Westflank.

In 2000 is voor een bedrag van bijna 30 miljoen uit de reserves geïnvesteerd. Het totaalbe-drag aan reserves is hierdoor gedaald tot 324 miljoen. Nagenoeg dit volledige bedrag is geblokkeerd voor toekomstige uitgaven.

Breda, 1 mei 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...