Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bedrijven gevraagd OESO-richtlijnen te onderschrijven

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 066
Datum: 01-05-2001

BEDRIJVEN GEVRAAGD OESO-RICHTLIJNEN TE ONDERSCHRIJVEN BIJ GEBRUIK EXPORT- EN INVESTERINGSBEVORDERENDE SUBSIDIE

Het kabinet heeft er op voorstel van staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema, mede namens minister van Financien Zalm en minister van Ontwikkelingssamenwerking Herfkens, mee ingestemd dat bedrijven wordt gevraagd de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te onderschrijven als zij gebruik willen maken van export- en investeringsbevorderende subsidies. Hiermee wordt invulling gegeven aan de relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (waarover het kabinet op 30 maart j.l. een standpunt naar buiten bracht) en de inzet van het financieel buitenlandinstrumentarium gericht op het internationaal opererende bedrijfsleven.

Naast deze inspanningsverplichting ten aanzien van de OESO-richtlijnen, zullen de individuele aanvragen van ondernemers ook worden getoetst op eenduidige en transparante criteria op de terreinen corruptie, milieu en sociale omstandigheden. Aanvragen van bedrijven zullen worden afgewezen wanneer niet aan deze criteria wordt voldaan.
Voor de beoordeling van de milieu-effecten van projecten met door de overheid gesteunde exportfinanciering, zal worden aangesloten bij het binnenkort te sluiten OESO-akkoord over dit onderwerp. Vooruitlopend op dit OESO-akkoord zal Nederland zo spoedig mogelijk (streefdatum is 1 juni 2001) een milieutoets invoeren. Vanaf die datum zal geen
overheidsgesteunde exportkredietverzekering meer worden verstrekt, wanneer er sprake is van een groot negatief milieu-effect.

Met dit kabinetsstandpunt over het export- en investeringsinstrumentarium is opnieuw een stap gezet op het gebied van de beleidsontwikkeling over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht zal nu worden gegeven aan de bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie van beleid op dit gebied. Aan aansprekende voorbeelden van maatschappelijk verantwoorde activiteiten in ontwikkelingslanden zal bredere bekendheid worden gegeven. De komende tijd zal dit vorm krijgen door het organiseren van verschillende fora, in samenwerking met bijvoorbeeld de Wereldbank, het Nederlandse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie