Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording vragen over Nederlandse EU-beleid

Datum nieuwsfeit: 01-05-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=414179Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag DIE/IN Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 1 mei 2001 Auteur A.R. Westerink

Kenmerk DIE-266/01 Telefoon (070) 348 44 70

Blad /4 Fax (070) 348 40 86

Bijlage(n) - E-mail (ar.westerink@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording vragen van het lid Verhagen over het Nederlandse EU-beleid

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 27 april 2001, kenmerk 2000110090, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen (CDA) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Benschop, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, op vragen van de heer Verhagen

Vraag 1


Bent u op de hoogte van de kritiek van de heer Melkert op het Nederlandse EU-beleid? (NRC Handelsblad 24-04-01)

Antwoord

Afgezien van het geciteerde bericht, niet.

Vraag 2

Deelt u de mening van de heer Melkert dat Nederland in Brussel "beneden zijn stand acteert en gerepresenteerd wordt"? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zult u eraan gaan doen?

Antwoord

Indien dit de mening van de heer Melkert is, dan deel ik deze niet, omdat de waarneming onjuist is.

Vraag 3

Deelt u de mening van de heer Melkert dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet voldoende coördineert en de laatste jaren haar greep op Europese Zaken geleidelijk verloren heeft?

Antwoord

Nee.

Vraag 4

Deelt u de mening dat u medeverantwoordelijk bent voor het Nederlandse EU-beleid? Zo ja, voelt u zich persoonlijk aangesproken?

Antwoord


Ja, nee.

Vraag 5

Bent u ook van mening dat de herijking "niet geslaagd is", zoals de heer Melkert dat stelde? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. d.d. 27 oktober 2000, kamerstuk 24 337, nr. 25.

Vraag 6


Wat is uw oordeel over het voorstel van de fractievoorzitter van de PvdA om een minister van Europese Zaken aan te stellen?

Antwoord 6

De regering neemt daarover geen standpunt in. De samenstelling van het nieuwe kabinet en de in dat kader wellicht te treffen herschikking van de taken van de daarin op te nemen ministers en staatssecretarissen is een zaak die pas na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in mei 2002 aan de orde komt. Het past de regering niet daarop vooruit te lopen.

Vraag 7


Wanneer zal de notitie over de relatie tussen de Minister-Presidet en de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Kamer gestuurd worden?

Antwoord

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft bij de plenaire behandeling van zijn begroting
de Tweede Kamer toegezegd met het oog op de kabinetsformatie 2002 een notitie op te stellen over de relatie tussen het departement van Buitenlandse Zaken en van Algemene Zaken. Daarbij zal hij tevens nader ingaan op de manier waarop concreet invulling wordt gegeven aan de coördinerende rol van de Minister van Buitenlandse Zaken. De regering is voornemens deze notitie bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Kenmerk DIE-266/01
Blad /1

1 Handelingen Tweede Kamer 2 november 2000, blz. 18-1290, 18-340 en 18-1354

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie