Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opening nieuwbouw Hubrecht door koningin

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

23 april 2001

Opening nieuwbouw Hubrecht Laboratorium en renovatie Centraalbureau voor Schimmelcultures

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje verricht op woensdag 2 mei a.s. in Utrecht de officiële opening van de nieuwe gebouwen van het Hubrecht Laboratorium voor Ontwikkelingsbiologie KNAW en van het Centraalbureau voor Schimmelcultures KNAW, voorheen gevestigd te Baarn en Delft. Het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) doet biosystematisch onderzoek naar levende schimmels en gisten (fungi), en beheert omvangrijke collecties op dit gebied. Het onderzoek van het Hubrecht Laboratorium richt zich op de regulatie van de vroege embryonale ontwikkeling van gewervelde dieren.

Aanleiding om enige jaren geleden het bouwproject Hubrecht Laboratorium/CBS te starten vormde de ernstige ruimtenood van het Hubrecht Laboratorium en de sterk verouderde huisvesting van het CBS. Het KNAW-bestuur besloot het Hubrecht Laboratorium nieuw te gaan bouwen en vervolgens het oude Hubrecht-gebouw geschikt te maken voor het CBS. De vestiging van beide instituten op één locatie is tevens aangegrepen om een aantal voorzieningen als bibliotheek en bedrijfsrestaurant gezamenlijk te exploiteren en de facilitaire dienstverlening te integreren. Met de realisering van het bouwproject was rond veertig miljoen gulden gemoeid.

Centraalbureau voor Schimmelcultures

Het in 1904 opgerichte Centraalbureau voor Schimmelcultures heeft als werkgebied de biosystematiek van fungi, gericht op inventarisatie, beschrijving, identificatie en verwantschapsanalyse van de biodiversiteit van schimmels en gisten. Het beschikt over een van de grootste collecties ter wereld van levende schimmels en gisten; recent zijn ook enkele belangrijke bacteriecollecties in het CBS opgenomen. Deze collectie vormt een internationaal reservoir van referentiemateriaal: jaarlijks worden ruim 4000 stammen wereldwijd gedistribueerd ten behoeve van een breed scala van onderzoek, vaak in samenwerking met de industrie, in het bijzonder op het terrein van medische mycologie en voedingsmiddelenmycologie. Het CBS heeft in de afgelopen tien jaar de moleculair-biologische benadering in het taxonomisch onderzoek geïntegreerd, met het accent op het aflezen van relevante delen van het DNA. Thans staat het CBS voor nieuwe uitdagingen ten gevolge van de zeer snelle ontwikkelingen op het terrein van genomics, proteomics en bio-informatica. Interessante perspectieven biedt voorts het werken op de raakvlakken van biosystematiek en evolutiebiologie met respectievelijk de ontwikkelingsbiologie en de ecologie. Het CBS heeft rond zestig medewerkers.
Directeur is dr. D van der Mei.

Hubrecht Laboratorium voor Ontwikkelingsbiologie

Het Hubrecht Laboratorium, Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie is opgericht in 1917. De ontwikkelingsbiologie houdt zich bezig met een van de meest fundamentele eigenschappen van de levende natuur: de ontwikkeling van een organisme vanuit één enkele cel, de bevruchte eicel. Het onderzoekprogramma van het instituut is, ook internationaal, uniek, omdat het zich richt op de gehele fase van de vroege ontwikkeling van dieren - van de bevruchting tot het ontstaan van het centrale zenuwstelsel - en daartoe diverse belangrijke onderzoekmodellen aanwendt: wormen, vissen, amfibieën, zoogdieren en diverse in vitro modellen. Op het gebied van de ontwikkelingsbiologie zijn de laatste jaren wereldwijd wetenschappelijke resultaten geboekt die van grote invloed zijn op het werk van het Hubrecht Laboratorium. Genoemd kunnen worden geslaagde dierlijke kloneringsexperimenten en het succesvol isoleren van menselijke embryonale stamcellen uit (bij IVF overgebleven) pre-implantatie-embryo's. Laatstgenoemde techniek kon bij de muis al langer worden toegepast, maar door het isoleren van menselijke stamcellen ontstaan mogelijkheden voor belangrijke medische toepassingen op basis van basale ontwikkelingsbiologische kennis. Niet minder bepalend voor de onderzoekagenda van het Hubrecht Laboratorium is voorts het beschikbaar komen van gedetailleerde informatie over het volledige genetische materiaal van mens en dier. Daarmee ligt de weg open voor functional genomics, het leren doorgronden van de functie van bepaalde genen in de ontwikkelingsprocessen. Het Hubrecht Laboratorium heeft rond 130 medewerkers.
Directeur is prof. dr. Ronald H.A. Plasterk.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: (voorlichting@bureau.knaw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie