Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voordracht Onderwijskansen scholen Tilburg

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

02-05-2001

Voordracht Onderwijskansen scholen

9 basisscholen en 2 scholen voortgezet onderwijs als OK-school voorgedragen

Het college van b&w heeft aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 9 Tilburgse basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs voorgedragen als onderwijskansenschool (OK-school). Met een voordracht is maximaal een bedrag van
fl 100.000,- binnen te slepen. Om in aanmerking te komen als OK-school moet een school bestaan uit 50% of meer achterstands-leerlingen. Zes basisscholen zijn voorgedragen voor een zogenaamde ruggesteun: Aboe el-Chayr, De Cocon, De Hasselt, Juliana, De Triangel en Zuiderlicht. Drie bassischolen zijn aangewezen voor een schouderklop: Don Sarto, Hubertus en De Sleutel. Daarnaast zijn twee scholen voor voortgezet onderwijs voorgedragen: de locatie Techniek en de locatie Zorg en Welzijn van het Midden-Brabant College.
Bij het Ministerie zijn tevens financiële middelen aangevraagd voor de uitvoering van het Onderwijskansenplan en voor de gemeentelijke projectcoördinatie. Nu is het wachten op de reactie van het Ministerie. Tilburg streeft ernaar om in augustus 2001, te starten op de dan definitief aangewezen OK-scholen.

Voordracht OK-scholen
Vorige week hebben Tilburgse schoolbesturen hun voordrachten voor de OK-scholen bij de gemeente ingediend. De gemeente reikte hiervoor criteria en een toetsingskader aan. Op basis van de voordrachten heeft de gemeente een uiteindelijke keuze gemaakt, in overleg met de inspecteur onderwijs van de onderwijsinspectie. Daarbij is gekeken naar de ambities van de betrokken scholen voor de komende 4 jaar. De inspecteur sprak zijn waardering uit over de voortvarende werkwijze in Tilburg.
Volgens de gemeente hebben alle scholen met een minder goede uitgangs-positie recht op onderwijskansen. De gemeente beraadt zich daarom op welke manier tegemoet gekomen kan worden aan de ambities van scholen die niet gehonoreerd worden in dit OK-traject.

Onderwijskansenbeleid
In maart 2001 heeft het college van b&w het plan van aanpak Onderwijskansenplan vastgesteld. Dit beleid richt zich op scholen met een groot aantal leerlingen met een minder goede uitgangspositie. In Tilburg noemen we dit 'voorrangsscholen' uit het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenplan (GOA). Uit een quick-scan van de Onderwijsinspectie in Tilburg blijkt dat de scholen het goed doen. Het Onderwijskansen-plan in Tilburg is dan ook meer een intensivering van het bestaande lokale beleid in maatregelen voor taal, voor- en vroegschoolse educatie, zorgverbreding, coaching, bijscholing en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Met het beleid kunnen scholen gerichter werken aan het bestrijden van achterstanden, en een flinke stap vooruit zetten in de resultaten van leerlingen en in de schoolontwikkeling. Daarnaast gaat het ook om scholen die, ondanks de wat slechtere uitgangspositie, heel goede resultaten behalen en een schouderklopje verdienen. Verder wordt gekeken hoe voorbeelden van Tilburgse 'good practise' verbreed kunnen worden. Op 5 april jl. hebben de gemeente Tilburg en de Tilburgse schoolbesturen het Convenant Onderwijskansen ondertekend. In het convenant onderstrepen de Tilburgse scholen, schoolbesturen en gemeente Tilburg hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van onderwijskansen voor Tilburg.
Op 16 mei a.s. tekent wethouder Van Herwijnen van Onderwijs in Den Haag namens de gemeente Tilburg het Convenant Onderwijskansen G21/100.000+.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie