Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ARK presenteert nieuw klimaatprotocol

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


| De Duurzaamsite / Nieuws 2001 |

ARK presenteert nieuw klimaatprotocol

Persbericht 2 mei 2001
Actievoerders van de Amsterdamse groep ARK (Amsterdamse Radikale Klimaat actie) zullen vandaag op het Museumplein, Amsterdam, een manifest onthullen waarin opgeroepen wordt tot een nieuw "klimaat"-gericht protocol en het verwerpen van het inmiddels volledig waardeloze Kyoto-protocol. Het manifest eist implementatie van de twaalf principes in het nieuwe protocol. (Zie beneden)
De onthulling zal plaatsvinden voor het Amerikaanse Consulaat en daar zal onder andere de strijd tussen het klimaat en de Amerikaanse regering en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en aanverwanten worden beslecht, door middel van touwtrekken, opgeluisterd met muziek en straattheater.
Het touwtrekken zal om 14.00 uur beginnen buiten het Amerikaanse Consulaat, Museumplein 19.
Voor meer informatie of persverklaringen: bel Tabitha op 06-16478284
Counter Information Agency (CIA) office
Overtoom 301, 1054 HW Amsterdam, 0031 (0)20 6831021 www.risingtide.nl of squat.net/cia


Achtergrondinformatie en de 12 principes

In 1997 sloten regeringen uit de hele wereld een internationaal verdrag met als doelstelling het verminderen van de CO2-uitstoot en te voorkomen dat klimaatverandering zowel het milieu als de mensheid zal vernietigen. Ondanks het feit dat het Kyoto-protocol slechts een "symbolische waarde" had, was het in ieder geval een begin. Nu, 4 jaar later, is het verdrag nog steeds niet geratificeerd door de "geindustrialiseerde" en veelal Westerse landen. De VS heeft inmiddels zelfs besloten de uitgangspunten van het verdrag te verwerpen. De toekomst van de wereld hangt aan een zijden draadje terwijl vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hun uiterste best doen om te zorgen dat zij in de toekomst winst kunnen gaan maken door middel van allerlei vormen van "klimaathandel". Wij roepen iedereen op om te strijden voor een nieuw protocol dat werkelijk zoekt naar een oplossing voor klimaatverandering, gebaseerd op de volgende basisprincipes- en om het huidige protocol te verwerpen.


1. Respecteer het milieu in zijn eigen waarde De handel in CO2-emissies gaat verder op de gedachte dat de wereld alleen maar draait om geld. Het milieu is niet te koop! Handel in vervuilingsrechten is geen oplossing! (Trading pollution is not a solution)

2. De wereld en de lucht zijn van ons allemaal Als het Kyoto-ptotocol zoals het er nu uitziet uitgevoerd wordt, zal dit de invoering zijn van een nieuwe vorm van kolonialisme. Als CO2-koopwaar wordt, vergemakkelijkt dit het toe-eigenen van de dampkring, "lucht", door het bedrijfsleven en overheden. Zowel toekomstige generaties als inheemse volkeren hebben recht op hun deel van de atmosfeer en we mogen deze niet privatiseren. In de huidige klimaat/CO2-onderhandelingen worden de rechten van deze groepen totaal genegeerd.

3. Het "Noorden" dient haar ecologische schuld aan het "Zuiden" terug te betalen
Doordat Westerse landen jarenlang de natuurlijke bronnen en grondstoffen van het Zuidelijk halfrond hebben gebruikt en verbruikt, is er een zogenaamde "ecologische schuld" ontstaan. Hierbij moet je denken aan het gebruik/ verbruik van allerlei delfstoffen, bossen, zeeeen e.d. Dit alles als "export" maar dan wel op zeer ongelijke handelsprincipes. Het Noordelijk halfrond heeft de verplichting en verantwoordelijkheid hiermee te stoppen, de schade aan het milieu ter plaatse te herstellen en met terugwerkende kracht de werkelijke prijs te betalen voor datgene wat we gebruikt hebben.

4. Het voorkomen van "culturele massamoord" Cultureel rijke gemeenschappen, vooral de armere, ontberen de financiele en daarmee ook de technische middelen en politieke macht om zich te beschermen tegen gevolgen van klimaatverandering. Ze zijn niet alleen heel kwetsbaar voor klimaatverandering maar ook voor het opdringen van monocultuur die culturele verscheidenheid en ecologische duurzaamheid tegengaan. Ironisch genoeg wordt de "monocultuur" soms ook opgedrongen door hulpprogramma's die ecologische duurzaamheid proberen te bevorderen.

5. Het ontmantelen van de huidige wereldorde. Globalisatie heeft de ecologische en sociale rijkdom van deze wereld uitgeput. De huidige- neo-liberale- wereldorde is gebouwd op koloniale roof en het toeeigenen van land, mensen en cultuur. Er kan nooit een oplossing komen vanuit het marktgerichte denken als het probleem juist wordt veroorzaakt door marktgerichte denken. "Vrije" handel zal geen oplossing zijn voor de klimaatcrisis.

6. Bescherming van de rechten van "klimaatvluchtelingen" Klimaatverandering is een klassiek voorbeeld van het gedrag van geindustrialiseerde landen dat massale volksverhuizingen veroorzaakt. Om die reden is het de verantwoordelijkheid van deze geindustrialiseerde landen om de veiligheid en waardigheid van deze mensen op de vlucht te garanderen.

7. Onmiddelijk gebruik en introductie van de beschikbare duurzame energie
Een moratorium op internationale leningen en nationale subsidies voor het delven van fossiele brandstoffen en projecten die het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen stimuleren. In plaats daarvan moet al het vrijgekomen geld worden geinvesteerd in schone energie, met uitzondering van kernenergie. De belastingen op niet duurzame energie zou verhoogd moeten worden. De extra inkomsten zouden ten goede moeten komen aan de laagste inkomensgroepen.

8. Afschaffing van "Carbon Sinks"
Sinks (CO2-opnemende vegetatie zoals bossen) in het CDM (Clean Devolopment Mechanism) zou een wereldwijde strategie in werking stellen voor de onteigening van inheemse landen en territoria. Dit zou een schending van fundamentele rechten inhouden die een nieuwe vorm van kolonialisme tot ongekende hoogtes brengt. Sinks in het CDM helpen niet om de uistoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eerder geeft het de geindustrialiseerde landen een mogelijkheid in handen waarmee ze reductie-verplichtingen in eigen land kunnen vermijden.

9. De verplichting tot een onmiddelijke CO2-reductie van 60-90% Er is inmiddels berekend dat we om een veilig en stabiel CO2-niveau te bereiken, we een reductie van 60-90% ten opzichte van 1990 moeten bereiken. Dit kan alleen worden bereikt door middel van overname van alle 12 principes zoals hier beschreven.
10. Een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen Olie, gas en kolen zijn de hoofdoorzaken van de CO2-uitstoot. Desondanks blijft de aanvoer op de markt groeien dankzij het aanboren van nieuwe reserves fossiele brandstoffen. De nieuw ontdekte reserves zijn voornamelijk te vinden landen met grote bosgebieden en diepe wateren. De extractie van fossiele brandstoffen in deze gebieden heeft een dubbelzwaar effect op klimaatverandering. Oliemaatschappijen moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van globalisatie gebaseerd op fossiele brandstoffen. Zij leiden dit proces op ieder gebied, waaronder de productie, distributie, het in stand houden van en commercialiseren van fossiele brandstof.

11. Effectieve educatieprogramma's waarin mensen de kans krijgen zelf initiatieven te nemen in hun eigen leven om hun evt. negatieve invloed aan het milieu te verkleinen en hun plezier in het leven te vergroten.

12. Het beschermen en promoten van ecologisch duurzame gemeenschappen en lessen te leren van boeren- en inheemse gemeenschappen die zich bezighouden met het behoud van zowel agrarische als "wilde" diversiteit.

_____

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie