Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Lisse - diverse mededelingen

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

DIVERSEN

Verordeningen
art. 139 Gemeentewet
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 de 1e wijziging van de Verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten gemeente Lisse vastgesteld.

In de huidige verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten Algemene bijstandswet worden uitstromende cliënten middels een financiële bijdrage/premie beloond voor hun uitstroom.

Echter, nadat hiermee enige jaren ervaring is opgedaan blijkt dat mensen nadat zij waren uitgestroomd, in hun besteedbaar inkomen achteruit gingen. De reden daarvan was dat zij voor vele inkomensafhankelijke regelingen niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen.

Om aan dit probleem tegemoet te komen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid gecreëerd een soort extra werkaanvaardingssubsidie te verlenen. Om het verlenen van deze subsidie mogelijk te maken heeft de raad een wijziging van de gemeentelijke verordening vastgesteld.

De mogelijkheden van de werkaanvaardingssubsidie kunt u in de komende weken nalezen in een afzonderlijk artikel op deze pagina van De Lisser.

Uiteraard kunt u met vragen over dit onderwerp ook terecht bij de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid van de gemeente, telefoonnummer 0252-433131.
De (gewijzigde) verordening ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bestuurszaken en Juridische Zaken.

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 de 12e wijziging van de Legesverordening 1998 vastgesteld.

De wijziging van de verordening is onder meer noodzakelijk in verband met het feit dat een aantal externe tarieven wordt gewijzigd nadat de jongste legesverordening is vastgesteld. Dit betreft thans de kosten voor het afgeven van een paspoort.

Voorts wordt de gemeente met hogere kosten geconfronteerd in verband met het inlopen van de achterstand bij het verlenen van gebruiksvergunningen. Deze kosten zullen via een wijziging van de legesverordening worden verhaald op de aanvrager van een gebruiksvergunning.

De (gewijzigde) verordeningen treden in werking op de achtste dag na de datum van dit blad. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 140 van de Gemeentewet liggen de (gewijzigde) verordeningen voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Financieel Beleid en Belastingen. Iedereen kan op verzoek en tegen betaling van leges een afschrift krijgen van de gewijzigde belastingverordening.

Art. 197 Gemeentewet
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 besloten tot vaststelling van de gemeenterekening 2000.

De jaarrekening is een overzicht van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven over 2000. Deze sluit met een voordelig saldo van ¦ 742.030,19 ( 336.718,62). De raad heeft besloten dat het saldo in eerste instantie in de Algemene Reserve wordt gestort. Indien deze reserve een vastgesteld maximum te boven gaat, wordt het meerdere gestort in de reserve Wegenaanleg.

De gemeenterekening ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Interne Zaken en Kabinetszaken en is tevens verkrijgbaar tegen betaling van de kosten (¦ 117,-- / 53,09).

Vaststelling beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz 2000 Art. 3:42 Algemene wet bestuursrecht
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april 2001 besloten om het beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz 2000 vast te stellen.

Bij de invoering van de Algemene bijstandswet (Abw) en de wijzigingen in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk werkloze werknemers (Ioaw) en wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) per 1 januari 1996, zijn op deze terreinen het beleidsplan en beleidsverslag ingevoerd.

In dit plan dienen de hoofdpunten van het lokale beleid op het terrein van de Abw en de Ioaw/Ioaz voor het geldende kalenderjaar te worden vastgelegd, terwijl het de bedoeling van het beleidsverslag is over de uitvoering daarvan verantwoording af te leggen. Thans heeft de raad het verslag over 2000 vastgesteld.

Indien u over het bovenstaande meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, telefoonnummer 0252-433131.

Vaststelling milieuprogramma 2001
art. 3:42 Algemene wet bestuursrecht
In zijn vergadering van 26 april 2001 heeft de gemeenteraad het milieuprogramma 2001 vastgesteld.

Het jaarlijks vaststellen van een milieuprogramma is een wettelijke verplichting. In het milieuprogramma 2001 wordt aangegeven met welke milieutaken de gemeente de doelen uit het milieubeleidsplan 2000-2003 wil realiseren.

Wet gemeenschappelijke regelingen
Art. 26 Wet gemeenschappelijke regelingen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 april ingestemd met opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Holland.

Eind vorig jaar hebben de algemene besturen van de vier regionale bestuursacademies in Nederland ingestemd met een fusie om te komen tot één sterke landelijke bestuursacademie.In deze nieuwe opzet kunnen de huidige gemeenschappelijke regelingen -waaronder die van de Bestuursacademie Zuid-Holland, waarin de gemeente Lisse deelneemt-, hun oorspronkelijke functie niet meer vervullen en mitsdien worden opgeheven.

Avondopenstelling Burgerzaken
Vanaf donderdag 3 mei a.s.
is de afdeling Burgerzaken geopend van 19.00 tot 20.30 uur in plaats van 19.00 tot 20.00 uur.

Minimabeleid Lisse scoort goed
Onder de naam Gemeente wees minimaal sociaal onderzoekt de FNV jaarlijks in hoeverre het gemeentelijk minimabeleid voldoet aan een aantal basisvoorwaarden. Daarvoor werden dit jaar 200 gemeenten langs een sociale meetlat gelegd. Aan de hand van een aantal stellingen wordt bekeken hoe sociaal gemeenten zijn. Deze stellingen hebben onder andere betrekking op bijzondere bijstand, kwijtschelding, toeslagen- en verlagingenbeleid, collectieve aanvullende
ziektekostenverzekeringen en voorlichting.

Voor de gemeente Lisse hebben wij zelf eveneens bekeken hoe ons beleid scoort op de sociale meetlat. Gebleken is dat het minimabeleid van Lisse goed scoort, namelijk 14 punten, en daarmee boven het landelijk gemiddelde (10,42 punten) uitkomt. De gemeente die het best scoorde behaalde overigens 18 punten.

Overlast vliegverkeer
Veel inwoners van Lisse, met name in het buitengebied, ondervinden overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het is van belang dat een compleet beeld ontstaat van de ondervonden geluidsoverlast. Deze gegevens kunnen namelijk betrokken worden bij besluiten die op rijksniveau genomen worden over de vliegroutes van en naar Schiphol. Uw klachten kunnen zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast. Klachten kunt u doorgeven aan de Commissie Geluidhinder Schiphol, telefoon (020) 60 15 555.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...