Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsplan Algemene bijstandswet gemeente Breda over 2000

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

02-05-2001

Gemeentelijke aanpak armoede, fraudebestrijding en uitstroom naar werk werpt vruchten af

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Breda succes geboekt bij het bevorderen van de uitstroom van werkzoekenden naar een baan, het bestrijden van de armoede en het voorkomen van uitkeringsfraude. Dit blijkt uit het beleidsverslag van de Algemene bijstandswet over 2000 dat het college van burgemeester en wethouders binnenkort aanbiedt aan de gemeenteraad.

Daling cliëntenbestand
Net als in de afgelopen jaren was er ook in 2000 sprake van een dalend aantal cliënten. Eind vorig jaar waren 4.420 mensen aangewezen op een bijstandsuitkering; 165 personen minder dan in 1999. De daling van het cliëntenbestand heeft zowel te maken met de gunstige economische ontwikkelingen als met het gevoerde beleid. De gemeente gebruikt tal van instrumenten om de uitstroom naar werk te bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan om-, her- en bijscholing, bemiddelingsplannen, het opdoen van werkervaring via de Wet Inschakeling Werkzoekenden en het aanbieden van kinderopvang. Ook door het plaatsen van mensen op grond van de Wet op de Reïntegratie van Arbeidsgehandicapten en de vele activerings- en controlegesprekken wordt bereikt dat cliënten niet langdurig op een uitkering blijven aangewezen en dat hun kansen op werk behouden blijven of worden bevorderd.

Sociale activering
Naast een daling van het cliëntenbestand is tevens sprake van een verharding: de Bredanaars met een bijstandsuitkering zijn steeds langduriger werkloos en hebben nauwelijks zicht op een baan. Daarom richt de gemeente zich steeds meer op het bevorderen van de sociale participatie en het bestrijden van stille armoede. Hiervoor zijn het afgelopen jaar onder meer intensieve zorggesprekken ingezet. Ook de BredaPas die vorig jaar aan 10.314 mensen is verstrekt, draagt hieraan bij. Niet alleen wordt er veel gebruik gemaakt van deze kortingspas, ook het aantal gebruikers is met ruim 960 Bredanaars gestegen. Het budget dat in 2000 met 2 ton is verhoogd tot 590.000 gulden is dan ook volledig benut.

Armoedebestrijding
Een belangrijke pijler van het gemeentelijke beleid is het bestrijden van de armoede in Breda. Daarbij zijn speciale regelingen rondom de bijzondere bijstand het voornaamste instrument. De regeling 'duurzame gebruiksgoederen is daarvan de belangrijkste. De gemeente verstrekte vorig jaar aan 3500 huishoudens bijzondere bijstand voor de aanschafkosten van duurzame gebruiksgoederen zoals een bank, koelkast of televisie; een stijging van maar liefst 1855 huishoudens. Dit gebeurde via de regeling 'duurzame gebruiksgoederen' en op grond van losstaande individuele verzoeken. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt omdat sinds vorig jaar ook alleenstaanden in aanmerking komen voor deze regeling. In totaal was hiermee een bedrag gemoeid van in totaal 2.136.834,-.
Ook is vorig jaar vaker een beroep gedaan op de regeling 'schoolkosten. Mensen met kinderen van 12 tot 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen en die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau hadden, krijgen daarmee 250,- per kind als tegemoetkoming voor de aanvullende studiekosten van hun kinderen. Aan de verstrekking van dit bedrag voor 788 kinderen uit 566 gezinnen heeft de gemeente 195.500,-- besteed. Verder heeft de gemeente onder de paraplu van armoedebestrijding bijzondere bijstand verstrekt voor energielasten en inbraakvoorziening.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is een ander instrument om de armoede te bestrijden. Vorig jaar is aan 8.221 Bredanaars kwijtschelding van deze belastingen verstrekt, bijna 140 meer ten opzichte van 1999. Met deze kwijtscheldingen was een bedrag gemoeid van 3.166.194,-. Daarbij is de conclusie dat niet alleen het aantal toegekende verzoeken toeneemt, maar ook het totale kwijtscheldingsbedrag.

Schuldhulpverlening
Bij de armoedebestrijding werkt de gemeente ook samen met de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) en het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn in het project lokale, integrale schuldhulpverlening en begeleidt de GKB mensen met schuldhulpverlening. Om het gebruik van de bijzondere bijstand verder te stimuleren, wordt tot slot het project 'financiële voorlichting aan ouderen' ingezet bij de armoedeaanpak. Oudere Bredanaars worden via dit project onder meer gewezen op de bijzondere bijstand en andere regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars
De per januari 1999 ingevoerde Wet inkomensvoorziening kunstenaars voorziet ook duidelijk in een behoefte. Eind vorig jaar hebben bijna 144 professionele kunstenaars uit Breda en een aantal omliggende gemeenten gebruik gemaakt van deze wet. Eind 99 waren dit er nog slechts 98.

Bij het bestrijden van bijstandsfraude hebben Sociale Zaken en de Belastingdienst ook het afgelopen jaar bestandsgegevens uitgewisseld. Ook is er veel aandacht geweest voor het onderzoeken van zogenaamde zwarte fraude zoals het opgeven van een vals postadres en zwart werken. Met name op dit punt is winst geboekt. De sociale recherche voerde het afgelopen jaar 186 nieuwe onderzoeken uit voor de gemeente Breda. Daarmee is in totaal

1.227.576,- teruggevorderd aan ten onrechte verstrekte uitkeringen.

Breda, 2 mei 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie