Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Utrecht willen investeren in regionale projecten

Datum nieuwsfeit: 02-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
988063200

College van GS provincie Utrecht wil presterende en verbindende provincie zijn
Investeren in regionale projecten: Útrecht Agenda 2010'

Gedeputeerde staten willen de belangrijkste opgaven voor de provincie Utrecht aanpakken in een toekomstgerichte projectenlijst. In deze Utrecht Agenda 2010 worden de onderwerpen gekozen waarin de provincie de komende decennia samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties wil investeren. In overleg met de beoogde partners bepaalt de provincie in de tweede helft van dit jaar welke projecten prioriteit moeten krijgen. Het gaat daarbij om structurele verbeteringen, zoals het herstel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de realisatie van het Randstadspoor, de infrastructuur en de verdedigingslinies. De provincie wil waar nodig via risicodragende investeringen in projecten participeren.

Utrecht Agenda 2010 gaat over verbeteringen voor de lange termijn. Als vuistregel geldt dat de effecten over een kwart eeuw nog zichtbaar moeten zijn. Het resultaat van de Agenda wordt met behulp van effectmetingen bijgehouden en jaarlijks besproken met de vertegenwoordigers van de Utrechtse netwerksamenleving. Met deze plannen legt de provincie veel accent op concrete prestaties. Enerzijds door zlf bij projecten betrokken te zijn, anderzijds door nadrukkelijker te fungeren als een verbindend bestuur in de Utrechtse samenleving. Voor de realisatie van de Utrecht Agenda 2010 wil de provincie ook eigen financile middelen inzetten.. Daarnaast zal de provincie ook meer risicodragende vormen van financiering zoeken, zoals publiek-private samenwerking, voorfinanciering en actief grondbeleid. De Utrecht Agenda 2010 moet 1 januari 2002 klaar liggen.

Meer dan wettelijke taken
Het college van GS is van mening dat een moderne provincie niet kan volstaan met haar wettelijke taken. De provincie is bij uitstek het verbindend bestuur op regionaal niveau en moet daarnaar handelen. Dit betekent dat de provincie, daar waar maatschappelijke problemen worden verwacht of gesignaleerd, na consultatie van betrokken partijen en organisaties, zelf probleemoplossende processen inzet. Een concreet voorbeeld hiervan is het Randstadspoor, een infrastructureel netwerk op regionaal niveau. Het college van GS ziet hier een belangrijke taak voor de provincie.

Organisatie
Bij het opstellen van de Utrecht Agenda 2010 wil de provincie rechtstreeks zaken doen met de gemeenten, het bedrijfsleven en de semi-publieke instellingen. Afstemming en afweging op provinciale schaal zijn noodzakelijk omdat de inhoudelijke problematiek verder gaat dan alleen het grootstedelijk gebied. De provincie heeft samen met de gemeenten het Utrechts model opgesteld waarin met alle gemeenten wordt samengewerkt. Daarbij staan de inhoud van de problematiek en flexibele samenwerking centraal.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Mireille van Kempen, 030 - 258 2333 of per e-mail: mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie