Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten eerste kwartaal van der Moolen N.V.

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Van der Moolen Holding NV
Zoek soortgelijke berichten
Van der Moolen Holding NV

PERSBERICHT

Amsterdam, 3 mei 2001

Van der Moolen: netto winst ¤ 30,8 miljoen in eerste kwartaal 2001

Overeenstemming acquisitie NYSE specialist Stern & Kennedy

Van der Moolen realiseerde in het eerste kwartaal 2001 een netto winst van ¤ 30,8 miljoen, een daling van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2000. De winst per gewoon aandeel daalde met 21%, van ¤ 1,03 naar ¤ 0,81 (na splitsing). In het eerste kwartaal van 2001 werd 91% van de handelsdagen met een positief handelsresultaat afgesloten. Van der Moolen heeft voorts een principe-akkoord bereikt over de acquisitie van het New York Stock Exchange specialistbedrijf Stern & Kennedy, LLC.

 
Kerncijfers 

Euro x 1 miljoen


1e kwartaal


% groei
2001 2000

Opbrengsten ¤ 100,7 ¤ 117,4 Resultaat voor belastingen 56.7 69,2 -18%
Netto winst 30,8 36,9 -17%
Aansprakelijk vermogen
275,3 197,1 +40%Gegevens per aandeel in ¤ x 1

Winst per gewoon aandeel
¤ 11,22 ¤ 6.41 + 74 %

Winstverwachting

Op basis van de resultatenontwikkeling in het eerste kwartaal en rekening houdend met de huidige onzekerheden in de effectenmarkten verwacht Van der Moolen dat de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, exclusief de aangekondigde acquisities, voor het gehele jaar lager zal uitkomen dan de operationele netto winst in 2000.
Bij gelijkblijvende marktomstandigheden verwacht Van der Moolen dat deze terugval in lijn zal zijn met daling van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening zoals gerealiseerd in het eerste kwartaal 2001.

Resultaat
In het eerste kwartaal 2001 was op de aandelenbeurzen waarop Van der Moolen actief is sprake van gelijkblijvende of dalende volumes ten opzichte van het uitzonderlijk goede eerste kwartaal 2000, waarbij vooral het beursvolume in Duitsland sterk achterbleef bij het eerste kwartaal van 2000 (-41%). De volatiliteit steeg in de loop van maart aanzienlijk, met forse koersbewegingen in individuele fondsen.

De totale opbrengsten bedroegen ¤ 101 miljoen, een daling van 14% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2000. Autonoom ontwikkelden de opbrengsten zich met 22% negatief, bij een positieve groei door acquisities (+5%). Valuta-effecten beďnvloedden de opbrengsten positief (3%). Het specialistbedrijf en het market making bedrijf in Nederland lieten een aanzienlijke daling van de opbrengsten zien, mede veroorzaakt door afzijdigheid van de particuliere belegger in de markt. Het specialistbedrijf in de Verenigde Staten realiseerde een lichte stijging van de opbrengsten, door integratie van Fagenson en een positief valuta-effect in combinatie met een bescheiden daling van de autonome opbrengstenontwikkeling. De opbrengsten uit market making in het buitenland daalden aanzienlijk, in belangrijke mate veroorzaakt door de lagere beursvolumes in Duitsland. De opbrengsten uit overige activiteiten stegen door rapportage van de niet-handelsactiviteiten van het Amerikaanse specialistbedrijf onder deze rubriek.

De bedrijfslasten daalden per saldo met 14% door lagere bonusreserveringen. De stijging van de vaste personeelskosten wordt mede verklaard door integratie van Fagenson in Van der Moolen Specialists USA en door uitbreiding van het personeelsbestand. De stijging van de communicatie- en informatiekosten houdt verband met stijgende kosten van de elektronische infrastructuur waarmee in Europa wordt gehandeld. De brutomarge van 58% komt overeen met de gerealiseerde marge in geheel 2000.

De belastingdruk in het eerste kwartaal was 34%, een lichte daling ten opzichte van het eerste kwartaal 2000 (35%).

De netto winst daalde met ¤ 6,1 miljoen tot ¤ 30,8 miljoen (-17%).

Het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen steeg met 6% door uitkering van stockdividend in april 2000 en uitoefening van personeelsopties. De winst per gewoon aandeel, rekening houdend met de splitsing van het aandeel op 1 mei 2001 in een verhouding van 3 : 1 en na aftrek van preferent dividend, bedraagt ¤ 0,81, tegenover ¤ 1,03 in het eerste kwartaal van 2000 (-21%).

Acquisitie Stern & Kennedy Stern & Kennedy is NYSE specialist voor 30 genoteerde ondernemingen, met als belangrijke fondsen American Home Products Corp. (S&P 500), International Rectifier Corp. en Waters Corporation.

Stern & Kennedy zal worden geďntegreerd in Van der Moolen Specialists USA. Het belang van Van der Moolen in de gecombineerde onderneming blijft gehandhaafd op 75%. Na integratie van Stern & Kennedy en inclusief de reeds eerder aangekondigde acquisitie van Scavone telt het specialistboek van Van der Moolen Specialists USA 322 genoteerde bedrijven, overeenkomend met 12,4% van het totaal aantal genoteerde aandelen. De acquisitie zal naar verwachting direct bijdragen aan de winst per aandeel.

Drs. F.M.J. (Fred) Böttcher, directievoorzitter: Met Stern & Kennedy voegen we een aantal interessante fondsen toe aan de bestaande portfolio van ons Amerikaanse bedrijf. Tegelijk onderstreept deze acquisitie ons streven naar verdere versterking van onze positie in de top-5 van NYSE specialistbedrijven.

De voorgenomen acquisitie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de NYSE en andere instanties in de Verenigde Staten en Nederland.

Vooruitzichten
De aangekondigde acquisities van Scavone (VDM Specialists USA), Stern & Kennedy (VDM Specialists USA) en Cohen, Duffy, McGowan (optie specialists, American Stock Exchange - AMEX) zullen naar verwachting op of rond 1 juli 2001 zijn geëffectueerd en vanaf die datum bijdragen aan de winst.

Drs. F.M.J.(Fred) Böttcher: De nu afgegeven winstverwachting is realistisch, gegeven het huidige beursklimaat en na onze ervaringen in de eerste vier maanden van dit jaar. Maar er is geen reden voor ongerustheid, want we kunnen tegelijk vaststellen dat Van der Moolen in staat was om in deze onrustige markten tot goede en consistente opbrengstenniveaus te komen, vasthoudend aan onze uitgangspunten van risicospreiding, discipline en focus op handel. Op de zes handelsdagen die wij in het eerste kwartaal afsloten met een negatief handelsresultaat bedroeg het verlies steeds minder dan wat we gemiddeld verdienden op de 58 dagen die we positief afsloten.

Nadere informatie:
T.L. Schram: 020-535 67 89

Van der Moolen Holding N.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie