Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen VVD over vliegtuigjes Luna en Scout

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Verkenningsvliegtuigjes Luna en Scout

03-05-2001

Antwoorden op Kamervragen van het Tweede-Kamerlid Van den Doel (VVD) over de verkenningsvliegtuigjes Luna en Scout. (D2001001445)

1. Is Defensie bezig proeven te doen met zeer kleine, onbemande ultralichte, verkenningsvliegtuigjes (de Luna X-2000 en de Schout 2000 mini UAV)? (Zie Algemeen Dagblad, 9 maart 2001)

2. Wordt er in de Headline Goal, dan wel in de DCI melding gemaakt van een behoefte aan dergelijke ultralichte verkenningsvliegtuigjes? Zo niet, waarop berust dan de beslissing van Defensie om proeven te gaan doen met dergelijke
vliegtuigjes?

3. Waarom wordt er geen melding van dergelijke verkenningsvliegtuigjes gemaakt in het Materieelprojectenoverzicht?

4. Waarom wordt in deze procedure niet het Defensie Materieel Keuzesproces gevolgd?

6. Wat is de duur van het project? Hoe groot zijn de gereserveerde projectkosten?

7. Wordt er ook in internationaal verband samengewerkt bij het ontwikkelen en testen van deze ultralichte vliegtuigjes? Zo, nee waarom niet? Zo ja, in welke kader en op welke wijze?

Defensie volgt tal van (nieuwe) ontwikkelingen op materieelgebied. In dat kader oriënteert de Koninklijke landmacht zich ook op toepassingsmogelijkheden van kleine UAVs zoals de Luna X-2000 en de Scout. Het gaat hier dus niet om proeven in de zin van beproevingen zoals die bij projecten voorkomen. Ook is er derhalve geen sprake van een project of een investering. De resultaten van dit soort oriëntaties zouden uiteindelijk wel kunnen leiden tot een project. Als dat het geval is, worden uiteraard de geldende procedures uit het Defensiematerieelproces gevolgd voor de politieke besluitvorming en de parlementaire goedkeuring.

Ons land participeert in diverse Navo-werkgroepen over UAV´s. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Duitsland op het gebied van verkennings- en bewakingsmiddelen zoals UAV´s. De oriëntatie op de Luna en de Scout is hiervan een voorbeeld. In het DCI is de behoefte aan UAVs eveneens onderkend. Dit wordt onder meer verwoord in het hoofdstuk Effective Engagement onder punt 6, waar (onder meer) staat: Nations should pursue the development of surveillance and reconnaissance systems, particularly unmanned and stand-off systems. Kleine UAV´s, zoals de Luna en de Scout, vallen in deze categorie.

5. Wat is de toegevoegde waarde van deze kleine verkenningsvliegtuigjes, in vergelijking met bijvoorbeeld de «Sperwer»?

De Sperwer is met zijn hoge vliegsnelheid en hoogwaardige optiek bij uitstek geschikt voor diepe verkenningen op divisieniveau tot ongeveer 70 km en doelopsporing vanaf grotere hoogten (maximaal 3 km). Kleinere en langzamere platformen zoals de Luna zijn geschikter voor gebiedsbewaking en als drager van bijvoorbeeld communicatie-relais. De nog kleinere Scout, tenslotte, is een mini-UAV voor mogelijke inzet bij manoeuvre- en verkenningseenheden, om inzicht te krijgen in buiten direct zicht liggende terreindelen (zogeheten over-the-hill capability).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie