Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aegon handhaaft verwachting winststijging in 2001

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Bron: AEGON
Zoek soortgelijke berichten
AEGON AEGON HANDHAAFT VERWACHTING VAN 10% TOT 15% WINSTSTIJGING IN 2001

Vooruitzichten 2001

Onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden, zoals nadelige wisselkoersinvloeden en grote bewegingen in de financiële markten en inclusief het effect van de overname van de Direct Marketing Services bedrijven van J.C. Penney in de Verenigde Staten, verwachten wij in 2001 een stijging van de nettowinst en van de winst per aandeel tussen de 10% en de 15%.

Belangrijkste punten


· Handhaving winstverwachting, ondanks negatieve invloed van de gedaalde aandelenmarkten in het eerste kwartaal.
· Autonome bruto winstgroei van alle bedrijfsonderdelen in het eerste kwartaal bedroeg 10% of meer.
· Aanmerkelijk lagere winstbijdrage van Transamerica's niet-verzekeringsactiviteiten, hoofdzakelijk te wijten aan de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen, verlies op de leasingactiviteiten en hogere verliezen op de kredietportefeuille.
· Winstvergelijking in het eerste kwartaal bevat EUR 31 miljoen van Labouchere in 2000.
· Winst van J.C. Penney's Direct Marketing Services bedrijven is niet opgenomen in het eerste kwartaal daar de transactie nog dient te worden afgerond.
Terugblik eerste kwartaal 2001

De AEGON Groep begon het jaar goed. Ondanks de gedaalde aandelenmarkten behaalden alle grote bedrijfsonderdelen van AEGON verdere winstgroei. De nettowinst steeg met 7% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar tot EUR 535 miljoen. De nettowinst per aandeel steeg met 8% in het eerste kwartaal tot EUR 0,41. De autonome groei van de winst per aandeel (wpa) van 8% in het eerste kwartaal is gelijk aan de toename van de totale wpa. De totale toename van de winst per aandeel werd beïnvloed door de desinvestering van Labouchere (- 6%) en de gewijzigde verantwoording van Transamerica's niet-verzekeringsactiviteiten (+ 1%). De nettowinst per aandeel van de kernactiviteiten nam aldus met 13% toe, inclusief de effecten van wisselkoersbewegingen (+ 4%) en andere wijzigingen (per saldo + 1%, waaronder het effect van + 3% wegens de afschaffing van de limitering van het indirect rendement, grotendeels gecompenseerd door financieringslasten van de niet verzekeringsactiviteiten van Transamerica). Derhalve bedroeg de hieruit resulterende autonome toename van de nettowinst per aandeel eveneens 8%. De sterke winstontwikkeling werd gestimuleerd door voortgezette autonome groei (10% of meer voor belasting in alle belangrijke business units) en gerealiseerde kostensynergieën die voortkomen uit de succesvolle integratie van overgenomen activiteiten. AEGON handhaaft zijn positieve winstverwachting voor 2001.

AEGON's voorzitter van de Raad van Bestuur, Kees J. Storm, zei: "Onze strategie van het voeren van een gediversifieerd productaanbod heeft wederom bewezen fundamenteel te zijn voor AEGON's voortgezette groei. De koersdalingen in de aandelenmarkten in het eerste kwartaal van dit jaar hebben veel van onze klanten in onze belangrijkste markten doen besluiten over te stappen van variabele, aan aandelen gerelateerde producten, terug naar producten met een gegarandeerd rendement zoals fixed annuities. Over het geheel genomen bleef de productie van pensioencontracten verder toenemen doordat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten op een hoog niveau bleef en nieuwe wetgeving aangaande pensioenen van kracht werd in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij bieden met enthousiasme aan een groeiend aantal klanten aantrekkelijke producten aan, waarmee we onze belofte inlossen om voortdurend groei te realiseren. Het eerste kwartaal resulteerde in een goede autonome winstontwikkeling van alle grote bedrijfsonderdelen en een voortgezette groei van nieuwe productie. Ondanks de gedaalde aandelenmarkten in het eerste kwartaal zijn wij vol vertrouwen over de toekomst, zoals blijkt uit onze positieve winstverwachting."

De nettowinst in Amerika steeg met 15% tot USD 338 miljoen. Gunstige ontwikkelingen van het overlijdensrisico bij de herverzekeringsactiviteiten en een verlaging van de bedrijfskosten droegen bij aan de winststijging met betrekking tot de portefeuille met beleggingen voor eigen rekening. Prijsstijgingen veroorzaakt door de Triple X-verordening (aangaande het aanhouden van hogere kapitaalsreserves) die van kracht werd in de loop van het vorige jaar, hebben de verkopen vorig jaar gestimuleerd terwijl hierdoor de nieuwe productie van traditionele levensverzekeringsproducten dit jaar afnam. De winst uit fixed annuity producten, waarbij de beleggingsmarges de belangrijkste bron van inkomsten vormen, liet een forse toename zien doordat de stortingen met 38% stegen tot USD 1,5 miljard. De verkopen stegen vooral in het bankkanaal en bij het bedrijfsonderdeel Transamerica Insurance and Investments. Bovendien waren de opnames lager overeenkomstig een afgenomen interesse van klanten om in aandelen te investeren. De acquisitie van J.C. Penney's Direct Marketing Services zal AEGON USA's toegang tot particuliere klanten vergroten alsmede tot klanten van andere ondernemingen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. De combinatie met AEGON's bestaande direct marketing activiteiten zal AEGON USA de grootste direct marketing aanbieder maken van levensverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen in de VS en de daaruit resulterende schaalvergroting zal de organisatie in staat stellen voort te bouwen op zijn strategie om tot de lagekostenaanbieders te horen.

De nettowinst van AEGON Nederland steeg met 12% tot EUR 172 miljoen. De nieuwe premieproductie op gestandaardiseerde basis steeg met 22% tot EUR 94 miljoen. Anticiperend op de belastingherziening die begin dit jaar van kracht werd heeft AEGON Nederland pro-actief producten en diensten ontwikkeld om klanten te helpen teneinde, in samenwerking met hun tussenpersonen, goede beslissingen te nemen inzake hun financiële toekomst. Deze strategie heeft bijgedragen aan de verdere succesvolle groei van de levensverzekerings- en pensioenactiviteiten. Terwijl alternatieve proposities worden aangeboden om te voldoen aan de groeiende vraag naar alternatieve spaar- en beleggingsproducten, bleef de winstbijdrage van deze activiteiten toenemen en bedroeg in het eerste kwartaal EUR 15 miljoen. De beleggingsafdeling van AEGON Nederland wordt gepositioneerd als een autonoom bedrijfsonderdeel dat zal trachten meer externe opdrachten te verkrijgen in aanvulling op diensten die zij aan andere AEGON business units aanbiedt. In januari lanceerden AEGON Nederland en de grootste detaillist van Nederland, Albert Heijn (onderdeel van de Ahold Groep) een joint-venture die een innovatief spaarproduct aanbiedt via de Albert Heijn supermarkten. Vorige week werd een goedkoop indexbeleggingsproduct geïntroduceerd. De resultaten uit niet-levensverzekeringsactiviteiten van EUR 20 miljoen in het eerste kwartaal (een toename van 54%) waren voortreffelijk, ondanks enkele grote claims voortkomende uit omvangrijke branden.

De nettowinst van AEGON UK steeg met 5% tot GBP 39 miljoen, hoofdzakelijk dankzij de groei van de beleggingsportefeuille die resulteerde in een toename van de vergoedingen voor portefeuillebeheer. De autonome winstgroei voor belastingen bedroeg 10% terwijl de winst voor belastingen toenam tot GBP 55 miljoen. De nieuwe premieproductie op gestandaardiseerde basis nam met 18% toe, ruim boven de gemiddelde groei van de markt, tot GBP 158 miljoen. In de aanloop naar de introductie van het "Stakeholder Pension"-systeem, dat op 6 april van dit jaar werd gelanceerd, heeft AEGON UK zijn bereik in de verzekerde pensioenmarkt weten uit te breiden. Gelijktijdig hiermee werd fase 1 van het "Polarization"-reglement van kracht, waardoor de financiële en bestuurlijke banden tussen de aanbieders van beleggingsproducten en hun distributeurs openbaar gemaakt zullen moeten worden. In deze context profiteert AEGON UK van zijn strategie om zichzelf eerste keus te laten zijn van Independent Financial Advisers (IFA's) het grootste en snelst groeiende distributiekanaal voor levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten in het Verenigd Koninkrijk. De grootste toename van nieuwe productie (40% tot GBP 25 miljoen) betrof het Retirement Control product van Scottish Equitable.

De nettowinst uit 'overige landen' bedroeg EUR 11 miljoen. De 21% toename van de nieuwe productie in levensverzekerings- en pensioenproducten in Hongarije overtrof de groei van de markt. De behoefte van klanten in Spanje om investeringen in producten gekoppeld aan aandelenbeleggingen uit te stellen, heeft geïnspireerd tot een campagne gericht op het aanbieden van alternatieve beleggingsstrategieën. In Azië zijn de activiteiten van AEGON Taiwan en Transamerica in Taiwan gecombineerd. De geconsolideerde resultaten in het eerste kwartaal gerapporteerd onder 'overige landen' bevatten nu ook de resultaten van Transamerica Taiwan.

De nettowinst van de niet-verzekeringsactiviteiten gegroepeerd onder Transamerica Finance Corp. bedroeg USD 3 miljoen en bestond uit de nettowinst uit operaties (USD 16 miljoen) minus financieringskosten van het vreemd vermogen gealloceerd aan deze bedrijfsonderdelen (USD 13 miljoen). De operationele winst was aanmerkelijk lager dan vorig jaar, hoofdzakelijk door de desinvestering van enkele bedrijfsonderdelen en verliezen op de kredietportefeuille en de leasingactiviteiten. De winst uit deze activiteiten was in het eerste kwartaal van 2000 voor nihil in de resultatenrekening van AEGON opgenomen, hoewel voor die periode de bijdrage aan de financieringslasten hoger was dan in de huidige verslagperiode.

AEGON handhaaft zijn lange termijn groeidoelstelling van een minimum gemiddelde autonome winstgroei van 10% per jaar. Naast de gebudgetteerde autonome groei bevat de winstverwachting van dit jaar drie andere belangrijke effecten:
- de invloed op de winst van de verkoop van Labouchere (EUR 31 miljoen van de nettowinst van deze bancaire dochter was inbegrepen in de resultaten over het eerste kwartaal van het vorige jaar);
- het verwachte positieve effect van de standaardisering van de verantwoordingsmethode ten aanzien van de resultaten op zakelijke waarden;
- de invloed op de winst van de Direct Marketing Services bedrijven van J.C. Penney vanaf het moment dat deze transactie is afgerond (verwacht aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar).
Een meer gedetailleerde analyse van de winstontwikkeling en productie in het eerste kwartaal is opgenomen in het bijgesloten Financieel Bericht en de cijferbijlagen.

Den Haag, 3 mei 2001

Noot:

Een presentatie inclusief een korte toelichting op de gepubliceerde resultaten over het eerste kwartaal van 2001 tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden uitgezonden via het internet. Naar verwachting zal deze webcast vanaf omstreeks 14.45 uur te zien zijn op www.aegon.com. De presentatie zal in het Nederlands worden gehouden. Verder zal een conference call worden gehouden op vrijdag 4 mei, vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd. De nummers waarop kan worden ingebeld, uitsluitend om mee te luisteren, zijn:
+ 31 20 - 201 32 03 (Amsterdam)

+ 1 416 - 646 30 95 (New York)


Voor nadere informatie:

AEGON N.V.
Group Communications Investor Relations Website: www.aegon.com Telefoon: (070) 344 83 44 (NL) (070) 344 83 05 (USA) + 1 410 576 45 77

Bijlagen: - financieel bericht

- cijferbijlagen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie