Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aegon handhaaft verwachting winststijging in 2001

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Bron: AEGON
Zoek soortgelijke berichten
AEGON AEGON HANDHAAFT VERWACHTING VAN 10% TOT 15% WINSTSTIJGING IN 2001

Vooruitzichten 2001

Onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden, zoals nadelige wisselkoersinvloeden en grote bewegingen in de financiële markten en inclusief het effect van de overname van de Direct Marketing Services bedrijven van J.C. Penney in de Verenigde Staten, verwachten wij in 2001 een stijging van de nettowinst en van de winst per aandeel tussen de 10% en de 15%.

Belangrijkste punten


· Handhaving winstverwachting, ondanks negatieve invloed van de gedaalde aandelenmarkten in het eerste kwartaal.
· Autonome bruto winstgroei van alle bedrijfsonderdelen in het eerste kwartaal bedroeg 10% of meer.
· Aanmerkelijk lagere winstbijdrage van Transamerica's niet-verzekeringsactiviteiten, hoofdzakelijk te wijten aan de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen, verlies op de leasingactiviteiten en hogere verliezen op de kredietportefeuille.
· Winstvergelijking in het eerste kwartaal bevat EUR 31 miljoen van Labouchere in 2000.
· Winst van J.C. Penney's Direct Marketing Services bedrijven is niet opgenomen in het eerste kwartaal daar de transactie nog dient te worden afgerond.
Terugblik eerste kwartaal 2001

De AEGON Groep begon het jaar goed. Ondanks de gedaalde aandelenmarkten behaalden alle grote bedrijfsonderdelen van AEGON verdere winstgroei. De nettowinst steeg met 7% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar tot EUR 535 miljoen. De nettowinst per aandeel steeg met 8% in het eerste kwartaal tot EUR 0,41. De autonome groei van de winst per aandeel (wpa) van 8% in het eerste kwartaal is gelijk aan de toename van de totale wpa. De totale toename van de winst per aandeel werd beïnvloed door de desinvestering van Labouchere (- 6%) en de gewijzigde verantwoording van Transamerica's niet-verzekeringsactiviteiten (+ 1%). De nettowinst per aandeel van de kernactiviteiten nam aldus met 13% toe, inclusief de effecten van wisselkoersbewegingen (+ 4%) en andere wijzigingen (per saldo + 1%, waaronder het effect van + 3% wegens de afschaffing van de limitering van het indirect rendement, grotendeels gecompenseerd door financieringslasten van de niet verzekeringsactiviteiten van Transamerica). Derhalve bedroeg de hieruit resulterende autonome toename van de nettowinst per aandeel eveneens 8%. De sterke winstontwikkeling werd gestimuleerd door voortgezette autonome groei (10% of meer voor belasting in alle belangrijke business units) en gerealiseerde kostensynergieën die voortkomen uit de succesvolle integratie van overgenomen activiteiten. AEGON handhaaft zijn positieve winstverwachting voor 2001.

AEGON's voorzitter van de Raad van Bestuur, Kees J. Storm, zei: "Onze strategie van het voeren van een gediversifieerd productaanbod heeft wederom bewezen fundamenteel te zijn voor AEGON's voortgezette groei. De koersdalingen in de aandelenmarkten in het eerste kwartaal van dit jaar hebben veel van onze klanten in onze belangrijkste markten doen besluiten over te stappen van variabele, aan aandelen gerelateerde producten, terug naar producten met een gegarandeerd rendement zoals fixed annuities. Over het geheel genomen bleef de productie van pensioencontracten verder toenemen doordat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten op een hoog niveau bleef en nieuwe wetgeving aangaande pensioenen van kracht werd in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij bieden met enthousiasme aan een groeiend aantal klanten aantrekkelijke producten aan, waarmee we onze belofte inlossen om voortdurend groei te realiseren. Het eerste kwartaal resulteerde in een goede autonome winstontwikkeling van alle grote bedrijfsonderdelen en een voortgezette groei van nieuwe productie. Ondanks de gedaalde aandelenmarkten in het eerste kwartaal zijn wij vol vertrouwen over de toekomst, zoals blijkt uit onze positieve winstverwachting."

De nettowinst in Amerika steeg met 15% tot USD 338 miljoen. Gunstige ontwikkelingen van het overlijdensrisico bij de herverzekeringsactiviteiten en een verlaging van de bedrijfskosten droegen bij aan de winststijging met betrekking tot de portefeuille met beleggingen voor eigen rekening. Prijsstijgingen veroorzaakt door de Triple X-verordening (aangaande het aanhouden van hogere kapitaalsreserves) die van kracht werd in de loop van het vorige jaar, hebben de verkopen vorig jaar gestimuleerd terwijl hierdoor de nieuwe productie van traditionele levensverzekeringsproducten dit jaar afnam. De winst uit fixed annuity producten, waarbij de beleggingsmarges de belangrijkste bron van inkomsten vormen, liet een forse toename zien doordat de stortingen met 38% stegen tot USD 1,5 miljard. De verkopen stegen vooral in het bankkanaal en bij het bedrijfsonderdeel Transamerica Insurance and Investments. Bovendien waren de opnames lager overeenkomstig een afgenomen interesse van klanten om in aandelen te investeren. De acquisitie van J.C. Penney's Direct Marketing Services zal AEGON USA's toegang tot particuliere klanten vergroten alsmede tot klanten van andere ondernemingen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. De combinatie met AEGON's bestaande direct marketing activiteiten zal AEGON USA de grootste direct marketing aanbieder maken van levensverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen in de VS en de daaruit resulterende schaalvergroting zal de organisatie in staat stellen voort te bouwen op zijn strategie om tot de lagekostenaanbieders te horen.

De nettowinst van AEGON Nederland steeg met 12% tot EUR 172 miljoen. De nieuwe premieproductie op gestandaardiseerde basis steeg met 22% tot EUR 94 miljoen. Anticiperend op de belastingherziening die begin dit jaar van kracht werd heeft AEGON Nederland pro-actief producten en diensten ontwikkeld om klanten te helpen teneinde, in samenwerking met hun tussenpersonen, goede beslissingen te nemen inzake hun financiële toekomst. Deze strategie heeft bijgedragen aan de verdere succesvolle groei van de levensverzekerings- en pensioenactiviteiten. Terwijl alternatieve proposities worden aangeboden om te voldoen aan de groeiende vraag naar alternatieve spaar- en beleggingsproducten, bleef de winstbijdrage van deze activiteiten toenemen en bedroeg in het eerste kwartaal EUR 15 miljoen. De beleggingsafdeling van AEGON Nederland wordt gepositioneerd als een autonoom bedrijfsonderdeel dat zal trachten meer externe opdrachten te verkrijgen in aanvulling op diensten die zij aan andere AEGON business units aanbiedt. In januari lanceerden AEGON Nederland en de grootste detaillist van Nederland, Albert Heijn (onderdeel van de Ahold Groep) een joint-venture die een innovatief spaarproduct aanbiedt via de Albert Heijn supermarkten. Vorige week werd een goedkoop indexbeleggingsproduct geïntroduceerd. De resultaten uit niet-levensverzekeringsactiviteiten van EUR 20 miljoen in het eerste kwartaal (een toename van 54%) waren voortreffelijk, ondanks enkele grote claims voortkomende uit omvangrijke branden.

De nettowinst van AEGON UK steeg met 5% tot GBP 39 miljoen, hoofdzakelijk dankzij de groei van de beleggingsportefeuille die resulteerde in een toename van de vergoedingen voor portefeuillebeheer. De autonome winstgroei voor belastingen bedroeg 10% terwijl de winst voor belastingen toenam tot GBP 55 miljoen. De nieuwe premieproductie op gestandaardiseerde basis nam met 18% toe, ruim boven de gemiddelde groei van de markt, tot GBP 158 miljoen. In de aanloop naar de introductie van het "Stakeholder Pension"-systeem, dat op 6 april van dit jaar werd gelanceerd, heeft AEGON UK zijn bereik in de verzekerde pensioenmarkt weten uit te breiden. Gelijktijdig hiermee werd fase 1 van het "Polarization"-reglement van kracht, waardoor de financiële en bestuurlijke banden tussen de aanbieders van beleggingsproducten en hun distributeurs openbaar gemaakt zullen moeten worden. In deze context profiteert AEGON UK van zijn strategie om zichzelf eerste keus te laten zijn van Independent Financial Advisers (IFA's) het grootste en snelst groeiende distributiekanaal voor levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten in het Verenigd Koninkrijk. De grootste toename van nieuwe productie (40% tot GBP 25 miljoen) betrof het Retirement Control product van Scottish Equitable.

De nettowinst uit 'overige landen' bedroeg EUR 11 miljoen. De 21% toename van de nieuwe productie in levensverzekerings- en pensioenproducten in Hongarije overtrof de groei van de markt. De behoefte van klanten in Spanje om investeringen in producten gekoppeld aan aandelenbeleggingen uit te stellen, heeft geïnspireerd tot een campagne gericht op het aanbieden van alternatieve beleggingsstrategieën. In Azië zijn de activiteiten van AEGON Taiwan en Transamerica in Taiwan gecombineerd. De geconsolideerde resultaten in het eerste kwartaal gerapporteerd onder 'overige landen' bevatten nu ook de resultaten van Transamerica Taiwan.

De nettowinst van de niet-verzekeringsactiviteiten gegroepeerd onder Transamerica Finance Corp. bedroeg USD 3 miljoen en bestond uit de nettowinst uit operaties (USD 16 miljoen) minus financieringskosten van het vreemd vermogen gealloceerd aan deze bedrijfsonderdelen (USD 13 miljoen). De operationele winst was aanmerkelijk lager dan vorig jaar, hoofdzakelijk door de desinvestering van enkele bedrijfsonderdelen en verliezen op de kredietportefeuille en de leasingactiviteiten. De winst uit deze activiteiten was in het eerste kwartaal van 2000 voor nihil in de resultatenrekening van AEGON opgenomen, hoewel voor die periode de bijdrage aan de financieringslasten hoger was dan in de huidige verslagperiode.

AEGON handhaaft zijn lange termijn groeidoelstelling van een minimum gemiddelde autonome winstgroei van 10% per jaar. Naast de gebudgetteerde autonome groei bevat de winstverwachting van dit jaar drie andere belangrijke effecten:
- de invloed op de winst van de verkoop van Labouchere (EUR 31 miljoen van de nettowinst van deze bancaire dochter was inbegrepen in de resultaten over het eerste kwartaal van het vorige jaar);
- het verwachte positieve effect van de standaardisering van de verantwoordingsmethode ten aanzien van de resultaten op zakelijke waarden;
- de invloed op de winst van de Direct Marketing Services bedrijven van J.C. Penney vanaf het moment dat deze transactie is afgerond (verwacht aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar).
Een meer gedetailleerde analyse van de winstontwikkeling en productie in het eerste kwartaal is opgenomen in het bijgesloten Financieel Bericht en de cijferbijlagen.

Den Haag, 3 mei 2001

Noot:

Een presentatie inclusief een korte toelichting op de gepubliceerde resultaten over het eerste kwartaal van 2001 tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden uitgezonden via het internet. Naar verwachting zal deze webcast vanaf omstreeks 14.45 uur te zien zijn op www.aegon.com. De presentatie zal in het Nederlands worden gehouden. Verder zal een conference call worden gehouden op vrijdag 4 mei, vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd. De nummers waarop kan worden ingebeld, uitsluitend om mee te luisteren, zijn:
+ 31 20 - 201 32 03 (Amsterdam)

+ 1 416 - 646 30 95 (New York)


Voor nadere informatie:

AEGON N.V.
Group Communications Investor Relations Website: www.aegon.com Telefoon: (070) 344 83 44 (NL) (070) 344 83 05 (USA) + 1 410 576 45 77

Bijlagen: - financieel bericht

- cijferbijlagen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...