Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag deelnemersbijeenkomst ECP.NL 1 mei jongstleden

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Verslag deelnemersbijeenkomst ECP.NL 1 mei jongstleden

Arie van Bellen, directeur ECP.NL opende samen met Wim Benz, directeur Media Plaza de middag. Vervolgens werd het woord gegeven aan een internationale spreker: Adam Daum, chief analyst bij Gartner.

Hybrid-commerce; the intelligent multi-channel strategy Adam Daum, chief analyst binnen Gartner

Speciale gast op de ledenbijeenkomst was Dhr. Adam Daum, senior analist bij Gartner. Dhr. Daum hield een presentatie over het fenomeen H-commerce (hybride commerce), waarbij hij inging op de convergentie van de diverse E-commerce platforms (PC, i-TV en mobile) tot één hybride platform. Daarnaast kwamen ook de respectievelijke voor- en nadelen van elk van deze platforms afzonderlijk uitvoerig aan de orde. Belangrijke beoordelingscriteria voor de afzonderlijke platforms zijn volgens Daum:


* Technologie & Ergonomie:

De manier van gegevensinvoer, de grootte en resolutie van het beeldscherm, de opslagcapaciteit, de beschikbare bandbreedte van het netwerk en de betrouwbaarheid.


* Gebruikscontext:

Thuis / werk / anders, zakelijk / recreatief, sociaal / solitair en actief / passief.


* Business issues:

Het klantbereik (wie / waar / wanneer), mogelijke toetredingsbarrières, de manier waarop omzet gegenereerd wordt en de mogelijkheden voor klantenbinding en `customisation'.

Hoewel het i-TV platform (interactieve TV, ook wel bekend als de zogenaamde `settop-box') in Nederland nog een relatief onbekend verschijnsel is, is de penetratiegraad in Dhr. Daum's land van herkomst Engeland, alsmede in diverse andere Europese landen, vele malen hoger. Tijdens de presentatie werd inzicht gegeven in recente onderzoeksgegevens van Gartner omtrent de penetratiegraad van elk van deze platforms in verschillende Europese landen, waaronder Engeland, Frankrijk en Duitsland.

De huidige ontwikkelingen in die landen laten zien dat steeds meer organisaties een zogenaamde multi-platform strategie gaan voeren, waarbij de diverse platforms niet meer afzonderlijk, maar juist naast elkaar worden toegepast. Volgens Gartner zal vanaf ongeveer 2005 H-commerce in Europa een feit zijn. Ter afsluiting van zijn presentatie gaf Dhr. Daum nog een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit verschillende onderzoeken van Gartner naar H-commerce. Hieronder vindt u daarvan een korte samenvatting:


* Voor consumenten is gebruiksgemak een belangrijkere factor dan kosten

* Elk afzonderlijk platform kent beperkingen, waardoor de ontwikkeling van single-platform E-commerce kan blijven steken. Door het combineren van de verschillende E-commerce platforms kunnen de tekortkomingen van de afzonderlijke platforms worden ondervangen, hetgeen leidt tot een optimale waardecreatie en maximaal gebruiksgemak.

* Alleen het geschikt maken van webcontent voor i-TV en WAP is onvoldoende; bij het (her)ontwerpen van platformspecifieke diensten dient men zich met name rekenschap te geven van de gebruikscontext (zie hierboven) ervan.

Na de theepauze volgden de deelnemers een drietal parallelsessie: trust in e-commerce, betalen op internet en ontwikkelingsfasen e-commerce. Een verslag van deze drie sessie vindt u hieronder.

Trust in e-commerce
Sylvia Huydecoper, Advocaat, sectie IT, CMS Derks Star Busmann Hanotiau

In deze sessie werd een beeld geschetst over hoe je vertrouwen vorm kan geven in het elektronisch zakendoen. Dit is niet eenvoudig maar Sylvia Huydecoper slaagde er goed in dit duidelijk weer te geven. Allereerst kwam naar voren dat het begrip vertrouwen op zichzelf al vele aspecten kent. Huydecoper onderscheidde drie vlakken op welke je maatregelen kan nemen om het vertrouwen te vergroten: door middel van technische, organisatorische en juridische maatregelen. Elk van deze mogelijke oplossingen werd uitgewerkt in een aantal voorbeelden. Ook werd uitgebreide aandacht besteed aan het effect van wet- en regelgeving op het vergroten van vertrouwen. De conclusie was dat het ongrijpbare vertrouwen dat een groot gevoelsmatig aspect kent, het beste vergroot kan worden door een combinatie van maatregelen.

Betalen op internet
Evert Fekkes, directeur afd. betalingsverkeer, Rabobank Nederland

Dhr. Fekkes begint zijn presentatie met een korte stand van zaken van her rapport Betalen op Internet van ECP.NL: de nieuwe versie van dit rapport zal naar verwachting gepresenteerd worden op het ECP.NL nationaal congres in november 2001. Voor de zomer zal naar verwachting een raamwerk document klaar zijn waarin de verschillende aspecten die bij elektronische betaalsystemen een rol spelen worden geinventariseerd.

Elektronische betaalsystemen zijn beschikbaar, maar ze worden nog niet echt gebruikt. De klant durft niet, wat vreemd is omdat de financiële schade als het misgaat bij de winkelier en de bank/creditcard maatschappij ligt, zo meldt Fekkes. Veel 'fraudegevallen' waarbij chargeback (terugstorting) van een creditcard betaling plaatsvindt, zijn vaak betalingen die door de eigenaar van de kaart ontkend worden. De winkelier kan dan niet bewijzen dat de klant daadwerkelijk de betaalopdracht heeft gegeven.
Bij de invoering van elektronisch betalen moet niet worden vergeten dat ook het pinnen, dat inmiddels is ingeburgerd, al in 1985 werd geïntroduceerd. Pas toen Albert Heijn in 1992 het pinnen invoerde aan de kassa werd het echt een succes. Inmiddels is er voor pinnen een grootschalige, betrouwbare infrastructuur en het streven is om een dergelijke infrastructuur voor Internetbetalingen beschikbaar te maken.
Om mensen vertrouwen te geven is het zaak om op Internet gebruik te maken van methoden die mensen al kennen (bijvoorbeeld paslezers voor aan de PC die de vertrouwde bankpas kunnen lezen, waardoor je eigen pincode gebruikt kan worden voor Internetbetalingen). De klant wil geen 'digitaal geld', hij wil niet van tevoren een tegoed opwaarderen om pas later uit te geven. Verder is zo'n 80% van de Internetbetalingen bij leveranciers binnen Nederland, dus daar concentreren de banken zich op, niet op de grensoverschrijdende betalingen, aldus Fekkes.

Naar aanleiding van een vraag over het Paypal systeem: Paypal is een systeem voor person-to-person betalingen, maar er is wel degelijk ook een bank bij betrokken. Dit is ook belangrijk voor het vertrouwen in het systeem. In Nederland gaat Paypal door ING geïntroduceerd worden, waarbij niet alleen de creditcard gebruikt kan worden, maar ook door middel van debet betaald kan worden. Het uitbesteden van betaaldiensten aan Payment Service Providers is vooral nuttig voor MKB'ers die niet zelf een systeem willen kopen, maar de prijs moet voor de verkoper wel laag genoeg zijn om het aantrekkelijk te houden. Er is niet 1 beste betaalsysteem, naast systemen die voor 80% van de klanten bruikbaar zijn is het belangrijk om ook nog bijvoorbeeld creditcards te accepteren, omdat die nu nog het meest geschikt zijn voor internationale betalingen.

Ontwikkelingsfasen e-commerce (Gosh)
Harry van den Hoff, Media Plaza

Dhr. Van den Hoff presenteerde welke impact verschillende e-commerce ontwikkelingsfasen (Shikhar Ghosh) hebben voor individuele bedrijven. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden op het internet werd diepe ingegaan op de vier stappen "direct klantcontact realiseren" (service en efficiency; Transactie-cyclus steeds beter ondersteunen), "bestaande waardeketen omkeren" (Positiekeuze: overslaan schakels in de keten, integratie produkten/diensten, overnemen andere functies), "Nieuwe digitale waarde creëren" (Nieuwe produkten en diensten aanbieden, Wegnemen deel van andermans business-model; klantbehoeften ondersteunen) en "klantmagneet worden" (waardeketen rondom klant organiseren).

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie