Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke gww-uitgaven stijgen komende jaren licht

Datum nieuwsfeit: 03-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

Gemeentelijke gww-uitgavenGemeentelijke gww-uitgaven stijgen de komende jaren geleidelijk In de periode 2001-2006 zullen de gemeentelijke uitgaven voor grond-, water- en wegenbouwkundige werken (gww) jaarlijks licht toenemen. De kapitaaluitgaven (investeringen) groeien in deze periode met gemiddeld
1 procent per jaar. De onderhoudsuitgaven aan gww-werken groeien naar verwachting met 0,5 procent. Dit blijkt uit het rapport Gemeentelijke gww-uitgaven van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De gemeentelijke uitgaven aan gww-werken betreffen eenderde van de totale gww-uitgaven. Een belangrijke voorwaarde voor toenemende uitgaven zijn toenemende inkomsten. Gemeentelijke inkomsten betreffen de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, specifieke uitkeringen en eigen inkomsten. De komende jaren zullen de totale gemeentelijke inkomsten (blijven) toenemen, waarbij getracht wordt het aandeel van de eigen inkomsten (heffingen, rechten en belastingen) te vergroten. Gemeenten zijn als opdrachtgever betrokken bij drie deelgebieden van de gww-markt: transport, milieu en ruimtelijke ordening. Op het gebied van transport, wat vrijwel geheel betrekking heeft op wegverkeer, vertoonden de gemeentelijke kapitaal- en onderhoudsuitgaven de afgelopen vijf jaar een tegengesteld beeld. Terwijl de kapitaaluitgaven vrijwel jaarlijks toenamen, daalden de onderhoudsuitgaven. Op middellange termijn zullen zowel de kapitaal- als de onderhoudsuitgaven aan het wegverkeer jaarlijks met gemiddeld 1 procent stijgen. Dit komt door een toename van het aantal wegen in gemeentelijk beheer en een stijging van de verkeersintensiteit. De gww-uitgaven aan waterverkeer, railvervoer en nutsvoorzieningen blijven naar verwachting stabiel. Wat betreft milieu ligt de nadruk op rioleringsuitgaven. De stijgende trend in de milieu-uitgaven zal worden voortgezet. Dit gebeurt ondanks een licht afnemende productie van nieuwe woningen en andere gebouwen welke het aantal nieuw te realiseren rioolaansluitingen doet afnemen. Als gevolg van de noodzaak tot groot onderhoud van bestaande rioleringen en de opkomst van gescheiden rioolsystemen zullen de kapitaal- en onderhoudsuitgaven jaarlijks met respectievelijk 2 en 1 procent groeien. De uitgaven aan bodemsanering, die alleen uit investeringen bestaan, stijgen jaarlijks met 2 procent. De uitgaven aan waterzuivering blijven op een constant niveau. Gemeentelijke gww-uitgaven op het gebied van ruimtelijke ordening hebben betrekking op groenvoorziening en het bouwrijp maken van grond. Door een combinatie van minder aanleg van aan de b. en u. gerelateerd groen en meer vraag naar groen in bestaande wijken nemen de investeringen in groenvoorzieningen de komende jaren niet toe. De onderhoudsuitgaven groeien met 0,5 procent per jaar, vooral als gevolg van een toenemende vraag naar kwaliteit. De investeringen in het bouwrijp maken, die voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de nieuwbouw b. en u., vertonen een negatieve groei (-1 procent per jaar).
Zie publicatie: Gemeentelijke gww-uitgaven

omhoog
omhoog

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie