Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwegeinse economie blijft groeien

Datum nieuwsfeit: 04-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Nieuwegeinse economie blijft groeien

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein de nota "Werkend Nieuwegein in beeld 2001" vastgesteld. Geen beleidsnota maar wel een compacte stand van zaken met betrekking tot de verschillende aspecten van de lokale economie van Nieuwegein, zoals de werkgelegenheid en de ontwikkelingen die zich voordoen op de bedrijven- en kantorenmarkt. Verder is er aandacht voor de ontwikkelingen binnen de detailhandel, de warenmarkten, de horeca en de toeristische sector.

Het afgelopen jaar is de full-time werkgelegenheid in Nieuwegein met bijna 10% toegenomen. Het totale aantal arbeidsplaatsen in Nieuwegein kwam daarmee op ruim 37.500. Dit betekent dat er in principe voor alle inwoners die willen en kunnen werken, een arbeidsplaats beschikbaar is in de gemeente Nieuwegein.

Het aantal arbeidsplaatsen nam in alle bedrijfstakken toe. Opvallend is de sterke toename van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. Deze bedrijfstak nam het afgelopen jaar 34% van de totale werkgelegenheidsgroei in Nieuwegein voor haar rekening.

Bedrijven- en kantorenterreinen
In 2000 is er circa 14.500 m² kantoorvloer opgeleverd in Nieuwegein. Deze toename komt in zijn geheel voor rekening van Rijnhuizen. De totale kantorenvoorraad in Nieuwegein bedraagt bijna 450.000 m². Hoewel de meeste bestaande kantorenterreinen volledig zijn uitgegeven, komt er in de toekomst op die bestaande terreinen nog circa 100.000 m² kantoorvloer bij, als gevolg van in aanbouw zijnde panden. De gebruikers hiervan zijn reeds grotendeels bekend.

Veel reeds in Nieuwegein gevestigde bedrijven hebben aangegeven te willen uitbreiden. Op hun huidige locatie is dit onmogelijk. Om deze bedrijven de mogelijkheid te bieden uit te breiden op een andere locatie binnen de gemeente Nieuwegein en om nieuwe ondernemers een plek te kunnen bieden, ontwikkelt de gemeente nieuwe terreinen. Zo zijn plannen in voorbereiding voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein Het Klooster in het oosten van Nieuwegein. Dit terrein heeft een bruto oppervlakte van circa 125 hectare en krijgt een aansluiting op de A27. Verder wordt in het noorden van Nieuwegein kantorenterrein Blokhoeve verder uitgebreid (ruimte voor circa 30.000 m² kantoorvloer) en zijn plannen voor het gebied Galecopperzoom (circa 10 ha) in voorbereiding. Ook het totale kantooroppervlak in de Nieuwegeinse binnenstad wordt uitgebreid. In 2010 is in Nieuwegein naar verwachting in totaal circa 226.000 m² kantooroppervlak gerealiseerd.
Deze ontwikkelingen zijn conform regionale afspraken en lopen parallel aan de regionale afspraken op het gebied van woningbouw. Mede hierdoor zal ook het aantal arbeidsplaatsen de komende jaren blijven toenemen.

Detailhandel
Binnen de Nieuwegeinse detailhandelssector hebben zich het afgelopen jaar weinig veranderingen voorgedaan. In de komende jaren zal de aandacht zich vooral richten op uitbreiding van Cityplaza. Voor de overige winkelcentra staat handhaving van de huidige positie centraal.

Horeca
De horecadichtheid in Nieuwegein ligt aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde. Beleidsmatig wordt gestreefd naar een gerichte uitbreiding van de horeca in Nieuwegein. Daarbij zijn een aantal concentratiegebieden te onderscheiden: het stadscentrum en de oude kernen Vreeswijk en Jutphaas.

Toeristische sector
De toeristische sector is in Nieuwegein beperkt aanwezig. De afgelopen jaren is deze sector onder meer gestimuleerd door de aanleg van een passantenhaven in Vreeswijk, de restauratie van de Oude Sluis en de opening van de Rijnhuizerbrug.
Daarnaast neemt de gemeente Nieuwegein deel aan het project Rivierenland Holland, een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten in het Hollands rivierengebied en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Via intensieve samenwerking wil dit gebied een plaats op de toeristische kaart van Nederland verwerven als een herkenbare toeristisch-recreatieve bestemming met een eigen karakteristiek. Dit samenwerkingsverband heeft een aantal producten opgeleverd zoals de draagvleugelboot, de aanlegsteiger een de Voorhavendijk en het rivierenbankje. Daarnaast draagt dit samenwerkingsverband bij aan de promotie van het Hollands rivierengebied. In dat kader zijn onder andere een brochure met uitgaanstips en een fiets-, wandel-, bezoek- en waterrecreatiekaart ontwikkeld.Invoerdatum 4-5-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie