Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van de gemeente Grootegast

Datum nieuwsfeit: 04-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Grootegast
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Grootegast- het verbranden van snoeihout wordt ontraden;
- het Kolonelsbos te Grootegast is voor het publiek gesloten Op korte termijn zullen nadere voorwaarden van kracht worden die betrekking hebben op het organiseren van evenementen etc. Algemene regel zal zijn dat die evenementen waarbij het buitengebied of delen daarvan zullen worden aangedaan moeten worden ontraden tenzij door het kiezen van bijvoorbeeld een andere route, het buitengebied wordt gemeden. Evenementen in de kommen van de dorpen kunnen als regel normaal doorgaan. Evenementen waarbij vee is betrokken zijn absoluut verboden.

Mond- en klauwzeer
Weken geleden heeft de gemeente een aantal voorzieningen zoals dierenparkjes, het Kolonels-
bos en verschillende fietspaden afgesloten in verband met de dreiging van mond- en klauw-
zeer. Bij een aantal van deze voorzieningen zijn de linten inmiddels weer weggehaald omdat daardoor bijvoorbeeld ook speelvoorzieningen voor de jeugd waren afgesloten. Voor de jeugd is dat niet leuk maar ook voor het onderhoud van deze terreinen is dat lastig. Op dit moment is de dreiging van mond- en klauwzeer wat afgenomen maar dat wil niet zeggen, dat alles weer vrij kan worden gegeven. Wij moeten met z'n allen alert blijven. Contact met dieren in de dierenparkjes moet onder alle omstandigheden worden voorkomen en daarom is het voeren van de dieren door het publiek streng verboden. Wij doen een dringend beroep op u om zich hieraan te houden.
Op dinsdag 29 mei a.s. zal de gemeenteraad weer vergaderen in de alleen betrekking op de onderwerpen, die op de agenda staan. Zodra de agenda bekend is zal die op deze site worden vermeld. De raadsstukken liggen voor aanvang van de vergadering in het gemeentehuis ter inzage. Als u die wilt inzien kunt Op de agenda staan ondermeer de volgende onderwerpen:
- Opening

- Verslag van de vorige vergadering

- Ingekomen stukken/mededelingen

- Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiezorg 2002
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (prostitutiebeleid)
- Krediet klimaatbeheerssysteem archiefbewaarplaatsen
- Werkleerproject verstandelijk gehandicapten
- Wat verder ter tafel komt

- Sluiting
voorkomen.
Op de agenda staan ondermeer de volgende onderwerpen:
- Opening

- Mededelingen

- Verslag vorige vergadering

- Ingekomen stukken

- Categoriseringsplan wegen

- Tariefsverhoging Milieustraat De Tweemat

- Voortgangsrapportage Strandheem

- Rondvraag

- Sluiting
onderkomen krijgen.
Met ingang van 1 mei a.s. zijn de gemeentelijke diensten op de Gebouw van de Rabobank aan de Hoofdstraat. Als u een paspoort, een rijbewijs, een bouwvergunning, een milieuvergunning wilt aanvragen of u wilt iets weten over bouwkavels of de gemeentelijke riolering dan moet u naar de dependance van de gemeente in de Rabobank. In de bank is een publieksbalie, waar u met al uw vragen op het gebied van Burgerzaken en Ruimte terecht kunt.
Medewerkers zijn gehuisvest in de Gemeentewerf aan de Rondweg, maar In dit deel zijn achtergebleven: het bestuur, de directie, de secretaresses, de voorlichter en de politie. Als tijdelijke ingang is de oude ingang met stoep weer in ere hersteld. Dit oudste deel van het gemeentehuis wordt later opgeknapt en dan zullen ook de huidige "bewoners" moeten vertrekken, maar daarover volgen nog wel publicaties.
bovengenoemd bureau (locatie Rabobank).

tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau (locatie Rabobank). bovengenoemd bureau (locatie Rabobank).

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (02-05-01) De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:
M.G. Keuning te Doezum, voor het bouwen van een paardenstal met aangebouwde carport op het perceel Eesterweg 28 te Doezum; L. Geersing te Doezum, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Eesterweg 35 te Doezum;
D.E. de Zwart te Oldekerk, voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel op het perceel Meidoornlaan 3 te Oldekerk; B. Posthumus te Grootegast, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Zilverschoon 5 te Grootegast;
B. Oosterhoff te Sebaldeburen, voor het bouwen van een veldschuur op het perceel Jouwer 12 te Sebaldeburen;
De heer Meijer te Sebaldeburen, voor het verbouwen van de woning op het perceel Provincialeweg 19 te Sebaldeburen;
De heer Henstra te Doezum, voor het bouwen van een woning op het perceel Ipo Haaimaweg 6 te Doezum.
AANVRAGEN SLOOPVERGUNNINGEN
M.G. Keuning te Doezum, voor het slopen van de tractorschuur op het perceel Eesterweg 28 te Doezum;
M. Marinus te Sebaldeburen, voor het slopen van de garage op het perceel Provincialeweg 65 te Sebaldeburen;
Gemeente Grootegast, voor het slopen van asbestbeplating op het perceel Provincialeweg 143 te Doezum;
Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.
DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:
BOUWVERGUNNINGEN
B. Schuil te Doezum, voor het vervangen van de woning op het perceel Peebosserdwarsweg 6 te Doezum;
H. Stienstra te Surhuisterveen, voor het bouwen van een woning met schuur (vervanging) op het perceel Westerdwarsreed 7 te Opende; Gemeente Grootegast, voor het verbouwen/uitbreiden van het gemeentehuis op het perceel Hoofdstraat 97 te Grootegast; Maatschap de Jong te Doezum, voor het plaatsen van een veestalling op het perceel Doezumertocht 23 te Doezum;
J. Beving te Grootegast, voor het oprichten van een bedrijfswoning op het perceel Hoofdstraat 2A te Grootegast;
T. Krol te Grootegast, voor het bouwen van een woning op het perceel Zwaan 12 te Grootegast;
E.R. Lieuwes te Doezum, voor het uitbreiden van de woning Krijthestraat 33 Doezum;
W. Boerema te Oldekerk voor het bouwen van een woning met garage (vervanging) op het perceel Kroonsfelderweg 14 te Oldekerk. Door de gemeente zijn de volgende sloopvergunningen/meldingen verleend R.S.G. de Borgen te Leek, voor het slopen van leslokalen op het perceel Kersenlaan 16 te Grootegast;
Gemeente Grootegast, voor het slopen van asbestbeplating op het perceel Provincialeweg 431 te Doezum.
Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, de sloopvergunningen, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bezwaar is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau (locatie Rabobank).
AANVRAAG BOUWVERGUNNING (09-05-01)
De navolgende aanvraag voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen is ontvangen:
O. Kooistra te Doezum, voor het vernieuwen van de rieten kap op de woning op het perceel Harkereed 5 te Doezum.
AANVRAAG SLOOPVERGUNNING
J. Henstra te Doezum, voor het slopen van de bedrijfswoning op het perceel Ipo Haaimaweg 6 te Doezum.
Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.
DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:
BOUWVERGUNNINGEN
M. Gjaltema te Doezum, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Provincialeweg 58 te Doezum;
F. Huizinga te Oldekerk, voor het bouwen van een carport op het perceel Zandumerweg 44 te Oldekerk;
T.J.A. Buffinga te Doezum, voor het bouwen van een woning op het perceel Houtsingel 5 te Doezum;
J. van der Veen te Niekerk, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Dr. KL. van der Veenlaan 7 te Niekerk.
GEWIJZIGDE BOUWVERGUNNINGEN
H.W. Beute te Grootegast, voor het aanbouwen van een erker aan de woning op het perceel Langeweg 11 te Grootegast; Bouwbedrijf U. Veenstra te Harkema, voor het bouwen van een vrijstaande woning met garage op het perceel Zwaan 13 te Grootegast. Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bezwaar is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau (locatie Rabobank). voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722 (locatie gemeentehuis).
voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722 (locatie gemeentehuis).
Afsluiting weggedeelte Grootegast
Op zaterdag 12 mei a.s. zal van 17.00 tot 21.00 uur een Taptoe worden gehouden op een deel van de Hoofdstraat in Grootegast. Het gedeelte Hoofdstraat vanaf Notariskantoor tot S.N.S.-bank zal gedurende deze tijd voor het doorgaande verkeer worden afgesloten, door middel van borden die bij de afslag Het Steen en de hoek van de Hoflaan/Hoofdstraat zullen worden geplaatst.
In verband met de te houden meikermis in Grootegast op het marktplein zal de warenmarkt op vrijdag 18 mei worden verplaats naar de Hoofdstraat, die hiervoor vanaf de Hoflaan tot de Noord van 's ochtends 07.00 uur tot 's middags 12.00 uur zal worden afgesloten. Ventvergunning
Aan de Gymnastiekvereniging P. en G., p.a. Mevr. J. Martini-Alserda, Hazelaarstraat 43 Grootegast is een ventvergunning verleend voor woensdag 9 mei a.s. voor de dorpen Grootegast en Doezum Er zal worden gevent met closetpapier.
Kermis
Toestemming is verleend aan de Handelsvereniging te Grootegast, t.a.v. Mevr. A. Lieffering, Hoofdstraat 55, 9861 AB Grootegast voor het organiseren van een kermis van woensdag 16 tot en met zaterdag 19 mei a.s. op het Marktplein in Grootegast.
Playbackshow /Disco-Dance Party
Toestemming is verleend voor
een playback-show en aansluitend een disco-dance party in "Herberg in de Groote Gast", Hoofdstraat 59 te Grootegast op vrijdag 18 mei vanaf 19.00 uur tot 01.00 uur
een optreden van Hollyday Showband in Herberg "In de Groote Gast" op zaterdag 19 mei a.s. van 21.00 uur tot 01.00.
Buiten de genoemde periode dient het horecabedrijf te voldoen aan de geluidsnormen van het Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen en mag het muziekgeluid niet of nauwelijks hoorbaar zijn in nabijgelegen woningen.
Voor klachten over geluidsoverlast kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de sector Ruimte, tel. 695721; buiten kantooruren kunt u bellen met de Regiopolitie, tel. 050-5995995.
Inlichtingen over het bovenstaande kunt u, als u dat wilt, krijgen bij Mevr. G. van der Veen van de sector Ruimte, tel. 695721.

Festiviteit
Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor een live-optreden van de artiest Rommy in Grandeetcafé De Klap, Hoofdstraat 16 te Grootegast op zondag 13 mei a.s. van 16.00 tot 23.00 uur.
Buiten de genoemde periode moet het bedrijf voldoen aan de geluidsnormen van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen en mag het muziekgeluid niet of nauwelijks hoorbaar zijn in woningen in de omgeving.
Voor klachten over geluidsoverlast kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de sector VROM van de gemeente (locatie Rabobank tel. 695 721) en buiten kantooruren kunt u bellen met de Regiopolitie Groningen tel. 050 - 599 5995.

AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
1. Gemeente Grootegast voor het rooien van 15 meter elzensingel ter hoogte van het perceel De Onderneming 11 te Grootegast;
2. De heer A. Sijtsma voor het rooien van sierkers op het perceel Houtwal 48 te Niekerk;

3. Mevrouw F. Buter-Tabak voor het rooien van 3 berken op het perceel Leeuwerik 12 te Grootegast.
Voordat een besluit wordt genomen op deze aanvragen, kunnen belanghebbenden vanaf 3 mei gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze op deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast.
Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken liggen deze aanvragen ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Rondweg 15 te Grootegast (gemeentewerf). Voor nadere informatie over de kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).

AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
- Gemeente Grootegast voor het rooien van 1 berkenboom ter hoogte van het perceel Kolonieweg 13 te Opende.
Voordat een besluit wordt genomen op deze aanvraag, kunnen belanghebbenden vanaf 10 mei gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze op deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast.
Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken ligt deze aanvraag ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Rondweg 15 te Grootegast (gemeentewerf). Voor nadere informatie over kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).
Ter gelegenheid van een stoepjesmarkt georganiseerd tijdens het dorpsfeest 2001 te Opende zullen op zaterdag 13 mei a.s. van 's ochtends 9.00 uur tot 's middags 16.00 uur de Verbindingsweg en de Drachtsterweg vanaf de Provincialeweg tot de Hetsmastraat in Opende in zijn geheel worden afgesloten voor het doorgaande verkeer in beide richtingen.

Deze wordt er gecollecteerd door het Nationaal Fonds Kinderhulp en de volgende week door het Nederlands Astma Fonds . De gemeente doet een dringend beroep op collectanten om in verband met mond- en klauwzeer het buitengebied te mijden.
Een loket voor werk en uitkeringen!
Als u een baan zoekt of een uitkering wilt aanvragen, dan kunt u terecht bij het
VERGOEDING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2001/2002 Ouders van kinderen die een school bezoeken hebben in een aantal gevallen recht op vergoeding van de vervoerskosten, een abonnement voor het openbaar vervoer of het vervoer van het kind per taxi.
De verordening is op het gemeentehuis te raadplegen of op te vragen. In de volgende gevallen bestaat er recht op een vergoeding: _ Kinderen die naar de basisschool gaan:
Ouders kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van het vervoer, als het kind een basisschool bezoekt en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt.
_ Speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Ouders van een leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, komen in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten, als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 2 kilometer bedraagt. Dit kan zijn een abonnement voor het openbaar vervoer of taxi vervoer van en naar school.
Zij die in het schooljaar 2000/2001 van deze regeling gebruik maakten hebben inmiddels een aanvraagformulier ontvangen. Als u nog geen formulier hebt ontvangen of in het komende schooljaar voor de eerste keer een beroep wilt doen op deze regeling, dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij het bureau OCSW. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R.J.Solle-Wiekema van het bureau OCSW, telefoon 695793.

'Huis voor de Sport Groningen' toert door provincie Huis voor de Sport Groningen is een nieuw initiatief van de provincie Groningen, in samenwerking met 22 gemeenten, dat is ontstaan door het samenvoegen van activiteiten op het gebied van de sportondersteuning van SPRONG en de Provinciale Groninger Sportraad. Op 14 mei 2001 gaat de organisatie van start met een serie lokale bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is om sportverenigingen, sportinstellingen, gemeenten, onderwijs en sociaal cultureel werk kennis te laten maken met de nieuwe provinciale instantie.
Functie
De functie van het Huis voor de Sport Groningen is het bieden van sportondersteuning aan verenigingen en instellingen. Het gaat hierbij om ondersteuning in brede zin, onder andere op het gebied van vrijwilligers, organisatie en sportontwikkeling. Daarnaast worden er projecten ontwikkeld gericht op het stimuleren van sportdeelname en de rol van sport als middel om de sociale binding in de maatschappij te bevorderen. De organisatie heeft eigen sportconsulenten in dienst die de provincie ingaan om de verschillende sportverenigingen en instellingen te bezoeken en ondersteunen.
Lokale bijeenkomsten
Ter gelegenheid van de start van de activiteiten van het Huis voor de Sport Groningen zal in de gemeente een lokale bijeenkomst worden gehouden.
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 mei 2001 in de Gemeentewerf, Rondweg 15, Grootegast en begint om 19.15 uur. Sportverenigingen, -instellingen en overige organisaties kunnen tijdens deze bijeenkomst informeel kennis maken met de activiteiten en de sportconsulenten van het Huis voor de Sport Groningen. Programma
Het programma van de bijeenkomst bestaat uit een welkomstwoord door de wethouder sportzaken en een voorstelronde waarin de sportconsulenten van het Huis voor de Sport Groningen hun werkzaamheden toelichten. Verder zijn er een aantal stands waar informatie te verkrijgen is over verenigingsondersteuning, ondermeer op het gebied van sponsoring, vrijwilligersbeleid en financiën. In de stand projecten krijgt u informatie over de projecten die in samenwerking met de gemeente uitgevoerd worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Huis voor de Sport Groningen
Mevrouw E. Dijkstra
Laan van de Sport 6
Postbus 177
9600 AD Hoogezand
Tel: 0598-323200
Fax: 0598-325448

SUBSIDIE 2002
Evenals voorgaande jaren worden instellingen, werkzaam op het gebied van welzijn, muziek-en sportverenigingen in de gelegenheid gesteld een subsidie aan te vragen, deze keer voor het jaar 2002. Muziek-en sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als men jeugdleden heeft.
De subsidie bestaat dan uit een bijdrage per jeugdlid en een gedeelte van de accommodatiekosten
Het verzoek van instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van welzijn moet vergezeld gaan van een begroting en activiteitenprogramma voor het komende jaar.
Sport-en muziekverenigingen kunnen volstaan met het indienen van enkel het aanvraagformulier.
De aanvraag kan tot uiterlijk 1 juli 2001 worden ingediend. Aanvraagformulieren kunt u krijgen op het gemeentehuis. Voor eventuele aanvullende informatie en exacte voorwaarden kunt u desgewenst contact opnemen met de heer H. Peursum van het bureau OCSW, tel. nr. 695796


Vaststelling verordeningen Burgemeester en wethouders delen mee dat de gemeenteraad op 24 april 2001 heeft

1. een wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Grootegast

2. de Verordening Cliëntenraad leerlingenvervoer De verordeningen treden in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking.
2001 nummer 4.
verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis in de Rabobank. bureau Facilitaire Dienstverlening (locatie De Schalck, Grootegast). 27 juni, 22 augustus en 14 november.
Containers te vroeg/te lang bij de weg
Regelmatig komt het voor, dat de groene- en grijze containers te vroeg en te lang bij de weg staan. Dit kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben vooral als de containers omvallen. Daarbij komt nog, dat het te vroeg of te lang bij de weg laten staan van de containers strafbaar is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Nu moet u niet verwachten, dat u binnenkort een wielklem op uw container zult aantreffen. Wij vragen alleen maar uw aandacht voor het plaatsen en weer weghalen van de container. Ga daar zorgvuldig mee om. Zijn wij niet vet stoer
Het dorp Grootegast heeft een schitterend park waar heel veel kan worden gedaan; genieten van de natuur, wandelen, vissen, een balletje trappen en noem maar op. In het park staan ook verschillende voorzieningen van de gemeente zoals bijvoorbeeld prullenbakken. Deze bakken zijn geplaatst om daarin afval te deponeren. Voor de meesten van ons is dat wel duidelijk, maar een paar lieden denken dat die bakken daar hangen om vernield te worden. Als je dat denkt durft de gemeente wel te stellen, dat je dan weinig verstand hebt of maar weinig van je verstand gebruikt. Je bent dan zeker niet vet stoer maar eigenlijk zielig. Nou, voor die paar zielige mensen is deze publicatie bedoeld. Blijf alstublieft van die bakken af en gebruik ze alleen om daar afval in te doen.

Verplaatsing publicatiebord
In verband met de verbouw van het gemeentekantoor is het publicatiebord bij de centrale ingang verplaatst naar de ingang van de bibliotheek.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie