Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Water in beeld 2001: vernieuwing in waterbeheer krijgt vorm

Datum nieuwsfeit: 04-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

Water in beeld 2001 verschenen

Water in beeld 2001 verschenen: vernieuwing in het waterbeheer krijgt vorm

Het afgelopen jaar is een belangrijk jaar geweest voor het waterbeheer: niet alleen is de uitvoering van de 4e Nota Waterhuishouding volop in gang en begint resultaten af te werpen, ook tekent zich een nieuwe lijn in het waterbeheer af. Het zoeken van ruimte voor water en de stroomgebiedsbenadering zijn daar voorbeelden van. Waterbeheerders beginnen uitvoering hieraan te geven, o.a. door het maken van waterkansenkaarten. Ook de implementatie van de Europese kaderrichtlijn water, die op 22 december 2000 in werking is getreden, is van start gegaan. Deze nieuwe ontwikkelingen in het waterbeheer vragen een grote inspanning van en samenwerking tussen de betrokken overheden.

Dit blijkt uit Water in Beeld 2001, de voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). De CIW is het bestuurlijk overleg over de afstemming van beleid en uitvoering van integraal waterbeheer onder voorzitterschap van Z.K.H. de Prins van Oranje. Alle overheden die betrokken zijn bij het integraal waterbeheer zijn vertegenwoordigd in de CIW: waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk. Water in Beeld 2001 beschrijft en evalueert de voortgang van de beleidsuitvoering, zoals weergegeven in onder andere de vierde Nota waterhuishouding. Het rapport beslaat de periode 1 mei 2000 tot 1 februari 2001.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. drs. J.M. de Vries, zal het rapport voor de begrotingsverantwoording op de derde woensdag in mei aan de Tweede Kamer aanbieden.

Opvallende zaken in Water in Beeld 2001 zijn:

Waterkwaliteit
Sinds de jaren zeventig is de waterkwaliteit in ons land sterk verbeterd. Ondanks de inspanningen van alle betrokkenen stagneert de verbetering de laatste jaren. Belangrijke probleemstoffen zijn stikstof, fosfaat, bestrijdingsmiddelen en zware metalen (vooral koper, zink en cadmium). Een positieve ontwikkeling is de daling van concentraties van sommige stoffen in de grensoverschrijdende rivieren. De norm (MTR) wordt echter nog steeds overschreden.

Veiligheid
Eén van de doelstellingen van de vierde Nota waterhuishouding is de voltooiing van het Deltaplan Grote Rivieren. Eind 2001 is 88 procent gereed. Eén van de belangrijkste conclusies uit de rapportage van de veiligheidstoets is dat een periode van vijf jaar voor de eerste toetsronde te kort is gebleken. Dit komt vooral doordat nog niet van alle dijken de nodige grondmechanische gegevens voorhanden zijn. Van de beheerders wordt in de komende vijfjaarlijkse ronde een grote inspanning verwacht om wel aan de eisen van een volledige toetsing te voldoen.

Verdroging
De verdrogingsbestrijding staat hoog op de agenda van de waterbeheerders en terreinbeheerders. Hoewel de inspanningen voor verdrogingsbestrijding hoog zijn, hebben zij nog niet altijd het gewenste effect omdat het schaalniveau beperkt is, en de doorwerking in de waterhuishouding en ecologie traag is. Van het oorspronkelijk verdroogde areaal is in nu drie procent volledig hersteld terwijl circa dertig procent gedeeltelijk is hersteld.

04 mei 01 16:56

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie