Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Datum nieuwsfeit: 04-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990Wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Directoraat-generaal voor fiscale zaken, directie wetgeving directe belastingen

Regeling van 25 april 2001, nr. WDB2001/133M, Stcrt, nr. 82

De Staatssecretaris van Financiën

Gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 1) wordt als volgt gewijzigd:

.....


1) Stcrt. 1990, 103, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 19 december 2000, Stcrt. 250.

Artikel I

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:


1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1. geplaatst. Voorts wordt in het eerste lid, onderdeel c, artikel 43, tweede lid, onderdelen h, i, l en m, van de Algemene bijstandswet vervangen door: artikel 43, tweede lid, onderdelen i, j, m en n, van de Algemene bijstandswet. Tevens wordt artikel 43, tweede lid, onderdeel o, van de Algemene bijstandswet vervangen door: artikel 43, tweede lid, onderdeel p, van de Algemene bijstandswet. Ten slotte wordt artikel 43, tweede lid, onderdelen h en i, van de Algemene bijstandwet vervangen door: artikel 43, tweede lid, onderdelen i en j, van de Algemene bijstandswet.


2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende,

2. Tot de inkomsten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt ook gerekend de voorlopige teruggaaf, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, daaronder begrepen de aanspraak op een zodanige teruggaaf, met uitzondering van de daarin begrepen kinderkorting of aanvullende kinderkorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.


3. Indien bij de vaststelling van de voorlopige teruggaaf rekening is gehouden met kinderkorting of aanvullende kinderkorting wordt voor de toepassing van het tweede lid het bedrag van de voorlopige teruggaaf zoveel mogelijk geacht betrekking te hebben op die kortingen.

Artikel II

In artikel 15 wordt de aanhef van artikel 14 vervangen door: artikel 14, eerste lid,.

Artikel III

In artikel 16, eerste lid, onderdelen a en b, wordt in artikel 14 telkens vervangen door: artikel 14, eerste lid.

Artikel IV

Artikel 18, onderdeel c, komt als volgt te luiden:


c. binnen een jaar na het verzoek een belastingteruggaaf, anders dan de voorlopige teruggaaf, bedoeld in artikel 14, tweede lid, kan worden verwacht.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Toelichting

Bij de Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 is artikel 43, tweede lid, van de Algemene bijstandswet in die zin gewijzigd dat de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001, niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend. De reden hiervoor is dat deze kortingen een dusdanige gelijkenis vertonen met de kinderbijslag dat zij niet in mindering dienen te worden gebracht op de bijstand (Kamerstukken II, 2000/2001, 27 184, nr. 6, blz. 21). Deze wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 strekt ertoe de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting - net als de kinderbijslag zelf - niet te betrekken bij de vaststelling van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige die kwijtschelding vraagt.

De beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek vindt onder meer plaats aan de hand van de betalingscapaciteit: het positieve verschil tussen het gemiddeld per maand te verwachten netto-besteedbare inkomen en de gemiddeld per maand te verwachten kosten van bestaan in de periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend. Een voorlopige teruggaaf als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen die in de loop van het tijdvak in termijnen wordt uitbetaald, verruimt ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het netto-besteedbare inkomen van de belastingschuldige. Die teruggaaf maakt daarmee deel uit van de betalingscapaciteit. Voorzover in een voorlopige teruggaaf kinderkorting of aanvullende kinderkorting is begrepen, wordt die teruggaaf echter niet tot de overige inkomsten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gerekend. Indien de belastingschuldige geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een voorlopige teruggaaf te vragen, wordt de aanspraak op een zodanige teruggaaf, met uitzondering van de daarin begrepen kinderkorting of aanvullende kinderkorting, eveneens tot genoemde inkomsten gerekend.

Het derde lid van artikel 14 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 bevat een rangorderegeling tussen de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting en de overige heffingskortingen, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Op grond van deze regeling worden de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting als eerste in aanmerking genomen voor de toepassing van genoemd artikel 14.

In artikel 14, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zijn de verwijzingen naar artikel 43, tweede lid, van de Algemene bijstandswet aangepast aan de met ingang van 1 januari 2001 geldende tekst van dat artikellid. De wijziging van artikel 15 en van artikel 16 van genoemde regeling bewerkstelligt een juiste verwijzing.

In artikel 18, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt de voorlopige teruggaaf, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van die regeling, uitgezonderd van het begrip belastingteruggaaf. De reden hiervoor is dat bij de vaststelling van de overige inkomsten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, reeds met die voorlopige teruggaaf, daaronder begrepen de aanspraak op een zodanige teruggaaf, rekening is gehouden.

Deze wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 werkt terug tot en met 1 januari 2001 en heeft betrekking op kwijtscheldingsverzoeken die op of na die datum zijn ingediend. Hiermee wordt aangesloten bij de datum waarop genoemde wijziging van de Algemene bijstandswet in werking is getreden.

De onderhavige wijzigingen hebben nagenoeg geen administratieve lasten voor belastingschuldige tot gevolg. Wel zij opgemerkt dat als gevolg van de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2001 in een gering aantal gevallen opnieuw een verzoek om kwijtschelding zal moeten worden gedaan door diegenen die op of na 1 januari 2001 reeds een verzoek hebben ingediend en in aanmerking komen voor kinderkorting of aanvullende kinderkorting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...