Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start voorbereidingen oprichting EVA Adviesforum in Brussel

Datum nieuwsfeit: 07-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Europese Vlag Europa De Europese Commissie

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming es de en fr it nl pt

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 7 mei 2001

Europese Voedselautoriteit : Voorbereidingen voor oprichting EVA Adviesforum in Brussel van start gegaan Commissaris David Byrne heeft vandaag het startsein gegeven voor de voorbereidingen voor de oprichting van een van de belangrijkste organen van de toekomstige Europese Voedselautoriteit. De commissaris sprak met vertegenwoordigers van nationale instanties voor voedselveiligheid en andere bevoegde instanties in de lidstaten die zich met vergelijkbare taken bezighouden. Deze komen vandaag voor het eerst in Brussel bijeen als het 'Interim Wetenschappelijk Adviesforum'. Doel van deze bijeenkomst is enerzijds de instanties of andere organen aan te wijzen die als de nationale tegenhangers van de EVA in het Adviesforum vertegenwoordigd zullen zijn, en anderzijds de basis te leggen voor een nauwere wetenschappelijke samenwerking. David Byrne wees de vertegenwoordigers erop dat de EVA een sleutelrol zal spelen in het garanderen dat de beleidsvorming een gedegen wetenschappelijke basis heeft en dat nieuwe risico's in de voedselketen in een vroeg stadium worden gedetecteerd. Hij benadrukte het belang van een nauwe samenwerking tussen de EVA en de nationale instanties voor voedselveiligheid voor de vervulling van de taak van de EVA haar taak om uiteindelijk het vertrouwen van de consument in de voedselveiligheid te herstellen.

"De Commissie is vastbesloten de Europese Voedselautoriteit snel aan het werk te laten gaan. Ik heb het initiatief genomen deze groep als voorloper van het EVA-Adviesforum op te zetten omdat ik wil dat de EVA zo snel mogelijk operationeel wordt. Het is hoog tijd om onze wetenschappelijke en technische middelen te bundelen en een geïntegreerd wetenschappelijk netwerk van Europese en nationale instanties op te richten. We moeten in het EVA-Adviesforum de topwetenschappers op het gebied van voedselveiligheid van elk land rond de tafel krijgen om conflicten en tegenstrijdigheden in de risicobeoordelingsmethoden en -resultaten op te helderen en indien mogelijk te voorkomen. De directeur kan pas worden benoemd als de wetgeving waarin de Autoriteit wordt opgericht is goedgekeurd en een nieuwe rechtspersoon is gevormd. Maar op wetenschappelijk en technisch niveau kunnen we al wel actie ondernemen, en dat moeten we dan ook doen", aldus David Byrne.

Het besluit van de Europese Commissie om het Interim Wetenschappelijk Adviesforum in te stellen maakt deel uit van de voorbereidingen voor een snelle invoering van de EVA. De Europese Commissie heeft op 8 november vorig jaar een voorstel ingediend voor een Verordening tot vaststelling van de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving en tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit.

Dit wordt momenteel bestudeerd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Het Europees Parlement zal naar verwachting op de plenaire vergadering van 12 juni een standpunt innemen. Het Zweedse voorzitterschap werkt aan een Gemeenschappelijk Standpunt dat vóór 1 juli moet worden goedgekeurd.

De verordening omschrijft het Adviesforum als een van de vier hoofdonderdelen van de toekomstige EVA, naast de directeur en het personeel, de raad van bestuur en de wetenschappelijke panels. Het Adviesforum moet een sleutelrol vervullen in het garanderen van een soepele wetenschappelijke en technische samenwerking en een vroegtijdige signalering van conflictieve of tegenstrijdige wetenschappelijke standpunten. Het forum wordt voorgezeten door de directeur van de Autoriteit. Het bestaat uit vertegenwoordigers van elke lidstaat en heeft het brede mandaat om de directeur te adviseren bij de uitvoering van zijn taken. De leden van het forum dienen onafhankelijk en in het openbaar belang te handelen. Ze moeten een intentieverklaring en een opgave van hun belangen ondertekenen, die openbaar zullen worden gemaakt.

Het forum zal direct betrokken zijn bij pogingen om een oplossing te vinden voor tegenstrijdige wetenschappelijke standpunten tussen de instanties van de EU en de nationale instanties. Het zal de directeur adviseren over het stellen van prioriteiten in de wetenschappelijke en technische taken en het voorkómen van dubbel werk. Vooral in het begin zal het forum ook een belangrijke rol spelen bij het totstandbrengen van wetenschappelijke netwerken en samenwerkingsverbanden tussen technische organen.

Het Interim Wetenschappelijk Adviesforum zal voor het einde van het jaar meermalen bijeenkomen om uiteenlopende onderwerpen te bespreken die betrekking hebben op wetenschappelijke en technische samenwerking. Veel lidstaten hebben de afgelopen jaren veranderingen aangebracht in de manier waarop hun instanties die verantwoordelijk zijn voor levensmiddelen, georganiseerd zijn. Andere lidstaten denken erover vergelijkbare maatregelen te nemen. Daarom is het belangrijk al in dit vroege stadium de nationale tegenhangers van de Europese Voedselautoriteit aan te wijzen.

Top

Press releases VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

Wat is nieuw ?

Brievenbus

Site Map

Index

Zoekfunctie

Informatie

Uw opmerkingen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie