Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen positief over visie voor westelijke stadsrand

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 8 mei 2001 Persbericht nr. 85

GS oordelen positief over visie voor de westelijke stadsrand

GS vinden dat de door het bureau Kuiper en Compagnons, in opdracht van de provincie Groningen, opgestelde visie voor de westelijke stadsrand van Groningen goede aanknopingspunten biedt voor verdere uitwerking. GS hebben deze visie, onder de naam "De leegte gekoesterd", aangeboden aan diverse instanties en organisaties met de vraag hun zienswijze te geven over de verdere uitwerking van de visie. De toekomstvisie is ontwikkeld om goed in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen in de relatie tussen de oprukkende stad, het landelijk gebied en het watersysteem aan de westzijde van de stad Groningen.

De visie geeft een beeld van de wenselijke ontwikkelingsrichting van de functies landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie/landschap en de samenhang daartussen. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie van deze functies met de stad. Gekozen is voor het handhaven van een scherpe overgang tussen de stad Groningen en het landelijk gebied omdat dat gezien wordt als een unieke kwaliteit. Bij vrijwel geen andere met Groningen vergelijkbare stad in Nederland is dat contrast nog zo markant aanwezig. De visie doet voorstellen hoe dat contrast ook in de toekomst bewaard kan blijven, overigens zonder verdere verstedelijking uit te sluiten.

Waterhuishouding

De visie bevat onder meer een voorstel voor een vernieuwde inrichting van de waterhuishouding. Dit voorstel is gericht op het toekomstig herstel van de samenhang tussen de boven- en benedenloop van de Drentse beken en het Reitdiep. Bij uitvoering van deze voorstellen ontstaan er kansen om schoon Drents beekwater te benutten voor andere functies zoals natuurontwikkeling, (duurzaam) stedelijk waterbeheer in de westelijke wijken van Groningen, recreatie en/of waterberging.

In dat verband zal er nog veel onderzoek moeten worden verricht. Vraagpunten zijn de hoeveelheid beschikbaar Drents water, de mate waarin mogelijke watertekortsituaties gaan optreden en de wensen die leven bij de verschillende gebruiksfuncties van het beekwater.

De visie voor het westelijke stadsrandgebied is ontstaan in nauw overleg met de gemeenten Groningen, Leek en Zuidhorn. Het onderzoek is begeleid door een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van LNV-Noord, DLG en het waterschap Noorderzijlvest Verder is - via een tweetal workshops - overleg gevoerd met de NLTO, Stichting Welzijn Westerkwartier, de Suikerfabrieken, het Groninger Landschap,de RUG en bewoners- en ondernemersorganisaties uit het gebied. De visie is dus op interactieve wijze ontstaan, waardoor deze breed wordt gedragen.

GS vinden dat het rapport kan worden benut als richtinggevend kader voor verschillende overheden en planvormen, zoals de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, de Regiovisie Groningen-Assen 2030 en de stadsdeelvisie van de stad Groningen.
Het voorstel voor de waterhuishouding zal verder worden opgepakt door een op te stellen inrichtings- en stroomgebiedsvisie voor het Reitdiep.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie