Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste berichten gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 19 (datum mededeling 10 mei 2001) Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluit

* Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2000
Gemeenteberichten week 19

- Kerkstraat 2, veranderen woning.

- Meentweg tegenover nummer 75-A, perceel sectie H, nummer 388, aanleggen toerit.

- Noordbuurt, kavel D, sectie A 1605, bouwen woning
Aangevraagde monumentenvergunningen

- Kerkstraat 16, restauratie kerk

- Wakkerendijk 49, restauratie kerk

Deze aanvragen liggen vanaf 11 mei 2001 veertien dagen ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.

- Aartseveen 9, vergroten woning, verzonden op 27 april 2001.
- Scholekster 3, bouwen erker, verzonden op 27 april 2001.
- Pijlenkamp 42, vergroten woning en berging en plaatsen dakkapel, verzonden op 27 april 2001.

- Wakkerendijk 56, splitsen boerderij, verzonden op 3 mei 2001.
- Goyergracht Zuid 49, vergroten woning, verzonden op 7 mei 2001.
- Ruiterskamp 42, plaatsen tuinhuisje, verzonden op 7 mei 2001.
- Kamille 19, vergroten woning en plaatsen dakkapel, verzonden op 7 mei 2001.

- Reijerserf 14, plaatsen 2 dakkapellen, verzonden op 8 mei 2001.
- Reijerserf 16, plaatsen 2 dakkapellen, verzonden op 8 mei 2001.
Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Schiere of mevrouw Loman van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.
Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Noordbuurt, kavel H, bouwen woning met garage/berging
- Noordbuurt, kavel M, bouwen woning met garage/berging
- Meentweg 12, bouwen stal, machine loods, mestplaat
- Wakkerendijk 212-A, bouwen zwembad en technische ruimte
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 11 mei 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 23 april 2001 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Jachthaven 't Raboes.

Het besluit en de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening treedt in werking met ingang van 11 mei 2001. De stukken behorende bij het besluit liggen vanaf de datum van inwerkingtreding voor iedereen ter inzage bij de sector VROM.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken bij de gemeenteraad van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Voorts kan de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: fl. 225,- voor burgers en fl. 450,- voor rechtspersonen.

Bekendmaking
Op 23 april 2001 heeft de gemeenteraad van Eemnes in haar openbare vergadering de Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2000 vastgesteld.
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2000. De verordening ligt tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van de Basisadministratie. Nadere informatie wordt desgevraagd verstrekt door de heer B. Mijwaard van de sector ABW. evenementen in en bij de polder niet worden toegestaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie