Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje9 mei 2001

Inhoud


* Hoogeveners bieden minder GFT-afval aan *
* Vervroegde sluiting diensten gemeente *
* Gemeentesecretaris neemt afscheid *

* Huisvuil in mei en juni *

* Commissie ABZ *

* Commissies Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting *
* Commissie RO *

* Commissie voor Volkshuisvesting *

* Commissie Onderwijs *

* Commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken *
* Oud Papier *

* Afdeling milieu dicht *

* Mee naar vrijwilligersvakbeurs 'Innovestatie' in Den Bosch *
* WOP-café, dinsdag 15 mei *

* Plan voor aanwijzen routes voor gevaarlijke stoffen *
* Fietsenverkoop *

* Afsluiting parkeerterrein en wegen voor evenementen *
* Mededelingen *


* Toetsingsadvies Commissie MER Bedrijventerrein Buitenvaart II *
* Mandaat aanwijzing verkeersregelaar *

* Bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan "Gezondheidscentrum". *
* Regels voor de loting van bouwkavels *

* Bouw- en sloopaanvragen en bouwmeldingen *
* Wet op de Openluchtrecreatie *

* Vrijstelling art. 19 lid 3 Wet op de RO Resedastraat *
* Vrijstelling art. 17 van de Wet op de RO Hoogeveen en Pesse *
* Vrijstelling art. 19 lid 2 Wet op de RO Hollandscheveld en Pesse *
Mogelijke oorzaak lang, koud en nat voorjaar

Hoogeveners bieden minder GFT-afval aan

In de eerst vier maanden van dit jaar hebben de inwoners van Hoogeveen minder groente- fruit en tuinafval (GFT) aangeboden dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo was het percentage GFT in januari van dit jaar ongeveer 22,5 procent van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval. Vorig jaar was het nog bijna 26 procent.

Het verschil tussen april van dit jaar en dezelfde maand in 2000 is nog groter: bijna 43 procent vorig jaar tegen iets meer dan 36 procent vorige maand. Ook de maanden februari en maart geven dit jaar een lager percentage te zien.

Het lange, koude en natte voorjaar kan er de oorzaak van zijn dat in de eerste maanden van dit jaar minder GFT is aangeboden. Het is geen goed weer geweest om in de tuin te werken. En dat betekent niet of nauwelijks tuinafval. Pas nu lijkt de tijd rijp voor schoffel, snoeischaar en spade. Het aanbod van GFT aan de gemeentereiniging zou dus de komende maanden nog kunnen aantrekken.

Zuiver scheiden

Sinds september '99 voert de gemeente Hoogeveen de actie 'Zuiver scheiden'. De afvalaanpak omvat controles van de containers, de inzet van de Restgoedwagen en voorlichting over het beter scheiden van afval. De controles zijn blijvend zonder einddatum.

De maatregelen moeten ons milieu en onze portemonnee sparen. Uiteindelijk komen er allerlei nieuwe producten door afval zuiver te scheiden.

De gemeente brengt het GFT-afval naar Essent Milieu in Wijster, waar het vijf weken wordt opgeslagen in een speciale composteringshal. Het product blijft vervolgens zo'n acht maanden buiten narijpen. Het eindproduct is compost. Compost verbetert de kwaliteit van de grond. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor de tuin, maar het wordt ook veel gebruikt voor landbouwgrond, sportvelden, plantsoenen en kwekerijen.

Lagere kosten

Essent Milieu kan de compost verkopen. Daarom betaalt de gemeente voor het laten verwerken van GFT-afval aanzienlijk minder dan voor restafval. Hoe meer GFT we in verhouding gescheiden aanbieden, hoe lager dus de gemeentelijke kosten voor afvalverwerking.

Wat wel en wat geen GFT-afval is, staat op een sticker die u kunt afhalen bij het voorlichtingscentrum in het gemeentehuis. De sticker is handig voor op de duobak, groene container of GFT-emmer.

Een auto van de gemente Hoogeveen levert GFT af bij Essent Milieu in Wijster. De hoeveelheid is in de eerste maanden van dit jaar minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Foto: Gerrit Boer.

Vervroegde sluiting diensten gemeente

Alle afdelingen van de gemeente Hoogeveen sluiten morgen, donderdag 10 mei, om 15.00 uur. Ook is de gemeente vanaf dat moment telefonisch niet meer bereikbaar voor de gewone diensten.

De gemeentewerf aan De Vos van Steenwijklaan gaat om 14.30 uur dicht. De vervroegde sluiting houdt verband met een receptie voor het personeel ter gelegenheid van het afscheid van gemeentesecretaris Van Egdom.

Gemeentesecretaris neemt afscheid

De heer mr. M.A.C. van Egdom heeft onlangs besloten zijn functie als gemeentesecretaris neer te leggen. De gemeenteraad van Hoogeveen neemt volgende week donderdag 17 mei afscheid van de gemeentesecretaris. Dat gebeurt in theater De Tamboer. De afscheidsbijeenkomst begint om 15.00 uur.

Huisvuil in mei en juni

Op Hemelvaartsdag, donderdag 24 mei, wordt er geen vuil opgehaald. De donderdagroute gaat naar vrijdag 25 mei en de vrijdagroute naar zaterdag 26 mei. Deze wijzigingen gelden ook voor de Restgoedwagen.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 4 juni, rijden de vuilniswagens en de Restgoedwagen ook niet. Vuilnis en restgoed worden opgehaald op de zaterdag ervoor. Dat is 2 juni.
Commissie ABZ

De geplande vergadering van de commissie voor Algemene, Bestuurlijke, Economische Zaken en Informatisering van woensdag 9 mei 2001 komt te vervallen.
Commissies Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Morgen, donderdag, 10 mei, vergadert de gecombineerde commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu, Cultuur en Recreatie en Toerisme en Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing om 19.30 uur in het openbaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:

* Stedenbouwkundige visie Krakeel.

* Wijziging van het bestemmingsplan Krakeel (De Kroon).
* Voortgang Stationsgebied, fase 1a (grondtransacties, voorbereidingskrediet, exploitatie).

Commissie RO

Morgen, donderdag 10 mei, vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu, Cultuur en Recreatie en Toerisme vanaf 20.30 uur in het openbaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:

* Aanvraag van de heer Guichelaar inzake wijziging bestemmingsplan t.b.v. bouw monument tegen "Zinloos geweld" aan de Carstensdijk te Elim.

* 5e Nota Ruimtelijke Ordening.

* Aanvullend voorbereidingskrediet Buitenvaart II.
* Startnotitie Herziening Bestemmingsplannen.
Commissie voor Volkshuisvesting

Volgende week maandag, 14 mei 2001, vergadert de commissie voor Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing vanaf 19.30 uur in het openbaar in wijkcentrum De Magneet, Orion 2. Op de agenda staat onder andere:

* Behandeling themadag wijkvernieuwing Hoogeveen d.d. 22 februari 2001.

* WOP Krakeel.

* Verkeersveilig Carstensdijk en Perebomenweg.
* Vervanging parkeerautomaten.

* Perspectiefnota Grondexploitaties 2001.
Commissie Onderwijs

Volgende week dinsdag, 15 mei 2001, vergadert de commissie Onderwijs om 19.30 uur in commissiekamer I van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:

- Actuele ontwikkelingen Schooladvies- en Begeleidingsdienst Drenthe (SABD); mondelinge toelichting door directeur van de SABD.

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum.

Commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken

De vergadering van de commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Volksgezondheid die gepland stond voor 17 mei 2001 komt te vervallen.

Oud Papier

Vandaag, woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 mei (tot 12.00 uur) kunt u uw oud papier kwijt bij de Titus Brandsmaschool. De containers staan opgesteld achter de school op het Blankensplein tot vrijdag 11 mei 12.00 uur.

Op donderdag 10 mei is er een inzameling van PC "De Weidebloem". De containers staan naast de school in de Schweitzerstraat.

Op woensdag 16 mei zamelen de basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek oud papier in. Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. Wilt u het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten (niet in vuilnis- of andere plastic zakken)?

In verband met Mond- en Klauwzeer gaat de papierinzameling op zaterdag 12 mei van de J.C. Rahderschool in Tiendeveen niet door. Het wordt verplaatst naar 7 juli.

Afdeling milieu dicht

De afdeling Milieu van de gemeente Hogeveen is vrijdag 11 mei gesloten. Het personeel van Milieu is dan op excursie.

Mee naar vrijwilligersvakbeurs 'Innovestatie' in Den Bosch

De Verenigde Naties hebben het jaar 2001 uitgeroepen tot Internationaal Vrijwilligersjaar. Daarom wordt woensdag 30 mei in Den Bosch een vrijwilligersvakbeurs gehouden.

Op de beurs kunnen organisaties onder meer tal van contacten leggen, kennis opdoen over het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers en in contact komen met eventuele sponsoren. De vakbeurs is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met vrijwilligerswerk, zoals medewerkers van welzijnsinstellingen, kaderleden van vrijwilligersorganisaties, etc.

Gratis kaarten

Het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk Hoogeveen heeft 35 gratis toegangskaarten ter beschikking voor organisaties die mee willen naar de Innovestatie. Organisaties die van deze unieke mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen tot 22 mei contact opnemen met het Lokaal Comité. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail: Lokaal Comité Vrijwilligerswerk, t.a.v. M. Schaafsma, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Telefoon: 291465. E-mail: (m.schaafsma@hoogeveen.nl).

Vermeld behalve de naam en de contactpersoon van de organisatie ook wat voor uw organisatie de belangrijkste reden is om naar de Innovestatie te gaan. Mochten er meer dan 35 aanmeldingen zijn, dan wordt gekeken naar volgorde van aanmelding. Voor verdere informatie kunt u tijdens kantooruren terecht op het bovenstaande telefoonnummer .

WOP-café, dinsdag 15 mei

In wijkgebouw De Magneet in het hart van de Hoogeveense wijk Krakeel in Hoogeveen wordt 15 mei het WOP-cafe gehouden. In een informele sfeer kunnen wijkbewoners, politici en vertegenwoordigers van de andere bij het WOP betrokken partijen met elkaar van gedachten wisselen over de herstructurering van Krakeel.

Ook dit keer wordt de bijeenkomst opgefleurd met een optreden van het Hoogeveense cabaretduo De Tielozen. Het komische tweetal houdt een conference over wat leeft in de wijk en het laatste nieuws rond WOP Krakeel.

U bent van harte welkom: WOP-café, dinsdag 15 mei, aanvang 20 uur in De Magneet, Orion 2.

Plan voor aanwijzen routes voor gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders willen enkele wegen in de gemeente Hoogeveen aanwijzen als route voor gevaarlijke stoffen. Het gaat om de Riegshoogtendijk, Weg om de Oost, Edisonstraat en Middenveldweg en gedeelten van Hollandschevelsche Opgaande, de Mr Cramerweg en de Stephensonstraat. De gemeenteraad beslist daarover.

De gemeenteraad kan op grond van de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' een route vaststellen voor het vervoer van routeplichtige stoffen. Dat zijn onder meer LPG en Propaan, chloor en ammoniak en bepaalde soorten munitie.

De gemeentelijke routes kunnen aansluiten op alle rijks- en de provinciale wegen. Zo ontstaan veilige en logische wijze verbindingen en is er ook aansluiting op de routering van Hardenberg. Zo wqordt de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen bewaakt en wordt ongewenst vervoer tegengegaan.

Indien wordt overgegaan tot het vaststellen van een verplichte route, kan daarvan alleen worden afgeweken als de politie ontheffing verleent. In de regel wordt ontheffing verleend voor noodzakelijk transport vanaf de route naar een afleveradres in de gemeente Hoogeveen.

Bedenkingen over dit voornemen kunt u indienen tot 6 juni 2001. De concept-routering kunt u tot 6 juni inzien in het voorlichtingscentrum van het gemeentehuis. Tot zes weken na het definitieve besluit kunt u bezwaarschriften indienen bij het college van B&W. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoon 291646).

Fietsenverkoop

Bureau Toezicht verkoopt volgende week woensdag, 16 mei, fietsen die de afgelopen tijd onbeheerd zijn aangetroffen. De verkoop is in het politiebureau aan 't Haagje (ingang Kaagplein) en begint om 11.30 uur. Vanaf 10.00 kunnen de fietsen worden bezichtigd.

Afsluiting parkeerterrein en wegen voor evenementen

Zaterdag 13 mei 2001 wordt de Groenmarkt gehouden in het koopcentrum. In verband met dit evenement zijn die dag de Raadhuisstraat vanaf de afslag naar het Herman Bavinckplein en de Grote Kerkstraat van 8.00 uur tot 17.30 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten.

Cascadeloop

Vrijdagavond 12 mei 2001 is de Cascadeloop in het centrum. Daarom worden de kruisingen Bentinckslaan-Jacob Elemastraat en Bentinckslaan-Julianalaan van 17.00 uur tot 22.00 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten.

Staatscircus

Het Groot Russisch Staatscircus is binnenkort te zien op het Marktterrein. In verband hiermee is het langparkerengedeelte van het Marktterrein vanaf zaterdag 12 mei 2001 na 17.00 uur tot en met maandagochtend 21 mei niet als parkeergelegenheid te gebruiken. Een gedeelte van het Mauritsplein wordt tijdens bovenstaande periode gebruiken voor het parkeren van pakwagens en woonwagens van het circus.

Mededelingen

Toetsingsadvies Commissie MER Bedrijventerrein Buitenvaart II

Het concept Milieu Effect Rapport bedrijventerrein Buitenvaart II heeft van 22 februari 2001 tot 23 maart 2001 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is een aantal schriftelijke reacties ingediend. De gemeente heeft alle inspraakreacties aan de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage toegestuurd. Op 12 april 2001 heeft de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage een tussentijds toetsingsadvies over het concept Milieu Effect Rapport Buitenvaart II uitgebracht.

Het tussentijdse toetsingsadvies ligt met ingang van 10 mei 2001, gedurende 4 weken, tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Milieu, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.W.J. Wijngaarden van de afdeling Milieu, telefoonnummer 291604

Mandaat aanwijzing verkeersregelaar

De burgemeester maakt bekend dat hij het incidenteel aanwijzen van verkeersregelaars bij evenementen heeft gemandateerd aan de chef van het district Zuidwest-Drenthe van de regiopolitie. Deze kan zich hierin vinden. Het besluit gaat direct na deze bekendmaking in.

Torentje 9 mei

Bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan "Gezondheidscentrum".

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat met ingang van 10 mei 2001 gedurende vier weken bij de afdeling Stadsontwikkeling & Ruimtelijke Ordening in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 26 april 2001 vastgestelde bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan "Gezondheidscentrum".

Voor een gedeelte van het bestemmingsplan Wolfsbos is een herziening voorbereid om de uitbreiding van het gezondheidscentrum mogelijk te maken. Het gezondheidscentrum bestaat uit een huisartsenpraktijk van 2 huisartsen en een apotheek, en is gevestigd in het pand De Wielewaal 15 en 15a in het winkelcentrum De Wielewaal. De groepspraktijk is onlangs uitgebreid met 1 huisarts.

Gedurende bovenstaande termijn van ter inzage legging kunnen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen, schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:
* Een ieder die tijdig zijn zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
* Een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Regels voor de loting van bouwkavels

De regels inzake de loting van bouwkavels in de dorpen van de gemeente Hoogeveen zijn aangepast. In hoofdzaak zijn deze regels gelijk gesteld aan de regels voor de loting van bouwkavels in Hoogeveen. Het voornaamste verschil zit in het feit dat voor de dorpen bij de inschrijving de voorkeur wordt gegeven aan zij die een sociale en/of economische binding hebben.

Het belangrijkste gevolg van deze wijziging is dat wij zijn afgestapt van de regel dat iemand die twee keer achtereenvolgens heeft mee geloot, de derde keer automatisch een kavel krijgt.

In de vergadering van de gemeenteraad van 26 april 2001 is besloten om de lotingregels voor de dorpen en voor Hoogeveen (Erflanden) vast te stellen.

De vastgestelde regels liggen ter inzage bij de afdeling Grondzaken en Eigendommen, kamer 2.24, in het Compagnieshuis en het voorlichtingscentrum in het Raadhuis.

Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Slochteren van de afdeling Grondzaken en Eigendommen. Zij is op maandagochtend, woensdag en donderdag bereikbaar op doorkiesnummer 291754.

Bouw- en sloopaanvragen en bouwmeldingen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat in de periode van 18 april tot en met 4 mei 2001 de volgende bouw- en sloopaanvragen en bouwmeldingen zijn ontvangen:

Bouwaanvragen:

* L.M. van Kooten, bouwen van een schuur, Noord 128
* Woonstichting Actium , verbouwen van de gevels van Het Veerhuys, Alteveerstraat

* F. Snippe, uitbreiden van een garage, Otto Zomerweg 7
* C. van der Weij, bouwen van een dakkapel, Bentinckslaan 104
* J.K. Stuifzand, bouwen van een garage/berging, Kolkweg 6
* A. Bonen-Tigelaar, uitbreiden van een woning, Van Swietenhof 51
* Bestuur neutr. schoolver.Noord&Oost, uitbreiden van een schoolgebouw, Zwarte Dijkje 31

* H. Tibben, bouwen van een woning, Het Hoosvat 28
* A. Krikken, verbouwen/uitbreiden van een woning, Carstensdijk 49
* A. Meekhof, bouwen van een dakkapel, Kraaiheidestraat 7
* W. Hooijer, bouwen van een garage, De Vos van Steenwijklaan 83
* R. Strijker, uitbreiden van een woning en bouwen van een tuinhuisje, Noorderweg 23

* G.W. Koopman , verbouwen van een boerderij tot zorgboerderij, Brandligtsdijk 12

* Bouwbedrijf Fieko, bouwen van een dubbele woning met garage, Zwembadweg

* A. Vos, bouwen van een garage/berging, De Vos van Steenwijklaan 17
* J. Klooster, bouwen van een schuur, De Kogge 36
* A.J.E. Maas, bouwen van een garage, Noord 223a
* K. de Vries, uitbreiden van een woning, De Tippe 5
* Trebbe Bouw Noord&Oost bv, bouwen van twaalf woningen, Bentincksdijk/Zwembadweg

* Fam. Van der Zwaag, bouwen van een dakkapel, Schoklandstraat 30
* C. Westman, bouwen van een garage, Bernhardlaan 58
* A.J. van Weert, bouwen van een schuur, Pesserstraat 24
* H.M. Kruizinga, bouwen van een garage, Atlaslaan 13
* Essent Kabelcom, bouwen van een telecom-netstation, Kolfstraat
* Essent Kabelcom, bouwen van een telecom-netstation, Buizerdlaan
* F. Bezuyen, uitbreiden van een woning, Tapuitlaan 89
* J.A. van Deuren, wijzigen van de gevels, Rigel 29
* J. Okken, bouwen van een berging, W. Robaardstraat 43
* Gemeente Hoogeveen, bouwen van een urnenmuur, Kerkhoflaan
Bouwmeldingen:

* V.H. Smilde, bouwen van een berging, Riegheidestraat 27
* K. Karssies, bouwen van een tuinhuisje, 31e Wijk-Zuid 25
* B. Vaartjes, bouwen van een tuinhuisje, Hoveniersland 59
* C.C.J. Kamp, bouwen van een schuur, Kortenaerstraat 2
* W. Timmer, bouwen van een tuinhuisje, Roggekamp 32
* M. van Kuilen, bouwen van een tuinhuisje,Witbol 9
* C.R. Kelly, bouwen van een tuinhuisje, Noorddreef 30
* L. Okken, uitbreiden van een woning, Etstoelstraat 6
* J. Prent, bouwen van een bijkeuken, Plevier 66
* J. Vaartjes, bouwen van een tuinhuisje, Drostenraai 17
* A.C. Botter, bouwen van een tuinhuisje, De Punter 13
* R.C.R. Smit, bouwen van een tuinhuisje, Bittervoorn 5
* M. de Roo, bouwen van een tuinhuisje, Hendrik Raakweg 2
* Tennisclub De Weide, bouwen van een berging, Zuidwoldigerweg 17
* A. Sloots, bouwen van een tuinhuisje, De Vaarboom 21
* J.H. Ravesteijn, bouwen van een bijkeuken, Van Damstraat 16
* E.H. Veerbeek, bouwen van een tuinhuisje, Schuttevaer 83
* W. Hut, bouwen van een tuinhuisje, Oostering 25
* N.G. Velthuis, bouwen van een bijkeuken, De Kievit 22
Sloopaanvragen

* L. van Goor, slopen van het dak en een deel van een woning, Alteveer 125

* St. Woonconcept, slopen van een bedrijfs- en opslagruimte, Het Haagje 120 t/m 130

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Verleende bouwvergunningen

* Ziwi B.V., voor het uitbreiden van het kantoorpand en het bouwen van een trappenhuis aan de Hoofdstraat 99 te Hoogeveen;
* H. Gruppen, voor het wijzigen van de gevels van de woning aan de Sirius 6 te Hoogeveen;

* M.H. van der Hoek, voor het wijzigen van de gevels van de woning aan de Sirius 4 te Hoogeveen;

* E.W. Prinsse , voor het bouwen van een garage aan de Bilderdijklaan 21 te Hoogeveen;

* M.S. Blom, voor het uitbreiden van de woning aan de Melkweg 29 te Hoogeveen;

* A. Kral, voor het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de gevels van de woning aan de Rigel 37 te Hoogeveen;
* R. van Goor, voor het bouwen van een schuur aan de Bittervoorn 1 te Hoogeveen;

* A. Jansen, voor het uitbreiden van de bijkeuken aan de woning aan de Weigeliastraat 2 te Hoogeveen;

* A.J. Rosegaar, voor het bouwen van een mestsilo aan de Oostering 47 te Pesse;

* A. Blokzijl, voor het bouwen van een tuinhuisje aan de Eisenweg 11 te Stuifzand.

* Laurus N.V., voor het wijzigen van de entree van het winkelpand aan de Griendtsveenweg 20 te Hoogeveen;

* M.A. Oost, voor het verbouwen van een winkelpand tot een horeca-gelegenheid aan de Hoofdstraat 10 te Hoogeveen;
* L. Lichtendonk, voor het uitbreiden van de woning aan de Bilderdijklaan 38 te Hoogeveen;

* J. Stuifzand, voor het bouwen van een kap op de garage aan de Alteveerstraat 113 te Hoogeveen;

* E. Kikkert, voor het bouwen van een garage/berging aan de Van der Wijckstraat 38 te Hoogeveen;

* H.A.A.J. Seinen, voor het bouwen van een garage, berging en overkapping aan de woning aan de Elzencamp 1 te Hoogeveen;
* E.H. Wiersma, voor het uitbreiden van de woning aan de Wethouder Robaardstraat 25 te Hoogeveen;

* J. Ottens, voor het bouwen van een kap op de garage aan de woning aan De Merel 11 te Hoogeveen;

* A. Benjamins, voor het wijzigen van de achtergevel van de woning aan de Hazelaarstraat 74 te Hoogeveen;

* G. Su, voor het uitbreiden van het restaurant aan de Toldijk 23 te Hoogeveen;

* G. Derks, voor het uitbreiden van de woning aan de Blankenslaan-Oost 33 te Hoogeveen;

* J.A.A. Kranghand, voor het plaatsen van twee dakkapellen op de woning aan de Roerdomplaan 3 te Hoogeveen;

* H. van de Weg, voor het uitbreiden van de woning aan De Rietgans 17 te Hoogeveen;

* P.B.A.M. Rutjes, voor het herbouwen van een schuur aan het Nijstad 5 te Hoogeveen;

* Bouwfonds Woningbouw B.V., voor het bouwen van een garage, wijgigen van de gevels en het uitbreiden van de woningen aan de Pauwoog 2, 6, 8, 12-20, 28, 30, 32, 36, 40, 44-56 te Hoogeveen;
* C. Spoelstra, voor het bouwen van een garage/werktuigenberging aan de Carstensdijk 84 te Elim;

* B. Mol, voor het uitbreiden van de woning aan de Riegshoogtendijk 21a te Hollandscheveld;

* M. Doldersum, voor het uitbreiden van de woning aan de Boogerdweg 23 te Noordscheschut;

* J.M. Medendorp, voor het uitbreiden van de dakkapel op de woning aan de Veldbrake 3 te Pesse;

* J.D. Steenbergen, voor het bouwen van een kap op de garage aan De Lossing 15 te Noordscheschut;

* P.A. Okken, voor het bouwen van een carport en een kap op de garage aan de woning aan het Hoveniersland 5 te Noordscheschut;
* H. Koster, voor het bouwen van een schuur achter de woning aan de Veldbrake 50 te Pesse;

* J.J. Walsma, voor het uitbreiden van de hal/entree van de woning aan de Fluitenbergseweg 51 te Fluitenberg.

Verleende sloopvergunningen

* Stichting Woonconcept, voor het inpandig slopen van de woningen aan De Snikke 21-27 en 35-43 te Hoogeveen;

* J.M. Severin, voor het slopen van een schuur aan de Langewijk 145 te Elim;

* B.J. Bakker, voor het slopen van de woning en bijgebouwen aan de Fluitenbergseweg 50 te Fluitenberg;

* H. Drenth, voor het slopen van de woning aan de Middenraai 54 te Nieuweroord.

Nadere informatie over deze verleende bouw- en sloopvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouw-en sloopvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Wet op de Openluchtrecreatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben op 24 april 2001 ontheffing verleend aan de heer A. Stam. Deze ontheffing is afgegeven op grond van artikel 8, lid 2 sub a van de Wet op de Openluchtrecreatie, voor het oprichten en in werking hebben van een kleinschalig kampeerterrein (maximaal 10 kampeermiddelen) aan de Riegshoogtendijk 140a te Hollandscheveld.

De aanvraag is tevens aangemerkt als een verzoek om vrijstelling van de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan. Het voornemen om deze vrijstelling te verlenen is op 28 februari 2001 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant. Tegen dit voornemen zijn geen bedenkingen ingediend.

Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden ingevolge het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen en de gemeentelijke beleidsnota voor kleinschalig kamperen.

Het vrijstellingsbesluit en de ontheffing met de daarbij behorende voorschriften liggen met ingang van 10 mei 2001 tot 21 juni 2001 ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders.

Tevens kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8: 81 Algemene Wet Bestuursrecht een gelijktijdig verzoek om voorlopige voorziening richten tot de president van de rechtbank, postbus 30009, 9400 RA Assen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer L. Benning van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zijn rechtstreeks telefoonnummer is 291709.

Vrijstelling art. 19 lid 3 Wet op de RO Resedastraat

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvraag: 1. J. Blokzijl, voor het bouwen van een garage aan de Resedastraat 22 te
2. Hoogeveen.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 10 mei 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Vrijstelling art. 17 van de Wet op de RO Hoogeveen en Pesse

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van genoemd artikel vrijstelling te verlenen aan:
* Arriva, voor het tijdelijk plaatsen van kantoorunits op het perceel Crerarstraat 2 te Hoogeveen met een instandhoudingstermijn tot 1 juli 2001;

* Dutchtone, voor het tijdelijk plaatsen van een antennemast op het perceel Beilerstraat 1 te Pesse met een instandhoudingstermijn tot 1 oktober 2001.

De bouwplannen liggen met ingang van 10 mei 2001 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Vrijstelling art. 19 lid 2 Wet op de RO Hollandscheveld en Pesse

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* J. Perdok, voor het bouwen van een berging en een carport aan de recreatiewoning aan de Meerboomweg 91 te Hollandscheveld;
* J. Wemmenhove, voor het bouwen van een tuinhuisje aan de Dorpsstraat 76 te Pesse.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 10 mei 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie