Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* In gebruikname nieuwe collectors

* Welstandscommissie

* Koninklijke onderscheidingen

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Bekendmaking voorbereidingsbesluit
In gebruikname nieuwe collectors
De afgelopen maanden zijn er overal in de gemeente werkzaamheden verricht in verband met het plaatsen van de nieuwe collectors, voor het ophalen van het huisvuil van de hoogbouw en bovenwoningen. Deze werkzaamheden zijn nu voltooid. Vanaf maandag 7 mei 2001 wordt er begonnen met het ophalen van het huisvuil via de collectors en kan geen huisvuil meer in zakken op straat worden aangeboden.

Na een lange voorbereidingsperiode is het zo ver. Door heel Voorschoten staan de nieuwe collectors voor het afvoeren van het huisvuil van de hoogbouw en de bovenwoningen. Vanaf maandag 7 mei 2001 wordt officieel gestart met het ophalen van het huisvuil via de collectors.

De bewoners van de hoogbouw en de bovenwoningen die tot nu toe het afval in zakken op de straat aanboden kunnen de zakken in de collectors plaatsen. Vuilniszakken die los op straat worden aangeboden worden dan niet meer opgehaald. Tevens is er bij iedere collector plaats voor het aanbieden van GFT afval. Hiervoor zijn collectors geplaatst met een groene deksel.

Alle collectors worden éénmaal per week geleegd. Dit geldt ook voor het GFT afval. De collectors kunnen alleen worden geleegd als de vuilniswagen er direct voor kan staan. Staan er obstakels voor de collector, zoals een geparkeerde auto, dan kan de deze niet worden geleegd en gebeurt dit pas de daar op volgende week.

Alle inwoners van hoogbouw en bovenbouwwoningen zijn voorafgaand aan de plaatsing van de collectors via een brief op de hoogte gesteld van de nieuwe manier van inzameling.
Welstandscommissie
Op dinsdag 15 mei aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de fractiekamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer Van der Laken van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon (071) 5600 725. De agenda zal in de loop van de week worden gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente. Het adres is www.Voorschoten.nl.
Koninklijke onderscheidingen

Net als ieder jaar zijn er ter gelegenheid van Koninginnedag 2001 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Sinds 1996 is het vernieuwde decoratiestelsel in werking getreden. De belangrijkste verandering in dit stelsel betreft de criteria die worden gehanteerd. Meer dan vroeger ligt de nadruk op de bijzondere verdiensten van de persoon. Daarbij telt hetgeen de betrokkene in een betaalde functie heeft gedaan, alleen nog maar als aanvullend element mee. Hiermee kan een betere spreiding van onderscheidingen over alle bevolkingsgroepen worden bereikt. Vrijwilligers, vrouwen en personen van minderheidsgroepen die vele jaren maatschappelijk actief zijn kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Een andere wijziging betreft de eremedailles in de Orde van Oranje-Nassau. Deze worden sinds 1996 niet meer uitgereikt. Nieuw is de ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is belangrijk om voor het indienen van een decoratievoorstel, de aanvraag te overleggen. Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te stellen en de wijze waarop dit kan worden gedaan, kunt u verkrijgen bij: Bureau Voorlichting en Communicatie, telefoon 071-5600 637

Aanvragen dienen vertrouwelijk te worden gericht aan:

De burgemeester van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten
In de het informatiecentrum van de gemeente vindt u de folder 'Ere wie ere toekomt' . Hierin staat hoe u een voorstel in kunt dienen, waar dat aan moet voldoen en welke onderscheidingen er zijn. Sinds kort is er ook een website geopend met informatie over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding. Het adres is: www.lintjes.nl

Het aanvragen van onderscheidingen dient tijdig te geschieden. De aanvragen ter gelegenheid van Koninginnedag 2002 kunnen tot en met 1 augustus 2001 worden ingediend bij de burgemeester. Voor aanvragen die na deze datum worden ingediend, kan niet worden verzekerd dat deze voor de Algemene Gelegenheid van het jaar 2002 worden behandeld. Voor onderscheidingen, te verlenen bij tussentijdse bijzondere gelegenheden dient het voorstel minimaal vijf maanden tevoren te worden ingediend. Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 9 mei tot en met dinsdag 22 mei 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het vergroten van de woning aan de Richard Wagnerlaan 31
Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen Burgemeester en Wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleen. Een ieder kan tot en met dinsdag 22 mei 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.
Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 25 april tot en met dinsdag 22 mei 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* Het vergroten van een woning aan Leidseweg 269
Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleen. Een ieder kan tot en met dinsdag 22 mei 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.
Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Bekendmaking voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat in zijn vergadering van 26 april 2001 de gemeenteraad van Voorschoten een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld voor het volgende gebieden:
* Berbice en Berensteijn

* Dobbewijk-Donklaan

* Kniplaan 12

Het raadsbesluit ligt voor een ieder ter inzage met ingang van 9 mei 2001 op werkdagen van 08:30 - 12:30 uur en bovendien na telefonische afspraak (071-5600761) op donderdagavond van 18:00 - 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Het raadsbesluit treedt in werking op de eerste dag na deze publicatie, zijnde 10 mei 2001.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan - indien er een spoedeisend belang mee gemoeid is - tevens worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening bij:

de President van de arrondissementsrechtbank `s-Gravenhage,

sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

In de week van 13 mei tot en met 19 mei wordt er gecollecteerd door het Nederlands Astma Fonds.


* 25apr01 Martinus Herman Willem z.v. H.P. Lamaker en F.J. de Vries;
* 26apr01 Josefien Fransje Marie d.v. L.A.J.Boonen en S.C.M. van Hees;

* 26apr01 Jilles Leonard z.v. K.A. van der Kuil en S.M.M. van den Eijnden;

* 27apr01 Fleur Johanna Petronella d.v. E. Fakkel en J.W. van Gelderen;

* 27apr01 Maayke Anne, d.v. F.E. Breekveldt en J.W. van der Heide;
* 28apr01 Marije Philine d.v. W. de Boorder en I. Bartelds:
Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 01mei01 J.L. Hilgers en K. Kerdijk;

* 01mei01 J.W. Kroesemeijer en N.M. Kooter;
* 01mei01 P.D. Lems en E.M.A. van der Geest;
* 03mei01 G. Lamprianidis en A. Flikweert;
* 24apr01 G.J. Hans, oud 88 jaar;

* 26apr01 S. Abdul Hakim w.v. Behiar, oud 71 jaar;
* 27apr01 A.T.R. Vogelaar e.v. Stikvoort, 57 jaar;
* 28apr01 S.A. Johnson w/v op 't Hof, oud 80 jaar;
* 30apr01 C.A. van Beekveld, oud 71 jaar;
* geen

* Abel Tasmanplantsoen 12; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Paulus Potterdreef 3; voor het vergroten van de woning; Melding tot bouwvoornemen:

* Van Boeijenplantsoen 16; het plaatsen van een fietsenberging Wk 18

* Wilhelmina Druckererf 10; voor het plaatsen van een dakkapel;

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...