Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Geen b. en w.-besluiten week 18 ¦ Portefeuilleverdeling college ¦ Woonomgevingsplan 'De Wielenpolle', fase 2 ¦ Plaatsing noodlokalen bij Basisschool De Vrijheid ¦ Evaluatie jongerenplatforms en voorstel voor vervolgactiviteiten jeugdparticipatie ¦ Navigatieapparatuur in brandweervoertuigen
Geen b. en w.-besluiten week 18

In verband met de meivakantie heeft het college van b. en w. niet vergaderd in week 18. Er zijn dus geen nieuwe besluiten genomen. Onderstaand vindt u de besluiten van de afgelopen week.

Portefeuilleverdeling college

Het vertrek van wethouder P. den Oudsten en de benoeming van wethouder drs. M.C.M. Waanders per 1 mei was aanleiding voor het college van b. en w. om de tot dusverre gehanteerde portefeuilleverdeling te herzien. Besloten is om de portefeuille van wethouder Den Oudsten als volgt te verdelen:

Wethouder H.J. de Haan: Eerste loco-burgemeester; Wethouder drs. M.C.M. Waanders: Ruimtelijke Ordening;Verkeer en vervoer;
Wethouder drs. A.A.M. Brok: Economische Zaken;

Een aantal specifieke onderdelen uit de portefeuille van wethouder Den Oudsten is overgegaan naar de burgemeester:
* Voorzitterschap Stuurgroep Westergozone;
* Voorzitterschap Bestuurlijk Overleg Stadsregio; Leeuwarden (BOSL); wethouder Bilker is plv. voorzitter;
* Ruimtelijke Economische Structuurschets (RES);
* Haak om Leeuwarden;

* Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening;
* Zuiderzeelijn;

* A-7 Zone;

* Stedenband Orjol.

Besluit: 24 april 2001

Woonomgevingsplan 'De Wielenpolle', fase 2

Het college van b. en w. heeft besloten het woonomgevingsplan "De Wielenpolle" fase twee te laten uitvoeren. Dit woonomgevingsplan is bedoeld om een aantal knelpunten in de wijk op te lossen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld overlast door zwerfvuil, het uitbreiden van de parkeerruimte aan de Tijnjedijk en de Boornstraat, speelgelegenheden voor de jeugd en verkeersremmende maatregelen in woonstraten.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporaties, het wijkserviceteam/politie, de gemeente, HWL en de bewonerswerkgroep Leefbaarheid.

In 1998 is de eerste fase van het woonomgevingsplan uitgevoerd om de allerergste knelpunten in de wijk op te lossen. Op 26 september 2000 is tijdens een bewonersavond opnieuw een inventarisatie gemaakt van problemen in de wijk en op basis daarvan is het woonomgevingsplan opgesteld.

Het plan omvat de volgende maatregelen:
* Nieuw Wonen Friesland zal naast het reguliere onderhoud extra investeringen doen ter verbetering van de woningen en woonomgeving;

* Woonbedrijf BWL bekostigt de parkeervoorziening in de Boornstraat;
* De Brandweer plaatst aan de achterkant van de kazerne langs de Kurkemeerstraat een beukenhaag;

* De gemeente doet een aantal investeringen in het openbaar groen in de wijk en speelgelegenheden voor de jeugd. Verder zullen een aantal verkeersremmende maatregelen in woonstraten genomen worden en maatregelen ter verbetering van de infrastructuur.

De investeringen bedragen in totaal fl. 1,15 miljoen gulden (¤ 521.847), waarvan Nieuw Wonen Friesland meer dan de helft, fl 662.560,-(¤ 300.657), voor zijn rekening neemt.

Besluit: 24 april 2001

Plaatsing noodlokalen bij Basisschool De Vrijheid

In de Vrijheidswijk werken de Prins Constantijnschool (PCBO) en de o.b.s. De Vrijheid met de stichting HWL intensief samen in het buurtschoolproject.

Het project heeft drie speerpunten:

1. Voor- en vroegschoolse educatie;
2. Naschoolse programma's;

3. Vergroting van de ouderbetrokkenheid
De scholen en de peuterspeelzaal willen binnenkort een programma starten om preventief de taalachterstand bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar aan te pakken. Het invoeren van dit programma vraagt om aanpassingen in de huisvesting (er zullen o.a. aparte werkhoeken worden ingericht).

Op dit moment is de peuterspeelzaal tijdelijk ondergebracht in het speellokaal van de basisschool "de Vrijheid", totdat er een passende oplossing voor de huisvesting van de peuters wordt gevonden vlak bij de Buurtschool.

Totaal worden drie lokalen geplaatst. De peuterspeelzaal krijgt daarvan twee tot haar beschikking. De derde ruimte is multifunctioneel te gebruiken. Deze multifunctionele ruimte kan onder andere worden gebruikt voor :

* het geven van taallessen aan allochtone vrouwen, waarbij de bijbehorende kinderoppas gebruik kan maken van één van de andere lokalen.

* uitvoering van naschoolse activiteiten in het kader van de Buurtschool.

* het opzetten van een ouderkamer, waarin onder meer opvoedingsondersteunende activiteiten worden aangeboden.

Besluit: 24 april 2001

Evaluatie jongerenplatforms en voorstel voor vervolgactiviteiten jeugdparticipatie

In 1999-2000 is het pilotproject jongerenplatforms in 3 wijken en 1 dorp uitgevoerd. Uit de pilot kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

* jongeren zijn actief geworden en enthousiast met hun leefomgeving aan de slag gegaan;

* jongeren die willen meedoen, hebben begeleiding c.q. ondersteuning nodig, zowel voor het opzetten als de continuering van een jongerenplatform;

* jeugdparticipatie mag niet geïsoleerd plaatsvinden, maar in nauwe samenspraak met andere in de wijk actieve organisaties (wijkorganisaties, etc.) Er moet dus draagvlak zijn binnen een wijk.

Er zijn thans 4 platforms gerealiseerd: Goutum, Huizum-West, Toekomst-Vosseparkwijk en Westeinde/Valeriuskwartier (nog in oprichtingsfase).

Reeds in 1999 is jaarlijks structureel een bedrag ad fl. 100.000,- (¤ 45.378) beschikbaar gesteld om jeugdparticipatie gestalte te geven. Op basis van de resultaten van het pilotproject en in het licht van het lokaal sociaal beleid is ervoor gekozen jongeren in de wijken en dorpen een eigen plek en vooral een eigen stem te geven en wordt getracht het zelforganiserend vermogen van de wijken te versterken. Initiatieven voor jeugd-participatie op wijk- en dorpsniveau worden door ons gefaciliteerd. Daartoe worden de middelen dan ook ingezet.

Wijk- en dorpsorganisaties (-panels) worden door ons uitgenodigd jongerenplatforms te realiseren. Deze organisaties kunnen een aanvraag voor de bekostiging van professionele begeleiding van de jongerenplatforms richten aan de gemeente Leeuwarden tot een maximum van f 10.000,- (¤ 4.538) per platform. Met dit budget kan de wijk- of dorpsorganisatie professionele begeleiding inkopen.

De nieuw op te zetten jongerenplatforms krijgen de beschikking over een startkapitaal van maximaal f 2.000,- (¤ 908) hetgeen kan worden ingezet om activiteiten van het jongerenplatform te bekostigen.

De jongerenplatforms worden door de gemeente Leeuwarden geconsulteerd over ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Deze werkwijze wordt een jaar nauwlettend gevolgd en in mei 2002 geëvalueerd.

Besluit: 24 april 2001

Navigatieapparatuur in brandweervoertuigen

Vijf brandweerauto's zullen worden voorzien van navigatieapparatuur. Dankzij deze apparatuur krijgt de brandweer de beschikking over een up-to-date stratenbestand van Leeuwarden en omliggende gemeenten. De kosten voor aanschaf bedragen fl. 20.000 (¤ 9076).

Besluit: 24 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...