Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2001

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

www.minszw.nl - Mei 2001

Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2001

Meer mensen aan het werk en het bevorderen van een actief ouderenbeleid. Dat zijn kort gezegd, de belangrijkste invalshoeken van het gezamenlijke Europees werkgelegenheidsbeleid. In afzonderlijke nationale actieplannen geven de lidstaten invulling aan dat beleid. Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de concrete Nederlandse beleidsacties op het gebied van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en scholing, verwoord in het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2001, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het doel van een gezamenlijk Europees beleid is te komen tot een arbeidsparticipatie van 70 procent in 2010 (EU-gemiddelde nu 61 procent). De arbeidsdeelname van ouderen (55-64 jaar) moet omhoog naar 50 procent in 2010 (EU-gemiddelde nu 37 procent). Deze laatste doelstelling is recentelijk door de Europese regeringsleiders in Stockholm overeengekomen. Met het opstellen van het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2001 voldoet Nederland aan de uitvoering van de werkgelegenheidsafspraken die op Europees niveau zijn gemaakt. De EU-lidstaten maken ieder jaar een dergelijk actieplan op basis van Europese richtsnoeren.

Om uitkeringsgerechtigden te stimuleren weer aan het werk te gaan is in Nederland een groot aantal maatregelen genomen. Gewezen wordt op de aanpak van de armoedeval, de introductie van ,een uitstroompremie voor uitkeringsgerechtigden en voorstellen ter verbetering van de uitvoering van de WAO. Om ouderen te stimuleren weer aan het werk te gaan of langer te blijven werken zijn eveneens maatregelen genomen. Met sociale partners is afgesproken de VUT-regelingen in CAO's om te zetten in prepensioenregelingen. Het actieplan meldt tevens dat met sociale partners ,wordt gewerkt aan concrete afspraken over scholing van werkenden en werkzoekenden. Deze afspraken zijn in het aanstaande voorjaarsoverleg onderwerp van gesprek tussen kabinet en sociale partners.

De Europese werkgelegenheidsstrategie benadrukt het belang van een preventieve aanpak om langdurige werkloosheid tegen te gaan. In Nederland staat dit beleid bekend als de 'sluitende aanpak' ,waarmee elke werkloze binnen een jaar aan werk, werkervaring of scholing moet worden geholpen. Voor wat betreft jongeren is deze doelstelling volledig gehaald. Voor de groep volwassenen ,geldt dat bijna 80 procent na een jaar weer aan het werk is.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie