Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitreiking jaarlijkse prijzen TU Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Technische Universiteit Eindhoven

PERSBERICHT
8 mei 2001 Prijzen voor beste ingenieurs, ontwerpers en doctors van TU/e

Dinsdag 8 mei zijn aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) de jaarlijkse prijzen voor de beste afgestudeerde ingenieurs, ontwerpers en gepromoveerden van het jaar 2000 uitgereikt.

Mignot-prijzen voor TU/e-ingenieurs
De Mignot-prijzen worden jaarlijks uitgereikt voor de beste afstudeerverslagen van de TU/e. Het gaat om innoverend onderzoek. De Stichting Mignot Fonds, opgericht in 1985, wil studenten en pas afgestudeerden van de TU/e faciliteiten bieden voor projecten binnen bedrijven in ons land, gericht op de verbetering van de organisatie, de productie, het product en/of het management in deze bedrijven. Behalve het jaarlijks beschikbaar stellen van prijzen geeft de Stichting publicaties uit en geeft zij financiële steun ten behoeve van onderzoek. De Mignot-prijzen voor de beste afstudeerverslagen zijn toegekend aan de volgende personen.
Ir. Maikel Koelen uit Veldhoven kreeg de eerste prijs van tienduizend gulden, voor zijn afstudeerwerk getiteld "Measurement and modelling of transmission of radiowaves through buildings".
Maikel Koelen studeerde af bij de faculteit Elektrotechniek en werkte aan de modellering van de transmissie van radiogolven door gebouwen. Koelen heeft een nieuwe meetmethode ontwikkeld om uit de vele coherente radiogolven welke na interactie met gebouwen en vegetatie bij mobiele gebruikers arriveren, die golven te filteren welke zich door een gebouw heen hebben voortgeplant. De resultaten van zijn onderzoek zijn van belang voor telecombedrijven en telecomoperators op het gebied van mobiele communicatie. Hij heeft een praktisch model gemaakt waarmee de transmissieverliezen van gebouwen berekend kunnen worden. Ir. Maikel Koelen heeft zijn afstudeerwerk inmiddels in een internationaal tijdschrift gepubliceerd. Ir. Bart Stouten uit Uden ontving de tweede prijs van vijfduizend gulden voor zijn afstudeerverslag "Modelling and control of a CVT". Bart Stouten studeerde af bij de faculteit Werktuigbouwkunde binnen het EcoDrive-project. Hierin werkt de TU/e nauw samen met Van Doorne's Transmissie (VDT) aan het ontwerpen, realiseren en beproeven van een hybride aandrijflijn voor personenwagens. De aandrijflijn is voorzien van een continu variabele transmissie (afgekort tot CVT) in plaats van een handgeschakelde of automatische versnellingsbak. Bart Stouten is uitstekend in staat de eisen, die vanuit de toepassing gesteld worden, in abstracte termen te vertalen en met veel creativiteit aan te geven hoe daaraan voldaan kan worden, zo stelt de jury. Hij is tijdens zijn afstudeerperiode met veel diepgang actief geweest in een zeer breed gebied van abstracte modelvorming tot opzetten en uitvoeren van experimenten. UFE- en Océ-prijzen voor TU/e-ontwerpers De UFE- en Océ-prijzen zijn ingesteld door de Stichting Universiteitsfonds Eindhoven (afgekort tot UFE) en het bedrijf Océ Technologies B.V. De prijzen worden jaarlijks toegekend aan degenen, die in het betreffende jaar als beste ontwerpers afstudeerden aan een van de ontwerpersopleidingen van het Stan Ackermans Instituut, het TU/e-centrum voor technologisch ontwerpen. Met de prijzen willen de schenkers het belang van de ontwerpersopleidingen voor het bedrijfsleven onderstrepen en de cursisten stimuleren prestaties van formaat te leveren. De UFE-prijs van tienduizend gulden is gewonnen door ir. Meike Moltzer uit Utrecht, die de opleiding Logistieke besturingssystemen afrondde met haar werkstuk 'Planningsmethodiek reservecapaciteit vloot'. Het ontwerp is een onderdeel van het operationele proces ten behoeve van de uitvoering van de dienstregeling in het Europese netwerk van de KLM. Het ontwerp van Moltzer bestaat uit twee 'decision support tools' voor de planning van de benodigde reservecapaciteit. Eén tool voor de planning van de grondtijd op Schiphol, en één tool voor de planning van het aantal reservevliegtuigen. Zij heeft klassieke kennis uit de productie en voorraadbeheersing op bijzonder inventieve wijze toegepast bij de analyse van de verschillende bronnen van variatie in de (on)beschikbaarheid ten gunste van vliegtuigen voor onderhoud, storing en variaties in het operationele gebruik. De jury: "Het resultaat hiervan is verrassend: de onderbouwing van de stelling dat de KLM geld kan verdienen met het aanschaffen van een vliegtuig waarmee vervolgens meestal niet gevlogen wordt, maar reserve staat". Meike Moltzer studeerde in 1998 als werktuigbouwkundig ingenieur af aan de TU/e. Aansluitend startte zij met de ontwerpersopleiding Logistieke besturingssystemen van het Stan Ackermans Instituut. De winnaar van de tweede prijs, de Océ-prijs van vijfduizend gulden, is Dipl.Ing. Gebhard Friedl uit Eindhoven, voor zijn werk 'Modellering van het ontwerpproces, een proces-choreografie' bij de opleiding Architectural design management systems. Het project is opgezet om onderzoek te doen naar nieuwe mogelijkheden van het vormgeven en inrichten van het bouwkundige ontwerpproces. In zijn analyse heeft Friedl het integrale ontwerpproces en de daarbij in het bijzonder het samenwerkingsproces van de verschillende betrokkenen helder in kaart gebracht. Hierbij zijn de interacties tussen de acteurs en het complexe netwerk dat deze vormen geanalyseerd. De manier waarop de acteurs ageren en met elkaar samenwerken, laat soms denken aan bewegingen van een dans waaruit ook de titel van het project te verklaren is. De patronen die ten grondslag liggen aan de dansen zijn gebruikt voor het ontwikkelen van een instrument dat ondersteuning biedt bij het ontwerpen en inrichten van dit proces. Gebhard Friedl studeerde architectuur in zijn vaderland Oostenrijk, aan de TU Wenen. In 1998 startte hij met de postdoctorale studie Architectural design management systems aan het Stan Ackermans Instituut.

ASML-prijzen voor TU/e-promoties
De ASML-prijzen worden jaarlijks aan de TU/e uitgereikt aan de twee beste promovendi uit het daaraan voorafgaande academisch jaar. De ASML-prijzen zijn voor het beste proefschrift op het gebied van fundamenteel onderzoek en voor de beste dissertatie op het terrein van toepassingsgericht onderzoek. Beide ASML-prijzen bestaan uit een oorkonde en tienduizend gulden.

De ASML-prijs voor fundamenteel onderzoek ging naar dr.ir. Maurice Heemels uit Eindhoven voor zijn proefschrift "Linear complementarity systems: a study in hybrid dynamics".
Het proefschrift van Maurice Heemels handelt over wiskundige technieken uit de mathematische programmering in relatie met de systeemtheorie. De jury hierover: "Het proefschrift blinkt uit door een heldere uiteenzetting van wiskundig complexe theorieën en door een breed veld van toepassingen zoals elektrische netwerken, relaissystemen, stickslip-problemen in de werktuigbouwkunde en modellen voor economische markten".

De ASML-prijs voor toepassingsgericht onderzoek ging naar dr. Theo Arentze uit Eindhoven voor zijn dissertatie "A spatial decision support system for the planning of retail and service facilities". Theo Arentze beschrijft in zij proefschrift de ontwikkeling van empirische en normatieve modellen voor de ruimtelijke planning van winkelcentra. Hij toetst deze modellen aan de hand van een grote hoeveelheid empirische praktijkgegevens. "Het proefschrift munt uit in breedte, waarbij de uitbreiding naar zgn. multi-purpose multi-stop shopping trips een oplossing levert voor een tot dan toe onopgelost probleem", aldus de jury. Het promotie-onderzoek heeft geleid tot negen artikelen in internationale tijdschriften en is ook opgenomen in een Amerikaans handboek voor Retail Planning.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie