Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies VROM-raad 'Verscheidenheid en samenhang'

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

VROM-raad pleit voor groen en kwaliteit in stedelijke herstructureringsplannen

Natuur en milieu worden in stedebouwkundige plannen voor stedelijke vernieuwing te vaak als sluitpost beschouwd. Dit betoogt de VROM-raad in haar onlangs uitgebrachte advies "Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als meervoudige opgave".

Voor het advies heeft de Raad het thema zorgvuldig ruimtegebruik als uitgangspunt gehanteerd. Ruimtelijke keuzen moeten immers het resultaat zijn van een grondige en samenhangende afweging tussen economische doelmatigheid, sociale rechtvaardigheid, culturele identiteit en ecologische duurzaamheid, aldus de Raad. Die samenhangende afweging dient gemaakt te worden in verplicht te stellen gemeentelijke en regionale structuurplannen.

De VROM-raad beveelt onder meer aan om bebouwing bewust te plannen in variabele dichtheden, ruimte te bieden voor flexibiliteit en experimenten en het tempo en de aard van de stedelijke herstructurering af te stemmen op de lokale omstandigheden.

Aanleiding voor het advies
Het advies is uitgebracht op verzoek van minister Pronk (VROM) en vloeit voort uit het in 1999 uitgebrachte advies "Stad en wijk; verschillen maken kwaliteit". Dit advies ging niet in op de ecologische opgave voor de stad. Het recente advies voorziet in deze behoefte. Bovendien gaat het advies op verzoek van minister Pronk in op de oorzaken van het feit dat de thema's duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteit van de openbare ruimte nog onvoldoende geïntegreerd zijn in het beleid voor stedelijke vernieuwing.

VROM-raad
De VROM-raad adviseert regering en parlement over hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de duurzame kwaliteit van de leefomgeving en over andere onderdelen van het rijksbeleid die relevant zijn voor de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. De Raad is in 1996 ingesteld.

Het advies "Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als meervoudige opgave" kunt u hier downloaden. Ook de bijbehorende achtergrondstudie "Duurzame stedelijke ontwikkeling" vindt u hier.

Bestellen kan ook: Secretariaat VROM-raad, telefoon (070) 339 15 05, (vromraad@vromraad.cs.minvrom.nl)

8 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie