Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsnotitie 'Ondersteunende horeca' gemeente Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 08-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Ondersteunende horeca aan regels gebonden

Op 8 mei heeft het college de beleidsnotitie 'Ondersteunende horeca' vastgesteld. De notitie is mede op verzoek van de Nijmeegse horeca tot stand gekomen. Om de ondersteunende horeca te reguleren zijn criteria opgesteld. Deze regels gelden onder andere voor openingstijden en omvang.

Van ondersteunende horeca is sprake wanneer men in een zaak die geen hoofdbestemming horeca heeft iets kan consumeren en daarvoor moet betalen. Het gaat hierbij met name om horeca bij detailhandel en de functie bijzondere en recreatieve doeleinden. Dit zijn koffiehoeken in winkels, horeca-voorzieningen in openbare gebouwen zoals musea of theaters, maar ook kantines in sporthallen of bij sportvelden.

Voorkomen moet worden dat dit soort horeca-voorzieningen te uitgebreid wordt en daardoor de gewone horecabedrijven oneerlijke concurrentie aandoet. Daar staat tegenover dat het beperkt toestaan van ondersteunende horeca wenselijk is:

* De samenleving staat niet stil: trends en ontwikkelingen nopen tot aanpassing. Zo is er een trend van schaalvergroting van winkels waar te nemen. Om de klant te binden is attractiviteit en gastvrijheid voor ondernemers belangrijk. Sommige ondernemers vinden het daarom wenselijk een koffiehoekje in de winkel te openen om de klant vast te houden.
* In bepaalde gevallen is ondersteunende horeca moeilijk weg te denken. Voor musea, ziekenhuizen en sportaccommodaties is horeca onlosmakelijk verbonden met de hoofdfunctie.
* Bij de food-detailhandel is er een directe relatie tussen wat gekocht wordt en geproefd kan worden.

Doel van de beleidsnotitie is het verschijnsel ondersteunende horeca te reguleren. Om beperkte groei van ondersteunende horeca mogelijk te maken zullen de volgende stappen worden genomen:
* Allereerst wordt het verschijnsel ondersteunende horeca afgebakend. Er worden criteria gegeven waaraan moet worden voldaan om als ondersteunende horeca behandeld te worden. Zo moeten de activiteiten altijd ondergeschikt zijn aan de hoofdactiviteit. De openingstijden moeten aangepast zijn aan de openingstijden van de hoofdactiviteit. De toegang van de horeca-voorziening is uitsluitend via de hoofdactiviteit.
* Vervolgens worden nieuwe beleidslijnen gepresenteerd. Uitgangspunt daarbij is dat beperkte groei van het fenomeen ondersteunende horeca mogelijk moet zijn. Er worden per onderscheiden categorie regels met betrekking tot de omvang gesteld. Deze regels zullen vervolgens hun plaats krijgen in bestemmingsplannen. Voorbeeld van gestelde regels bij de categorie food-detailhandel in de binnenstad:
- Van het totale oppervlak van het bedrijf mag maximaal 20 m2 en niet meer dan 25% van het totale verkoopvloeroppervlak aan ondersteunende horeca worden besteed; - Per bouwblok aan een straatzijde is maximaal 1 bedrijf met ondersteunende horeca toegestaan.

De beleidsnotitie is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de georganiseerde horeca-ondernemers, VBO, centrummanagement, de Kamer van Koophandel, Bureau Eerlijke Mededinging, Lux en andere direct betrokkenen. De notitie is nu vrijgegeven voor inspraak en ligt vier weken ter inzage in het Open Huis.
U kunt de notitie hier ook downloaden als PDF-bestand. (om dit te bekijken heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie