Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvragen gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 09-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

AANVRAGEN VAN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Op 27 april jl. zijn de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Nu gaat de procedure voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding voor volgend jaar weer van start. In deze publicatie leest u welke onderscheidingen de Orde van Oranje-Nassau kent en hoe u iemand kunt voordragen voor een onderscheiding. Houd er rekening mee dat er een periode van minstens vijf maanden moet liggen tussen het moment van indienen van het voorstel en het beoogde moment van uitreiking. Voorstellen voor decoratie bij de eerstvolgende Algemene Decoratiegelegenheid (de 'Lintjesregen' vlak voor Koninginnedag) moet u uiterlijk 1 augustus a.s. indienen.

Orde van Oranje-Nassau
Deze orde kent de rangorden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Groot Officier en Ridder Grootkruis. Voor een onderscheiding in deze Orde moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten tegenover de samenleving. Hierbij kunt u denken aan:

iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd
iemand die één of meerdere opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Bij de beoordeling wordt meegenomen in hoeverre de bijzondere verdiensten uitgaan boven hetgeen van iemand kon worden verwacht, op grond van scholing of maatschappelijke functie. De aard en het belang van de bijzondere verdiensten spelen een rol bij decoratie in deze Orde. Iemand die in korte tijd zeer veel voor de samenleving heeft betekend kan net zo goed voor een onderscheiding in aanmerking komt als iemand die dat over langere tijd heeft gedaan, maar met een geringere intensiteit. De maatschappelijke uitstraling en de betekenis van de bijzondere verdiensten zijn dus meer bepalend dan de tijdsduur. Overigens kunnen ook bijzondere verdiensten die in het verleden zijn beëindigd nog voor decoratie in aanmerking komen. In dat geval moeten er op dit moment nog wel andere aantoonbare en ononderbroken verdiensten zijn.

Decoratie in de Orde van Oranje-Nassau geldt voor onbetaalde activiteiten. Bijzondere verdiensten in een betaalde functie kunnen slechts een aanvulling zijn op de onbetaalde activiteiten. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties wordt hiervan afgeweken.

Wat betreft de hoogte van de graad van onderscheiding geldt dat deze afhankelijk is van de omvang, intensiteit, diversiteit, duur en maatschappelijk relevantie van de verdiensten.

Gelegenheid voor uitreiking
Een Koninklijke onderscheiding kan worden verleend bij:

algemene decoratiegelegenheid, beter bekend als de 'Lintjesregen' (meestal op 29 april, de dag voor Koninginnedag). Decoratie bij algemene gelegenheid geschiedt op grond van de totale verdiensten of wanneer de datum van een tussentijdse gelegenheid niet gehaald kan worden.
tussentijdse gelegenheid. Dit is een gelegenheid waarmee de bijzondere verdiensten onlosmakelijk verbonden zijn (bijv. een jubileum, afscheid of een andere bijzondere gelegenheid; echter geen verjaardag).
Worden in het decoratievoorstel ook nog andere bijzondere verdiensten vermeld die niet verbonden zijn met de tussentijdse gelegenheid, dan kunnen deze in principe worden meegenomen voor de betreffende gelegenheid. In dat geval mag de waardering van deze andere bijzondere verdiensten niet uitstijgen boven de waardering van de verdiensten, die verbonden zijn met de gekozen tussentijdse gelegenheid. Indien de andere vermelde bijzondere verdiensten een hogere waardering rechtvaardigen, dan moet het voorstel voor een algemene decoratie-gelegenheid worden ingediend. Bij tussentijdse gelegenheid is dus altijd sprake van gelijkwaardig gewaardeerde bijzondere verdiensten.

Procedure
Wanneer u iemand wil voordragen voor een Koninklijke onderscheiding moet u daarvoor een formulier aanvragen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt. Op dat formulier vult u de personalia van de betrokken persoon en van uzelf in. U moet uw voorstel uitgebreid motiveren en daarbij in ieder geval de effecten aangegeven die de omschreven verdiensten voor de samenleving hebben of hadden. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat betrokkene niets afweet van een dergelijk voorstel.

Vervolgens zendt u het formulier met eventuele noodzakelijke bijlagen aan de burgemeester. De burgemeester beoordeelt in eerste instantie de mogelijkheid tot en de hoogte van de decoratie. Zo nodig laat hij nadere informatie inwinnen. Vervolgens zendt hij het voorstel met zijn advies naar de Commissaris van de Koningin. Deze zendt het voorstel met zijn/haar advies naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Het Kapittel adviseert uiteindelijk de betreffende minister. De minister stelt een ontwerp Koninklijk Besluit op ter toekenning van de voorgestelde Koninklijke onderscheiding.

Na ondertekening van het Koninklijk Besluit door Hare Majesteit de Koningin is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip worden de versierselen die bij de onderscheiding behoren door de burgemeester uitgereikt.

Als u iemand voordraagt, dient u er rekening mee te houden dat er een periode van minstens vijf maanden moet liggen tussen het moment van indienen van het voorstel en het beoogde moment van uitreiking. Voorstellen voor decoratie bij algemene decoratiegelegenheid (de 'Lintjesregen' ten gevolge van Koninginnedag) kunnen het gehele jaar worden ingediend, doch uiterlijk 1 augustus van ieder jaar.

Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen en de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Interne- en Kabinetszaken, telefoonnummer: 433 112.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie