Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 09-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 9 mei 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen

Chopinstraat 95 en 99, aanbouw bouwen.
Schollevaartseweg 3, crematorium uitbreiden.
Bilderdijkstraat 17, woning uitbreiden + dakkapellen aanbrengen. Bermweg 109, woonhuis uitbreiden.
Rijndal 31, dakkapel aanbrengen.
Bermweg 200, woonhuis uitbreiden.
Arend Brinkmanrede 11 en 13, woonhuis uitbreiden + dakkapel aanbrengen.
Librije 7, dakopbouw bouwen.
Wijnkoopsbaai 104, dakkapel aanbrengen.
Henri Laurensrade 1, dakkapel aanbrengen.
Bizetstraat 7, dakkapel aanbrengen en dakkapel vernieuwen. Maindal 6 en 8, dakkapel aanbrengen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Arend Brinkmanrede 11 en 13, woonhuis uitbreiden + dakkapel aanbrengen.

2. Brahmsstraat 49, dakkapel aanbrengen.

3. Librije 7, dakopbouw bouwen.

4. Chopinstraat 95 en 99, aanbouw bouwen.
5. Ernst Barlachrade 5, tuinhuisje plaatsen.
6. Librije 5, 7 en 11, woonhuizen uitbreiden/bergingen veranderen.
7. Rogaland 25, blokhut plaatsen.

8. Jekerdal 14, tuinhuisje plaatsen

Aan de bij 1 tot en met 4 genoemde aanvragen voor een bouwvergunning en de bij 5 tot en met 8 genoemde meldingen van een bouwvoornemen kan worden medegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 10 mei 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 25 april 2001:
Rossinistraat 40, woning uitbreiden.
Maindal 10 en 12, woningen uitbreiden.
Dorpsstraat 50, kap, zijgevel en dakkapel veranderen/uitbreiden. Ahrdal 16, liftschacht bouwen.
Mees Toxopeusrede 58, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

Verzenddatum 26 april 2001
Coen Botrede 32, dakkapel aanbrengen.
Capelseweg 170, dakkapel veranderen.
Paradijsselpark 207, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Capelseweg 222, schuur veranderen (toegekende melding).

Verzenddatum 27 april 2001:
s Gravenweg 203, dakkapel aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door één van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 1 mei 2001:
Rogaland 25

1 sierkers, 1 ceder(deze valt niet onder de kapverordening: geldt een verklaring van geen bezwaar)
Bachstraat 165

2 platanen
Azoren 7
2 berken en 1 gewone els. De bomen geven overlast voor de zonnecollectoren.
Pastel 3

1 berk en 1 sitkaspar (voor deze boom geldt een verklaring van geen bezwaar. De spar valt onder de coniferen)

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel aangevraagd en verleend voor het
kappen van de volgende bomen:

Slotlaan/Raadhuisstraat bij de Slotgracht 2 Italiaanse populieren. Deze bomen zijn ernstig aangetast door zwamrot. Geen herplant. Slotlaan/Rozenburcht tussen de
Da Costasingel en de Ketensedijk 1 schijnacacia. De boom heeft inrottingsplekken op de stam. Geen herplant i.v.m. de herontwikkeling van het gebied.

Meer informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer 2848 631.
De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbende die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

OPENBARE KENNISGEVING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN OOSTGAARDE 1999

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van donderdag 10 mei 2001 het ontwerpbestemmingsplan Oostgaarde 1999 met bijbehorende toelichting, gedurende vier weken ter inzage ligt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 23, lid 1, onder b. van voornoemde Wet is inzage buiten de genoemde uren mogelijk na telefonische afspraak 2848710 of 2848791.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de wijk Capelle- Oostgaarde.

Gedurende genoemde termijn kan eenieder bij de raad schriftelijk zijn zienswijze omtrent het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATSEN

Het college heeft op 25 april 2001 besloten, door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer XNVR21 ten behoeve van de heer K.G. Dijkstra (bestuurder), wonende Rigoletto 17 te Capelle aan den IJssel.

Het college heeft op 25 april 2001 besloten, door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer 78DTBN ten behoeve van de heer J.J. van Well (bestuurder) wonende Rozenburcht 42 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemd besluiten, alsmede de daarbijbehorende gewaarmerkte tekeningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) aan vragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, te 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen en het ontwerpbestemmingsplan Oostgaarde 1999 liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie