Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Hierbij ontvangt u één of meerdere berichten voor de categorie Wonen. Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk (5/11/01 8:59:37 AM) Gemeenten kunnen meer tegemoet komen aan de grote belangstelling van mensen om hun eigen huis te bouwen. Ze hebben ruimere mogelijkheden vrije kavels uit te geven dan wordt gedacht. Bovendien kan de uitgifte van meer vrije kavels financieel gunstig uitpakken, wat de kwaliteit van de Vinex-locaties en de stedelijke vernieuwing ten goede kan komen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van twee onderzoeken naar particulier opdrachtgeverschap. De conclusies sterken staatssecretaris Remkes van VROM in zijn opvatting dat meer eigenbouw niet alleen wenselijk maar ook mogelijk is. Het streven naar minstens eenderde deel particulier opdrachtgeverschap (individueel of in groepsverband) bij nieuwbouw vanaf 2005 blijft dan ook overeind. Ook in de periode tot 2005 kan het aandeel vrije kavels omhoog. Remkes gaat dit, met name ook voor de lagere inkomensgroepen, stimuleren via afspraken met gemeenten, subsidies voor vernieuwende projecten, kennisvergroting en praktische ondersteuning van burgers en het grondbeleid. Hij schrijft een en ander in een brief die vandaag samen met de onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer is gestuurd en ook naar de stedelijke regio's gaat.
Mogelijkheden Gemeenten ervaren het tekort aan
bouwgrond en de met ontwikkelaars en corporaties gemaakte afspraken vaak als belemmering voor meer eigenbouw. Onderzoek door Stichting de Regie onder 41 gemeenten wijst echter uit dat zowel in de periode tot 2005 als in de periode 2005-2010 sprake is van 'onderbenutting': niet alle grond waarover de gemeenten vrij kunnen beslissen aan wie zij die uitgeven, benutten zij voor het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap. Uit het tweede onderzoek door RIGO blijkt dat meer differentiatie en particulier opdrachtgeverschap en een lagere woningdichtheid op nieuwbouwlocaties financieel geen probleem zouden moeten zijn. Het exploitatieresultaat kan zelfs beter uitvallen, ook als een substantieel deel van de woningen (20%-30%) in het goedkope segment gebouwd blijft worden. De meeropbrengsten kunnen worden ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van de totale locatie (groen, voorzieningen en infrastructuur) en in de stedelijke vernieuwing.Ook hoeft particulier opdrachtgeverschap op zich niet tot extra ruimtebeslag te leiden. Remkes wijst er in dat verband nog eens op dat het niet alleen mogelijk maar ook gewenst is om op bepaalde delen van grote bouwlocaties dichter bouwen, zoals bijvoorbeeld rond voorzieningen en haltes van openbaar vervoer. Bovendien brengen mogelijke meeropbrengsten andere ruimtebesparende oplossing, zoals overdekt parkeren, in beeld. KaveleigenarenUit het onderzoek van Stichting De Regie blijkt het bij particuliere opdrachtgevers veelal te gaan om gezinnen met kinderen en een relatief hoog inkomen. Belangrijkste motieven voor zelfbouw zijn de mogelijkheid naar eigen wens te kunnen bouwen en kostenbesparing. Hun ervaringen met de gemeente lopen uiteen. Als positief noemen zij een heldere opstelling, de kwaliteit van de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden, een goede informatieverstrekking, de relatief lage grondprijzen en de geboden vrijheid. Negatieve ervaringen hebben te maken met een te groot aantal voorwaarden, te kleine kavels, gebrek aan privacy, gebrekkige kwaliteit van de openbare ruimte, de welstandscommissie, het tempo van afhandeling van zaken, te weinig invloed op de inrichting van de woonomgeving en de matige betrokkenheid, helderheid en openheid van de gemeente. BevorderingMet een reeks van maatregelen wil Remkes het particulier opdrachtgeverschap stimuleren:

Bestuurlijke afspraken: Het aandeel vrije kavels zal nadrukkelijk onderdeel zijn van de afspraken die Remkes dit najaar met de stedelijke regio's gaat maken over de verstedelijkingsopgave tot 2010 en de subsidies die het rijk daarvoor beschikbaar heeft. Het streven is dat vanaf 2005 eenderde deel van de nieuwbouwwoningen via particulier opdrachtgeverschap tot stand komt. Daarbij moeten ook de lagere inkomensgroepen meer mogelijkheden krijgen om, bijvoorbeeld in groepsverband, hun eigen huis te bouwen. Overigens wil Remkes met de regio's eveneens afspraken maken over de mate van zeggenschap van de burger bij de overige 70% van de nieuwbouwproductie. Innovatiebudget: Om vernieuwende experimenten en voorbeeldprojecten aan te jagen, heeft Remkes geld beschikbaar in het Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Daarbij ligt het accent op bijzondere vormen van collectief opdrachtgeverschap, zoals opdrachtgeverschap vanuit een vereniging van eigenaren, mogelijkheden voor de lagere inkomensgroepen en in de huursector. De toepassing van innovatieve technieken kan eveneens voor subsidie in aanmerking komen.
Versterken positie burger: Belangrijk onderwerp in het Grote Project 'Een Eigen Huis' uit de Architectuurnota is de versterking van de positie van de burger bij particulier opdrachtgeverschap. In samenwerking met Architectuur Lokaal en de Vereniging Eigen Huis (VEH) komt er een informatie- en documentatiecentrum waar mensen terecht kunnen met vragen over alle facetten van het bouwproces. Ook wil Remkes samen met de VEH kwalitatief verantwoorde standaardontwerpen laten ontwikkelen, zodat particulier opdrachtgeverschap voor een breder publiek (dus ook voor mensen met een lager inkomen) toegankelijk wordt. Verder ondersteunt Remkes initiatieven zoals de informatiemarkt in september over particulier opdrachtgeverschap van het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) en de uitgave van een handboek met praktische tips over particulier opdrachtgeverschap door de VEH en Architectuur Lokaal. Tenslotte bestaat het plan om samen met de VEH en de Stichting Experimenten Volkshuisvesting een 'zeggenschapsmeter' te ontwikkelen, die bij bouwprojecten de mate van invloed van de burger op en de bouw van zijn woning aangeeft.

Grondbeleid: Door de toekomstige Grondexploitatiewet kan een gemeente bij het verlenen van een exploitatievergunning eisen gaan stellen over het aandeel particulier opdrachtgeverschap, ook wanneer zij de grond niet in handen heeft.
Voorzieningenniveau Naast de twee onderzoeken naar particulier opdrachtgeverschap, is ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van voorzieningen op Vinex-locaties, zoals winkels, scholen, kinderopvang, gezondheidszorg en sportaccommodaties. Het voorzieningenniveau blijkt over het algemeen een voldoende te scoren. Op bijna alle locaties is uiteindelijk een basispakket van voorzieningen aanwezig. De eerste groep bewoners is in eerste instantie veelal aangewezen op noodoplossingen, maar neemt daar kennelijk genoegen mee, althans tijdelijk. Gelet op de ambitie om de kwaliteit van de Vinex-locaties verder te verbeteren, vindt Remkes echter dat het aanbod van voorzieningen beter kan. Nu wordt vaak nog betrekkelijk traditioneel gepland, op basis van de gangbare kengetallen. Een woonmilieu met toekomstwaarde vraagt echter om een meer gedifferentieerd aanbod van diensten en serviceverlening. Hoewel dat primair een zaak is van het lokale bestuur, wil Remkes in overleg met betrokken ministeries als VWS, OC&W, BZK en EZ gaan bekijken of en hoe het Rijk gemeenten kan stimuleren en ondersteunen bij de verbetering van het voorzieningenniveau.
(bron: www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4322)


-- Op de volgende link kunt u uw persoonsgegevens wijzigen en/of bekijken:
-- www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=2565
--

-- Mocht u deze mail onaangekondigd gekregen hebben, stuur dan een e-mail naar:
-- mailto:persmail@cdc.cs.minvrom.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...