Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieu besluiten gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (on­ der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan J.Th. van Seventer, voor de verkoop van meubelen en tapijt en opslag van vuurwerk op het adres Bospoort 17a te Ede WM/2000-086

In het ontwerpbesluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie. Indien u dus al bedenkingen tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, blijven deze geldig en hoeven niet opnieuw te worden ingediend.

Rectificatie ontwerp-besluit

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (on­ der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan E.C. Jochemsen, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 18 te Bennekom WM/2000-108 Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren en wel voor 168 opfokzeugen in stal 6. In de publicatie van 2 mei 2001 werd deze vergunning abusievelijk geweigerd voor 168 opfokkalveren.

Tevens is het gemeentebestuur van plan de vergunning Wet milieubeheer van E. Veenendaal, Fransesteeg 16 te Ede, van 31 maart 1978 kenmerk HW-78-067 en van 16 februari 1982, nummer HW-81-055 gedeeltelijk in te trekken voor een veebezetting bestaande uit 150 vleesvarkens (D 3.4.1) en 4324 legkippen (E 2.4) en voor wat betreft een met die veebezetting overeenkomend roosteroppervlak;

Besluiten

Op 1 mei 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

T.G. van de Lee, voor een veehouderij op het adres Overwoudsesteeg 2 te Lunteren WM/2000-110

Tevens heeft het gemeentebestuur de milieuvergunning van Mts. Overeem, Maanderbuurtweg 78 te Ede van d.d. 13 januari 1998, nr. WM/1997-122 gedeeltelijk ingetrokken en wel voor 123 gespeende biggen, 148 guste/dragende zeugen, 2 beren en 38 kraamzeugen.

H. van den Berg, voor een veehouderij op het adres Roekelseweg 29 te Wekerom WM/2000-116

Intrekkingsbesluit

Op 1 mei 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel ingetrokken van M. Nap, Oudendijk 27 te Ederveen van d.d. 4 april 1989, nr. HW-1988-129.

Melding
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van W. Oudshoorn, Dorpsplein 18 te Wekerom. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer ten behoeve van een op te richten bedrijf (modefourniture).

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 12 juni 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 5 juni 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedach­ tenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 05 22.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 21 juni 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 21 juni 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 12 juni 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 21 juni. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.Ede, 10 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie