Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Faillissement, surséances, saneringen Amsterdam week 19

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Rechtbank AmsterdamFaillissementen, surséances en
saneringen week 19

Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 10-05-2001

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 7 mei 2001, is na intrekking van de voorlopig verleende surséance van betaling, het navolgende faillissement UITGE-SPROKEN:
- Smartaxis B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 33286076, zaakdoende te 1016 DT Amsterdam, Keizersgracht 213/2hg.. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. J.W. Frieling, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 5777700; ft.nr. 01.0171;

Bij beslissingen van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 8 mei 2001 zijn de
navolgende faillissementen UITGESPROKEN:

- CHARLEY'S B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Oost Brabant, nr. 33240913, zaakdoende te 5349 BB Oss, Batavenweg 2. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. J.A. van der Meer, postbus 90121, 5200 MA 's-Hertogenbosch, tel. 073 - 627 18 88; ft.nr. 01.0173;

- Alexandra Yurievna WASSILIEVA, geb. 2 maart 1973 te Leningrad, Sovjetunie, wonende te 1066 PL Amsterdam, Berlaarstraat 171. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. N.E. Bobbert, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 57 777 00; ft.nr.
01.0174;

- FREE AND INDEPENDENT TRAVEL SYSTEM B.V., tevens h.o.d.n: Rebel Tours en European Travel Consultants, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 33290786, zaakdoende te 1016 EE Amsterdam, Keizersgracht 317. Rechter-commissaris: mr T.G. van der Schroeff. Curator: mr. L.W. Wielenga, postbus 75999, 1017 AZ Amsterdam, tel. 020
- 679 69 69; ft.nr. 01.0175;

- R. EN E. HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Flevoland, nr. 33265081, zaakdoende te 8242 XE Lelystad, Karveel 51-41. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. A.J. van Dijk, postbus 75265, 1070 AG Amsterdam, tel. 020 - 678 91 23; ft.nr.
01.0176;

- XPEDIOR BENELUX B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Gooi- en Eemland, nr. 32080159, zaakdoende te 1213 NS Hilversum, Olympia 1A /1B. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. N.S. Reerink, postbus 75555, 1070 AN Amsterdam, tel. 020
- 524 52 45; ft.nr. 01.0177;

- EVELITA B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, KvK voor Amsterdam, nr. 33271386, zaakdoende te 1421 CE Uithoorn, Thamerhorn 74, corr.adres: 1430 BE Aalsmeer, postbus 1219. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. D. Winters, postbus 698, 2130 AR Hoofddorp, tel. 023 - 55 44 000; ft.nr. 01.0178;

- Wilhelmus Johannes Petrus HILGERS, geb. 24 juni 1940 te Amsterdam, wonende te 1064 TR Amsterdam, J.A. der Mouwstraat 11-I, voorheen zaakdoende onder de naam: Café-Restaurant, Polderblick te Burgerbrug (gemeente Zijpe), KvK voor Noordwest-Holland, nr. 37085500. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. R. Frankfort, postbus 83032, 1080 AA Amsterdam, tel. 020 - 664 70 46; ft.nr. 01.0179;

- DENDRUM CAPITAL MANAGEMENT B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Rotterdam, nr. 24282372, zaakdoende te 3011 VN Rotterdam, Nieuwehaven 61. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. G.C. Verburg, postbus 1507, 3000 BM Rotterdam, tel. 010 - 217 20 00; ft.nr. 01.0180;

- TESSELAAR SLAGERIJEN B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Flevoland, nr. 33200872, zaakdoende te 1311 XC Almere, Beemsterweg 21. Rechter-commissaris: mr. C.W. Bianchi, lid van de rechtbank Zwolle. Curator: mr. F.J. Schop, postbus 10058, 1301 AB Almere, tel. 036 - 534 62 20; ft.nr. 01.0181;

- HENDRICUS B.V., statutair gevestigd te Hilversum, KvK voor Gooi- en Eemland, nr. 32067686, zaakdoende te 1211 BT Hilversum, 's-Gravelandseweg 38, corr.adres: 1211 CZ Hilversum, Groest 21, met nevenvestigingen onder de namen: - Stadscafé de Redactie te 1211 CZ Hilversum, Groest 21; - Eetcafé 't Appeltje te 1211 ED Hilversum, Groest 86, Box 125. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. R. Rood, postbus 76729, 1070 AK Amsterdam, tel. 020 - 574 74 74; ft.nr. 01.0182;

- Edward Adriaan VAN DEN BRINK, geb. 1 mei 1966 te Hilversum, h.o.d.n: Afwerkingsbedrijf E.A. van den Brink, KvK voor Gooi- en Eemland, nr. 32067672, wonende en zaakdoende te 1216 KG Hilversum, Arminiushof 52. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. M. Bosman, postbus 2108, 1200 CC Hilversum, tel. 035 - 621 95 10; ft.nr.
01.0183;

- Ylona MEEUWIS, geb. 20 maart 1973 te Amsterdam, wonende te 1058 NN Amsterdam, Heemstedestraat 32-I, h.o.d.n: Club Penthouse, KvK voor Rotterdam, nr. 24295327, zaakdoende te 3021 AJ Rotterdam, Beukelsdijk 56-B. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. S.K. Li, Passeerdersgracht 38-bel., 1016 XH Amsterdam, tel. 020 - 625 72 50; ft.nr. 01.0184;

VOORLOPIG SURSÉANCE VAN BETALING:
Bij beslissing van 8 mei 2001 is door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam aan:
Winstar Communications B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 33301179, zaakdoende te 1105 BJ Amsterdam Zuidoost, Paasheuvelweg 26, corr.adres: 1100 AH Amsterdam Zuidoost, postbus 12324, voorlopig surséance van betaling verleend met benoeming van mr. A. van Dijk tot rechter-commissaris en mr. L.J. van Eeghen, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020-5777700, tot bewindvoerder. De stemming door de schuld-eisers is bepaald op 18 juli 2001 te 10.00 uur. Surs.nr. 01.028-S; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 241-a Faillissementswet bevolen;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 27 april 2001 is de navolgende toegepaste schuldsaneringsregeling beëindigd, ten gevolge waarvan in staat van faillissement verkeert: Ziya BIRCAN, geb. 25 juli 1975 te Karaman, Turkije, wonende te Tweede Van Swindenstraat 71-2hg, 1093 VK Amsterdam, tot 23 augustus 1996 h.o.d.n.: Slagerij Mercator, voorheen gevestigd te 1057 BX Amsterdam, Mercatorplein 7, KvK voor Amsterdam, nr. 33268171. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. E. van Os, postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, tel. 020 - 546 06 06; Voorheen Ins.nr. 99.0061-R; ft.nr. 01.0185;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 9 mei 2001, is na intrekking van de voorlopig verleende surséance van betaling, het navolgende faillissement UITGE-SPROKEN:
- Jean-Marie Marcel GUYON, geb. 20 januari 1965 te Bourg-Saint-Maurice, Frankrijk, wonende te 1421 SB Uithoorn, Amstelplein 99, h.o.d.n: Leonardo Interactive en VR World. KvK voor Amsterdam, nr. 33279631, zaakdoende te 1062 EV Amsterdam, Rijswijkstraat 175. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. B.M. Mendel, postbus 75555, 1070 AN Amsterdam, tel. 020 - 524 52 45; ft.nr. 01.0187;

OPROEPING VERIFICATIE-VERGADERING
De rechter-commissaris mr. T.G. Schroeff, in het op 28 december 1993 uitgesproken faillis-sement van:
Han BRINKMAN, geb. 25 november 1942 te Laren, voorheen wonende te 1016 NN Amsterdam, Rozenstraat 59-hs, thans wonende te 1015 TV Amsterdam, Bloemgracht 258, voorheen gehandeld hebbende onder de naam: Galerie Brinkman, voorheen zaakdoende te 1016 NN Amsterdam, Rozenstraat 59, KvK voor Amsterdam, nr. 33146384, heeft bepaald: a. dat uiterlijk op 28 juni 2001 de schuldvorderingen bij de curator mr. R.A. Wolf, postbus 735 te 1000 AS Amsterdam, ingediend moeten worden;
b. dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden op donderdag 12 juli 2001 te 9.30 uur in de Paarse Zaal van de
Arrondissementsrechtbank, gevestigd te Amsterdam aan de Parnassusweg 220;
c. dat een afschrift van de lijst van voorlopig erkende- en betwiste vorderingen gedurende 7
dagen aan de verifica-tie-vergadering voorafgaande kosteloos voor een ieder bij de Centrale Balie van de rechtbank ter inzage ligt; ft.nr. 93.0597;

Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 9 mei 2001 is de bij beschikking van deze rechtbank en kamer van 17 april 2001 voorlopig verleende surséance van betaling:
ION Automation Services B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 34152176, zaakdoende te 1032 LG Amsterdam, Vlierweg 12, ex artikel 247 van de Faillisse-mentswet INGETROKKEN. Bewindvoerder was: mr. P.R.W. Schaink, postbus 75265, 1070 AG Amsterdam, tel. 020 - 678 91 23; surs.nr. 01.026-S

GEëINDIGD OP 3 MEI 2001 DOOR HET IN KRACHT VAN GEWIJSDE GAAN VAN HET OP 25 APRIL 2001 GEHOMOLOGEERDE AKKOORD DE SURSÉANCE VAN BETALING VAN:
- STICHTING GAY & LESBIAN GAMES AMSTERDAM 1998, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 41211413, kantoorhoudende te 1012 SE Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 68-70. Bewindvoerders waren: mrs. L.J. van Eeghen en M. Wolters te Amsterdam; surs.nr. 98.038-S;

RECTIFICATIES

Bij beslissingen van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 1 mei 2001 zijn de
navolgende faillissementen UITGESPROKEN:

- SPANDECK NEDERLAND C.V., KvK voor Amsterdam, nr. 34108155, zaakdoende te 1025 AM Amsterdam, Elpermeer 170. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. A.P.K. Luttikhuis, postbus 15534, 1001 NA Amsterdam; ft.nr. 01.0162;
Gelezen dient te worden:

- SPANDECK NEDERLAND C.V., KvK voor Amsterdam, nr. 34108155, zaakdoende te 1025 AM Amsterdam, Elpermeer 170, en haar beherend vennoot,

- Stichting Management Spandeck, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 34108153, zaakdoende te 1025 AM Amsterdam, Elpermeer 170. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. A.P.K. Luttikhuis, postbus 15534, 1001 NA Amsterdam, tel. 020-3300673; ft.nrs. 01.0162 en 01.0172;


- Albert Arthur PLEISNER, geb. 13 december 1932 te Paramaribo, voormalig vennoot van de vennootschap onder frima: MEGA MUSIC SCHOOL FUND RAISING V.O.F.,
gevestigd te 1103 AE Amsterdam Zuidoost, Eeftink 100m, KvK voor Amsterdam, nr. 34110517, zaakdoende te 1019 KW Amsterdam, Blauwpijpstraat 30, corr.adres: postbus 9416,1090 GD Amsterdam. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. M. Uijen, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 577 77 00; ft.nr.
01.0163;
Gelezen dient te worden:
Albert Arthur PLEISNER, geb. 13 december 1932 te Paramaribo, wonende te 1018 GD Amsterdam, Sarphatistraat 169/3, voormalig vennoot van de vennootschap onder firma MEGA MUSIC SCHOOL FUND RAISING V.O.F., gevestigd en zaakdoende te 1103 AE Amsterdam Zuidoost, Eeftink 100m, KvK voor Amsterdam, nr. 34110514, corr.adres: postbus 94161, 1090 GD Amsterdam. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. M. Uijen, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 577 77 00; ft.nr. 01.0163;


- SYMPHONY SERVICES FOR BUSINESS B.V., h.o.d.n.: Transition I-Business Services,
TranCition i-Business Solutions, statutair gevestigd te Amstelveen, KvK voor Amsterdam, nr. 33295252, zaakdoende te 1181 ZD Amsterdam, Buitenplein 52-53. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. S. van de Wijdeven, postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, tel. 020 - 546 06 06; ft.nr. 01.0170;
Gelezen dient te worden:
SYMPHONY SERVICES FOR BUSINESS B.V., h.o.d.n.: Transition I-Business Services,
TranCition i-Business Solutions, statutair gevestigd te Amstelveen, KvK voor Amsterdam, nr. 33295252, zaakdoende te 1181 ZD Amstelveen, Buitenplein 52-53, met nevenvestiging te 3601 CG Maarssen, Maarsseveensevaart 88. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. S.M.T.M. van de Wijdeven, postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, tel. 020 - 546 06 06; ft.nr. 01.0170;


- IPULSYS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Haaglanden, nr. 28080141,
zaakdoende te 2581 XR 's-Gravenhage, Bordewijklaan 18, corr.adres: postbus 93043, 2509 AA 's-Gravenhage. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. E.J. Bink, Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam, tel. 020 - 624 68 11; ft.nr. 01.0159: Gelezen dient te worden:
IPULSYS MESSAGING B.V., tot 12 april 2001 genaamd Ipulsys B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Haaglanden, nr. 28080141, zaakdoende te 2591 XR 's-Gravenhage, Bordewijklaan 18, corr.adres: postbus 93043, 2509 AA 's-Gravenhage. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. E.J. Bink, Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam, tel. 020 - 624 68 11; ft.nr.:01.0159; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 63-a Faillissementswet bevolen;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank d.d. 7 mei 2001 zijn de navolgende schuldsaneringsregelingen DEFINITIEF toegepast ten aanzien van:

- Stanley Morgan BLOM, geb. 28 november 1967 te Amsterdam, wonende te 1102 WG Amsterdam-Zuidoost, Albert Camuslaan 39. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: H.A. van den Brink, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nr. 01.0186-R; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 309-a Faillissementswet bevolen;

- El Moustapha AHDAOUI, geb. 20 november 1968 te Temsamane, Marokko, wonende te 1404 JN Bussum, Nieuwstraat 56. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: H.A. van den Brink, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nr. 01.0187-R;
- Herbert August PETER, geb. 11 mei 1943 te Hottingen, Duitsland, en
- Margrietha Engelina Maria PETER-ELVERDING, geb. 6 november 1939 te Amersfoort, beiden wonende te 1223 PC Hilversum, Reigerstraat 26. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: A.T. Volker, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nrs.
01.0188-R + 01.0189-R;

- Hijmen VAN DOORN, geb. 17 mei 1950 te Hilversum, en
- Reina VAN DER LINDEN, geb. 22 juni 1950 te Haarlem, beiden wonende te 1211 LV Hilversum, Neuweg 29 - 19. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: A.T. Volker, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nrs. 01.0190-R + 01.0191-R;
- Clementina Margaretha Anna VAN DER WIJK, geb. 1 mei 1948 te Alkmaar, wonende te 1074 TR Amsterdam, Jan Lievensstraat 28-H. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: J. Eelman, postbus 94008, 1090 GA Amsterdam, tel. 020-4622033. Ins.nr. 01.0192-R; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 309-a Faillissementswet bevolen;

- Johannes Quirinus Jeroen VINK, geb. 24 mei 1956 te 's-Gravenhage, voorheen vennoot van de inmiddels opgeheven vennootschap onder firma: V.O.F. Jos & Rob, voorheen gevestigd te 1016 LV Amsterdam, Rozengracht 133 sout., tot 13 september 2000 KvK voor Amsterdam, nr. 33149731, en
- Ellen VINK-DE JONG, geb. 8 december 1963 te Amsterdam, beiden wonende te 1112 DA Diemen, Hartschelp 13. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: mr. S.M. Postma, postbus 1031, 1000 BA Amsterdam, tel. 020-5046000. Ins.nrs. 01.0193-R + 01.0194-R;
- Rudolf O'BRYAN, geb. 20 juli 1966 te Amsterdam, wonende te 1057 EM Amsterdam, Admiralengracht 47-2. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: mr. E.J.G. Beerdsen, postbus 1031, 1000 BA Amsterdam, tel. 020-5046000. Ins.nr. 01.0195-R;
- Ernest Washington BLAY, geb. 19 december 1965 te Kumasi, Ghana, en
- Vida Akyea BLAY-GYAMFI, geb. 5 november 1971 te Accra, Ghana, beiden wonende te 1102 VX Amsterdam-Zuidoost, Alexander Dumaslaan 22. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: J. Eelman, postbus 94008, 1090 GA Amsterdam, tel. 020-4622033. Ins.nrs. 01.0196-R
+ 01.0197-R;

- Hendrika Wilhelmina BOXEM, geboren op 1 november 1968 te Amstelveen, wonende te 1052 KB Amsterdam, Van Oldenbarneveldtstraat 26-3. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: J. Eelman, postbus 94008, 1090 GA Amsterdam, tel. 020-4622033. Ins.nr. 01.0198-R;
- Bianca Mariska ROTGANS, geb. 1 augustus 1971 te Paramaribo, Suriname, wonende te 1024 PV Amsterdam, Schoorlstraat 147. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: E.I. Wolters, Stationsweg 147, 2515 BM `s-Gravenhage, tel. 010-4148037. Ins.nr. 01.0199-R;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 25 april 2001, welke in kracht van gewijsde is gegaan op 4 mei 2001, zijn de schuldsaneringsregelingen BEËINDIGD ten aanzien van: Marinus Harmanus ALBERTS, geb. 19 mei 1962 te Rotterdam, en Maria Christina VAN ROOY, geb. 29 februari 1964 te Hilversum, beiden wonende te 1222 JH Hilversum, Vingboonsstraat 75. Bewindvoerder was: mr. C.A. Fokker te Hilversum; Ins.nrs. 99.0197-R + 99.0198-R;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 25 april 2001, welke in kracht van gewijsde is gegaan op 4 mei 2001, is de schuldsaneringsregeling BEËINDIGD ten aanzien van: Riaz AHMED geb. 7 oktober 1946 te Kharian, Brits Indië, wonende te 1095 GV Amsterdam, Solostraat 49. Bewindvoerder was: mr. C.M. Molhuysen te Amsterdam; Ins.nr. 00.021-R;

M. van den Merkenhof,
wnd. griffier.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...