Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Faillissement, surséances, saneringen Amsterdam week 19

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Rechtbank AmsterdamFaillissementen, surséances en
saneringen week 19

Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 10-05-2001

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 7 mei 2001, is na intrekking van de voorlopig verleende surséance van betaling, het navolgende faillissement UITGE-SPROKEN:
- Smartaxis B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 33286076, zaakdoende te 1016 DT Amsterdam, Keizersgracht 213/2hg.. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. J.W. Frieling, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 5777700; ft.nr. 01.0171;

Bij beslissingen van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 8 mei 2001 zijn de
navolgende faillissementen UITGESPROKEN:

- CHARLEY'S B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Oost Brabant, nr. 33240913, zaakdoende te 5349 BB Oss, Batavenweg 2. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. J.A. van der Meer, postbus 90121, 5200 MA 's-Hertogenbosch, tel. 073 - 627 18 88; ft.nr. 01.0173;

- Alexandra Yurievna WASSILIEVA, geb. 2 maart 1973 te Leningrad, Sovjetunie, wonende te 1066 PL Amsterdam, Berlaarstraat 171. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. N.E. Bobbert, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 57 777 00; ft.nr.
01.0174;

- FREE AND INDEPENDENT TRAVEL SYSTEM B.V., tevens h.o.d.n: Rebel Tours en European Travel Consultants, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 33290786, zaakdoende te 1016 EE Amsterdam, Keizersgracht 317. Rechter-commissaris: mr T.G. van der Schroeff. Curator: mr. L.W. Wielenga, postbus 75999, 1017 AZ Amsterdam, tel. 020
- 679 69 69; ft.nr. 01.0175;

- R. EN E. HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Flevoland, nr. 33265081, zaakdoende te 8242 XE Lelystad, Karveel 51-41. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. A.J. van Dijk, postbus 75265, 1070 AG Amsterdam, tel. 020 - 678 91 23; ft.nr.
01.0176;

- XPEDIOR BENELUX B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Gooi- en Eemland, nr. 32080159, zaakdoende te 1213 NS Hilversum, Olympia 1A /1B. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. N.S. Reerink, postbus 75555, 1070 AN Amsterdam, tel. 020
- 524 52 45; ft.nr. 01.0177;

- EVELITA B.V., statutair gevestigd te Uithoorn, KvK voor Amsterdam, nr. 33271386, zaakdoende te 1421 CE Uithoorn, Thamerhorn 74, corr.adres: 1430 BE Aalsmeer, postbus 1219. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. D. Winters, postbus 698, 2130 AR Hoofddorp, tel. 023 - 55 44 000; ft.nr. 01.0178;

- Wilhelmus Johannes Petrus HILGERS, geb. 24 juni 1940 te Amsterdam, wonende te 1064 TR Amsterdam, J.A. der Mouwstraat 11-I, voorheen zaakdoende onder de naam: Café-Restaurant, Polderblick te Burgerbrug (gemeente Zijpe), KvK voor Noordwest-Holland, nr. 37085500. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. R. Frankfort, postbus 83032, 1080 AA Amsterdam, tel. 020 - 664 70 46; ft.nr. 01.0179;

- DENDRUM CAPITAL MANAGEMENT B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Rotterdam, nr. 24282372, zaakdoende te 3011 VN Rotterdam, Nieuwehaven 61. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. G.C. Verburg, postbus 1507, 3000 BM Rotterdam, tel. 010 - 217 20 00; ft.nr. 01.0180;

- TESSELAAR SLAGERIJEN B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Flevoland, nr. 33200872, zaakdoende te 1311 XC Almere, Beemsterweg 21. Rechter-commissaris: mr. C.W. Bianchi, lid van de rechtbank Zwolle. Curator: mr. F.J. Schop, postbus 10058, 1301 AB Almere, tel. 036 - 534 62 20; ft.nr. 01.0181;

- HENDRICUS B.V., statutair gevestigd te Hilversum, KvK voor Gooi- en Eemland, nr. 32067686, zaakdoende te 1211 BT Hilversum, 's-Gravelandseweg 38, corr.adres: 1211 CZ Hilversum, Groest 21, met nevenvestigingen onder de namen: - Stadscafé de Redactie te 1211 CZ Hilversum, Groest 21; - Eetcafé 't Appeltje te 1211 ED Hilversum, Groest 86, Box 125. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. R. Rood, postbus 76729, 1070 AK Amsterdam, tel. 020 - 574 74 74; ft.nr. 01.0182;

- Edward Adriaan VAN DEN BRINK, geb. 1 mei 1966 te Hilversum, h.o.d.n: Afwerkingsbedrijf E.A. van den Brink, KvK voor Gooi- en Eemland, nr. 32067672, wonende en zaakdoende te 1216 KG Hilversum, Arminiushof 52. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. M. Bosman, postbus 2108, 1200 CC Hilversum, tel. 035 - 621 95 10; ft.nr.
01.0183;

- Ylona MEEUWIS, geb. 20 maart 1973 te Amsterdam, wonende te 1058 NN Amsterdam, Heemstedestraat 32-I, h.o.d.n: Club Penthouse, KvK voor Rotterdam, nr. 24295327, zaakdoende te 3021 AJ Rotterdam, Beukelsdijk 56-B. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. S.K. Li, Passeerdersgracht 38-bel., 1016 XH Amsterdam, tel. 020 - 625 72 50; ft.nr. 01.0184;

VOORLOPIG SURSÉANCE VAN BETALING:
Bij beslissing van 8 mei 2001 is door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam aan:
Winstar Communications B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 33301179, zaakdoende te 1105 BJ Amsterdam Zuidoost, Paasheuvelweg 26, corr.adres: 1100 AH Amsterdam Zuidoost, postbus 12324, voorlopig surséance van betaling verleend met benoeming van mr. A. van Dijk tot rechter-commissaris en mr. L.J. van Eeghen, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020-5777700, tot bewindvoerder. De stemming door de schuld-eisers is bepaald op 18 juli 2001 te 10.00 uur. Surs.nr. 01.028-S; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 241-a Faillissementswet bevolen;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 27 april 2001 is de navolgende toegepaste schuldsaneringsregeling beëindigd, ten gevolge waarvan in staat van faillissement verkeert: Ziya BIRCAN, geb. 25 juli 1975 te Karaman, Turkije, wonende te Tweede Van Swindenstraat 71-2hg, 1093 VK Amsterdam, tot 23 augustus 1996 h.o.d.n.: Slagerij Mercator, voorheen gevestigd te 1057 BX Amsterdam, Mercatorplein 7, KvK voor Amsterdam, nr. 33268171. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. E. van Os, postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, tel. 020 - 546 06 06; Voorheen Ins.nr. 99.0061-R; ft.nr. 01.0185;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 9 mei 2001, is na intrekking van de voorlopig verleende surséance van betaling, het navolgende faillissement UITGE-SPROKEN:
- Jean-Marie Marcel GUYON, geb. 20 januari 1965 te Bourg-Saint-Maurice, Frankrijk, wonende te 1421 SB Uithoorn, Amstelplein 99, h.o.d.n: Leonardo Interactive en VR World. KvK voor Amsterdam, nr. 33279631, zaakdoende te 1062 EV Amsterdam, Rijswijkstraat 175. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. B.M. Mendel, postbus 75555, 1070 AN Amsterdam, tel. 020 - 524 52 45; ft.nr. 01.0187;

OPROEPING VERIFICATIE-VERGADERING
De rechter-commissaris mr. T.G. Schroeff, in het op 28 december 1993 uitgesproken faillis-sement van:
Han BRINKMAN, geb. 25 november 1942 te Laren, voorheen wonende te 1016 NN Amsterdam, Rozenstraat 59-hs, thans wonende te 1015 TV Amsterdam, Bloemgracht 258, voorheen gehandeld hebbende onder de naam: Galerie Brinkman, voorheen zaakdoende te 1016 NN Amsterdam, Rozenstraat 59, KvK voor Amsterdam, nr. 33146384, heeft bepaald: a. dat uiterlijk op 28 juni 2001 de schuldvorderingen bij de curator mr. R.A. Wolf, postbus 735 te 1000 AS Amsterdam, ingediend moeten worden;
b. dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden op donderdag 12 juli 2001 te 9.30 uur in de Paarse Zaal van de
Arrondissementsrechtbank, gevestigd te Amsterdam aan de Parnassusweg 220;
c. dat een afschrift van de lijst van voorlopig erkende- en betwiste vorderingen gedurende 7
dagen aan de verifica-tie-vergadering voorafgaande kosteloos voor een ieder bij de Centrale Balie van de rechtbank ter inzage ligt; ft.nr. 93.0597;

Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 9 mei 2001 is de bij beschikking van deze rechtbank en kamer van 17 april 2001 voorlopig verleende surséance van betaling:
ION Automation Services B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 34152176, zaakdoende te 1032 LG Amsterdam, Vlierweg 12, ex artikel 247 van de Faillisse-mentswet INGETROKKEN. Bewindvoerder was: mr. P.R.W. Schaink, postbus 75265, 1070 AG Amsterdam, tel. 020 - 678 91 23; surs.nr. 01.026-S

GEëINDIGD OP 3 MEI 2001 DOOR HET IN KRACHT VAN GEWIJSDE GAAN VAN HET OP 25 APRIL 2001 GEHOMOLOGEERDE AKKOORD DE SURSÉANCE VAN BETALING VAN:
- STICHTING GAY & LESBIAN GAMES AMSTERDAM 1998, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 41211413, kantoorhoudende te 1012 SE Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 68-70. Bewindvoerders waren: mrs. L.J. van Eeghen en M. Wolters te Amsterdam; surs.nr. 98.038-S;

RECTIFICATIES

Bij beslissingen van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 1 mei 2001 zijn de
navolgende faillissementen UITGESPROKEN:

- SPANDECK NEDERLAND C.V., KvK voor Amsterdam, nr. 34108155, zaakdoende te 1025 AM Amsterdam, Elpermeer 170. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. A.P.K. Luttikhuis, postbus 15534, 1001 NA Amsterdam; ft.nr. 01.0162;
Gelezen dient te worden:

- SPANDECK NEDERLAND C.V., KvK voor Amsterdam, nr. 34108155, zaakdoende te 1025 AM Amsterdam, Elpermeer 170, en haar beherend vennoot,

- Stichting Management Spandeck, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Amsterdam, nr. 34108153, zaakdoende te 1025 AM Amsterdam, Elpermeer 170. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. A.P.K. Luttikhuis, postbus 15534, 1001 NA Amsterdam, tel. 020-3300673; ft.nrs. 01.0162 en 01.0172;


- Albert Arthur PLEISNER, geb. 13 december 1932 te Paramaribo, voormalig vennoot van de vennootschap onder frima: MEGA MUSIC SCHOOL FUND RAISING V.O.F.,
gevestigd te 1103 AE Amsterdam Zuidoost, Eeftink 100m, KvK voor Amsterdam, nr. 34110517, zaakdoende te 1019 KW Amsterdam, Blauwpijpstraat 30, corr.adres: postbus 9416,1090 GD Amsterdam. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. M. Uijen, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 577 77 00; ft.nr.
01.0163;
Gelezen dient te worden:
Albert Arthur PLEISNER, geb. 13 december 1932 te Paramaribo, wonende te 1018 GD Amsterdam, Sarphatistraat 169/3, voormalig vennoot van de vennootschap onder firma MEGA MUSIC SCHOOL FUND RAISING V.O.F., gevestigd en zaakdoende te 1103 AE Amsterdam Zuidoost, Eeftink 100m, KvK voor Amsterdam, nr. 34110514, corr.adres: postbus 94161, 1090 GD Amsterdam. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. M. Uijen, postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, tel. 020 - 577 77 00; ft.nr. 01.0163;


- SYMPHONY SERVICES FOR BUSINESS B.V., h.o.d.n.: Transition I-Business Services,
TranCition i-Business Solutions, statutair gevestigd te Amstelveen, KvK voor Amsterdam, nr. 33295252, zaakdoende te 1181 ZD Amsterdam, Buitenplein 52-53. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. S. van de Wijdeven, postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, tel. 020 - 546 06 06; ft.nr. 01.0170;
Gelezen dient te worden:
SYMPHONY SERVICES FOR BUSINESS B.V., h.o.d.n.: Transition I-Business Services,
TranCition i-Business Solutions, statutair gevestigd te Amstelveen, KvK voor Amsterdam, nr. 33295252, zaakdoende te 1181 ZD Amstelveen, Buitenplein 52-53, met nevenvestiging te 3601 CG Maarssen, Maarsseveensevaart 88. Rechter-commissaris: mr. A. van Dijk. Curator: mr. S.M.T.M. van de Wijdeven, postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, tel. 020 - 546 06 06; ft.nr. 01.0170;


- IPULSYS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Haaglanden, nr. 28080141,
zaakdoende te 2581 XR 's-Gravenhage, Bordewijklaan 18, corr.adres: postbus 93043, 2509 AA 's-Gravenhage. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. E.J. Bink, Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam, tel. 020 - 624 68 11; ft.nr. 01.0159: Gelezen dient te worden:
IPULSYS MESSAGING B.V., tot 12 april 2001 genaamd Ipulsys B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, KvK voor Haaglanden, nr. 28080141, zaakdoende te 2591 XR 's-Gravenhage, Bordewijklaan 18, corr.adres: postbus 93043, 2509 AA 's-Gravenhage. Rechter-commissaris: mr. T.G. van der Schroeff. Curator: mr. E.J. Bink, Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam, tel. 020 - 624 68 11; ft.nr.:01.0159; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 63-a Faillissementswet bevolen;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank d.d. 7 mei 2001 zijn de navolgende schuldsaneringsregelingen DEFINITIEF toegepast ten aanzien van:

- Stanley Morgan BLOM, geb. 28 november 1967 te Amsterdam, wonende te 1102 WG Amsterdam-Zuidoost, Albert Camuslaan 39. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: H.A. van den Brink, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nr. 01.0186-R; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 309-a Faillissementswet bevolen;

- El Moustapha AHDAOUI, geb. 20 november 1968 te Temsamane, Marokko, wonende te 1404 JN Bussum, Nieuwstraat 56. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: H.A. van den Brink, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nr. 01.0187-R;
- Herbert August PETER, geb. 11 mei 1943 te Hottingen, Duitsland, en
- Margrietha Engelina Maria PETER-ELVERDING, geb. 6 november 1939 te Amersfoort, beiden wonende te 1223 PC Hilversum, Reigerstraat 26. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: A.T. Volker, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nrs.
01.0188-R + 01.0189-R;

- Hijmen VAN DOORN, geb. 17 mei 1950 te Hilversum, en
- Reina VAN DER LINDEN, geb. 22 juni 1950 te Haarlem, beiden wonende te 1211 LV Hilversum, Neuweg 29 - 19. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: A.T. Volker, postbus 4105, 3006 AC Rotterdam, tel. 010-4148037. Ins.nrs. 01.0190-R + 01.0191-R;
- Clementina Margaretha Anna VAN DER WIJK, geb. 1 mei 1948 te Alkmaar, wonende te 1074 TR Amsterdam, Jan Lievensstraat 28-H. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: J. Eelman, postbus 94008, 1090 GA Amsterdam, tel. 020-4622033. Ins.nr. 01.0192-R; Door de rechtbank is tevens een afkoelingsperiode ex art. 309-a Faillissementswet bevolen;

- Johannes Quirinus Jeroen VINK, geb. 24 mei 1956 te 's-Gravenhage, voorheen vennoot van de inmiddels opgeheven vennootschap onder firma: V.O.F. Jos & Rob, voorheen gevestigd te 1016 LV Amsterdam, Rozengracht 133 sout., tot 13 september 2000 KvK voor Amsterdam, nr. 33149731, en
- Ellen VINK-DE JONG, geb. 8 december 1963 te Amsterdam, beiden wonende te 1112 DA Diemen, Hartschelp 13. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: mr. S.M. Postma, postbus 1031, 1000 BA Amsterdam, tel. 020-5046000. Ins.nrs. 01.0193-R + 01.0194-R;
- Rudolf O'BRYAN, geb. 20 juli 1966 te Amsterdam, wonende te 1057 EM Amsterdam, Admiralengracht 47-2. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: mr. E.J.G. Beerdsen, postbus 1031, 1000 BA Amsterdam, tel. 020-5046000. Ins.nr. 01.0195-R;
- Ernest Washington BLAY, geb. 19 december 1965 te Kumasi, Ghana, en
- Vida Akyea BLAY-GYAMFI, geb. 5 november 1971 te Accra, Ghana, beiden wonende te 1102 VX Amsterdam-Zuidoost, Alexander Dumaslaan 22. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: J. Eelman, postbus 94008, 1090 GA Amsterdam, tel. 020-4622033. Ins.nrs. 01.0196-R
+ 01.0197-R;

- Hendrika Wilhelmina BOXEM, geboren op 1 november 1968 te Amstelveen, wonende te 1052 KB Amsterdam, Van Oldenbarneveldtstraat 26-3. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: J. Eelman, postbus 94008, 1090 GA Amsterdam, tel. 020-4622033. Ins.nr. 01.0198-R;
- Bianca Mariska ROTGANS, geb. 1 augustus 1971 te Paramaribo, Suriname, wonende te 1024 PV Amsterdam, Schoorlstraat 147. Rechter-commissaris: mr. W.M. van den Bergh. Bewindvoerder: E.I. Wolters, Stationsweg 147, 2515 BM `s-Gravenhage, tel. 010-4148037. Ins.nr. 01.0199-R;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 25 april 2001, welke in kracht van gewijsde is gegaan op 4 mei 2001, zijn de schuldsaneringsregelingen BEËINDIGD ten aanzien van: Marinus Harmanus ALBERTS, geb. 19 mei 1962 te Rotterdam, en Maria Christina VAN ROOY, geb. 29 februari 1964 te Hilversum, beiden wonende te 1222 JH Hilversum, Vingboonsstraat 75. Bewindvoerder was: mr. C.A. Fokker te Hilversum; Ins.nrs. 99.0197-R + 99.0198-R;

Bij beslissing van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 25 april 2001, welke in kracht van gewijsde is gegaan op 4 mei 2001, is de schuldsaneringsregeling BEËINDIGD ten aanzien van: Riaz AHMED geb. 7 oktober 1946 te Kharian, Brits Indië, wonende te 1095 GV Amsterdam, Solostraat 49. Bewindvoerder was: mr. C.M. Molhuysen te Amsterdam; Ins.nr. 00.021-R;

M. van den Merkenhof,
wnd. griffier.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie