Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cursus Invoering van Product Data Management in Soest

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

cPDm, Product data management, re-engineering, erp, cad, workflow, edi, internet, pdm, MiQ BV, productontwikkeling, productgegevens, engineering

10 en 17 mei 2001 De Soesterduinen te Soest

Vernieuwde praktijkgerichte cursus
Invoering van Product Data Management
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)Verbeter de concurrentiekracht en efficiency van uw engineering en productontwikkeling!

* De noodzaak van Product Data Management
* Verbeteren (re-engineering) van de eigen processen
* Structureren van de productgegevens

* Selectie van het juiste PDM-pakket voor uw organisatie
* Snelle en betrouwbare implementatie

* Integratie PDM-pakket in uw IT-infrastructuur (ERP, CAD, Workflow, EAI, etc.)

* PDM en uitwisseling van productgegevens (internet, EDI, PDI/STEP etc.)

Uw docenten:
Ing. Arjan de Kok, directeur MiQ B.V. < link naar www.miq.nl> Ir. Dick Mandemaker, directeur MiQ B.V.
Dr. Henk-Jan Pels, universitair hoofddocent PDM, TU-Eindhoven

Nieuwe eisen aan engineering en productontwikkeling Ondernemingen worden geconfronteerd met groeiende concurrentie, grotere productcomplexiteit en hogere kwaliteitseisen. Hierdoor kunnen de diverse afdelingen niet meer volstaan met het ieder voor zich beheren van de voor hen relevante productgegevens. Om op efficiënte wijze de gevraagde kwaliteit en service te kunnen leveren en de "time to market" voor nieuwe en verbeterde producten te kunnen verkorten, onder andere door concurrent engineering is het noodzakelijk om productgegevens integraal, gedurende de gehele levenscyclus te beheren. Daarnaast stelt de toenemende noodzaak van uitwisseling van productgegevens tussen ondernemingen (virtual industries, co-makerships etc.) hoge eisen aan het beheer van productgegevens. Informatietechnologie is een belangrijke "enabler" voor verbetering van het productgegevensbeheer. Product Data Management systemen zijn hierbij de sleutel.

Product Data Management, PDM
Product Data Management oftewel PDM (is de nog steeds de gangbare term hoewel nieuwe kreten als CPC en cPDm regelmatig worden gehanteerd) is de naam waarmee deze (geautomatiseerde) oplossingen ter verbetering van engineering en productontwikkeling worden aangeduid. PDM omvat het beheer van alle productinformatie van idee via ontwerp, productie, gebruik, onderhoud tot en met de afbraak van een product. De basis van een PDM systeem bestaat uit een centrale "data vault" waarin alle productgegevens op een consistente wijze opgeslagen zijn. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de documenten (vaak tekeningen) waarop de productgegevens vermeld zijn. Van groot belang is ook het "Product Structure Management", het beheer van de stuklijsten waarop aangegeven is uit welke onderdelen of subassemblies een product opgebouwd is. Omdat zowel de stuklijsten als de documenten voortdurend aan verandering onderhevig zijn is het beheer van revisies en versies van documenten en productgegevens van groot belang. Daarnaast bieden PDM systemen meestal geavanceerde functionaliteiten op het gebied van workflow management. Hierdoor is het mogelijk om het goedkeuringsproces van documenten en de daarbij behorende autorisaties op een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen. Ook op het gebied van classificatie en proces management kunnen PDM systemen ondersteuning bieden.

Product Data Management in uw organisatie
PDM kan van grote waarde zijn voor ieder bedrijf dat te maken heeft met productontwikkeling, productwijzigingen en ontwikkeling van en wijzigingen in procesinstallaties (zoals maintenance-engineering). Was tot voor kort PDM vaak voorbehouden aan grotere ondernemingen, tegenwoordig zijn er tientallen software pakketten op de markt die ook uw organisatie een volwassen functionaliteit bieden om integraal productgegevensbeheer mogelijk te maken. Ook voor middelgrote ondernemingen is het mogelijk geworden om middels PDM de bedrijfsprocessen te verbeteren en te ondersteunen. Vele van deze middelgrote ondernemingen zijn op dit moment dan ook bezig met het uitvoeren van een pilotproject om te bekijken hoe PDM optimaal voor hun organisatie ingezet kan worden en de concurrentiekracht en slagvaardigheid aanzienlijk vergroot kan worden.

De praktijkgerichte cursus Product Data Management Het succesvol implementeren en gebruiken van een PDM-pakket betekent een aanzienlijke verbetering van de efficiency en slagvaardigheid van uw engineering/productontwikkeling. Dit vereist een doordachte aanpak van organisatie, processen, datamanagement en automatisering. Het projectmatig invoeren van een PDM-systeem is het centrale thema van deze praktijkgerichte cursus.
De cursus behandelt wat PDM is, wat PDM kan betekenen voor een organisatie, wat de technologische stand van zaken is en hoe een PDM systeem succesvol geselecteerd en geïmplementeerd kan worden. Ook de gevolgen voor de IT organisatie worden belicht. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de organisatorische aspecten van PDM en de wijze waarop de bedrijfsprocessen ingericht dienen te worden om maximaal profijt van PDM te verkrijgen. Business Process Improvement (BPI) en Business Process Re-engineering (BPR) zijn hierbij centrale begrippen. Uiteraard komen de koppeling tussen PDM en CAD, het gebruik van internet, de technische infrastructuur en de nauwe relatie met logistieke- en de productiebesturing (ERP/MRP) aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan het organiseren van het eigen engineering- en productontwikkelingsproces, en het selecteren, implementeren, beheren en gebruiken van het juiste PDM-pakket voor uw organisatie. De docenten, ervaren PDM adviseurs, staan garant voor een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt voortdurend ondersteund met recente praktijkvoorbeelden en gastsprekers uit het bedrijfsleven zullen hun ervaringen met de implementatie en het gebruik van PDM systemen komen toelichten.Programma Dag 1
9.30 Ontvangst deelnemers

10.00 Introductie: opbouw van de cursus

10.30 Waarom heeft een organisatie PDM nodig?

11.30 Pauze

11.45 PDM : hoe werkt het, wat is de technologie?

13.00 Lunch

14.00 De PDM markt, wie zijn de spelers?

15.00 Pauze

15.15 Hoe past PDM in een organisatie, wat zijn randvoorwaarden?

16.15 De relatie naar procesverbeteringstrajecten (BPR/BPI)

17.00 Sandwich break

17.45 Selectie van een PDM systeem en leverancier 18.30 Bedrijfscase
19.30 Uitreiking en toelichting praktijkopdracht 20.00 Afsluiting dag 1Programma Dag 2
9.30 Ontvangst deelnemers

9.45 Terugblik op dag 1 en evaluatie praktijkopdracht

10.30 PDM en de integratie met CAD
PDM en Internet: synergie of chaos?

11.30 Pauze

11.45 PDM en de integratie met ERP/MRP
PDM en de integratie met Project Management

13.15 Lunch

14.15 Het implementeren van een PDM systeem
15.15 Pauze

15.30 Wat betekent PDM voor de architectuur en infrastructuur? Hoe ziet een implementatieplanning er uit?

16.45 Evaluatie en afsluiting van de cursus

17.45 Einde van de cursusCursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit:

* documentatie behorende bij de presentaties,
* een verzameling van recent verschenen artikelen,
* een literatuurlijst van relevante publicaties.
Doelgroep
De cursus richt zich op engineering managers, senior constructeurs en ontwerpers, projectleiders, informatiseringsdeskundigen, logistiek managers, stafleden en leden van projectteams die zich bezig houden of zich in de nabije toekomst bezig gaan houden met de selectie, invoering en gebruik van PDM systemen voor de eigen organisatie

Docenten
De cursus is samengesteld en wordt gegeven door een team bestaande uit ir. Dick Mandemaker, ing. Arjan de Kok en dr. Henk Jan Pels. Dick Mandemaker en Arjan de Kok zijn directeur bij MiQ. MiQ is dé autoriteit binnen de Benelux op het gebied van PDM consultancy en richt zich met name op advisering van PDM gebruikers. Henk-Jan Pels is werkzaam bij de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Alle genoemde personen hebben een jarenlange staat van dienst op het gebied van PDM en hieraan gerelateerde onderwerpen.

MiQ B.V.
Ing. A. (Arjan) de Kok
Postbus 1773
3600 BT Maarssen
telefoon (0346) 57 08 88
telefax (0346) 55 23 88
web site www.miq.nl
e-mail (office@miq.nl)

Officieel staat MiQ te boek als organisatie-adviesbureau, maar we zijn meer ingenieurs die werken aan verbeteringen in technische organisaties, oftewel binnen Product Development & Innovation processen. Dat past beter bij de manier waarop wij te werk gaan en bij onze achtergrond en ervaring. De technische achtergrond van ons en het implementeren van de adviezen maakt MiQ uniek.
MiQ werkt samen met bedrijven in het bereiken van hun visie en doelstellingen voor succesvol Engineering Management, Concurrent en Collaborative Engineering. Noodzakelijk hierbij zijn onder meer effectief productgegevensbeheer (Product Data Management/PDM) en een heldere communicatie. Gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring in onder andere de luchtvaart-, elektronica-, proces- en mechanische industrie en in de constructie- en utiliteitsbouw, heeft MiQ bewezen een autoriteit te zijn op gebieden als Engineering Management, EDM en PDM, en op gerelateerde onderwerpen, zoals verbetering van bedrijfsprocessen (Business Process Improvement BPI) en kwaliteitszorg (ISO, EFQM). Op het gebied van kwaliteitszorg zijn we kennispartner van het INK.Datum en plaats
10 en 17 mei 2001, De Soesterduinen te Soest

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen 1195 ( 2633,43) excl. BTW per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch, sandwichbreak en uitgebreide cursusdocumentatie inbegrepen.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Daphne Elstak
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040 - 212 94 99
Fax 040 - 212 94 07
E-mail daphne@ckc-seminars.nl


info@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie