Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 10-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum tijd plaats bijeenkomst

10-5 20.00 uur gemeentehuis raadsvergadering

---

FRACTIEVERGADERINGEN
POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats
bijeenkomst

7-5 19.00 uur Dorpshuis Onderdijk Fractie ABC

7-5 20.00 uur De Schoof Fractie CDA

7-5 20.00 uur De Schoof Fractie PW

7-5 20.00 uur gemeentehuis Fractie VVD

7-5 19.00 uur Dorpshuis Zwaagdijk Fractie ZD
---

De gemeenteraad vergadert op donderdag, 10 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:


1. Opening2. Aanwijzing raadslid voor rondvraag en eventuele hoofdelijke stemming


3. Vaststelling notulen raadsvergadering van 24 april 2001

4. Voorstel ingekomen stukken en mededelingen

5. Voorstel tot continuering van het mandaat van de Stichting Rentree in het jaar 2001 voor de uitvoering van de dienstbetrekkingen, de sluitende aanpak jongeren en de werkervaringsplaatsen ingevolge de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en instemming met de door Rentree geoffreerde prijzen voor de uitvoering van de WIW en de Sociale Activering


6. Voorstel tot vaststelling van de verordening WIW loonkostensubsidie 2001


7. Voorstel tot intrekking van de bestaande verordening premiebeleid WIW en vrijlating van inkomsten Algemene Bijstandswet (Abw) per 1 januari 2001 en vaststelling van de verordening subsidiebeleid WIW en vrijlating van inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz per 1 januari 2001


8. Voorstel tot vestiging opstalrecht ten behoeve van 2 pompputten op particuliere erven aan het Zijdwerk


9. Voorstel tot verstrekking van een krediet voor de vervanging van de dakbedekking en boeidelen van de kantine en kleedgelegenheid van RK VV Zwaagdijk-Oost


10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. het Bisschop Grentplantsoen (bouwplan atriumgebouw Woningstichting Het Grootslag)


11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet aan de Muziekschool Oostelijk West-Friesland voor de aanpassing van de begrotingssystematiek en terugbrenging van de wachtlijst


12. Voorstel tot instemming met de renovatie van het 2e en het trainingsveld van Strandvogels


13. Voorstel tot vaststelling van de begrotingswijzigingen
14. Rondvraag

In het kader van de door de raad vastgestelde regels omtrent de openbaarheid van bestuur liggen de stukken op donderdag 3 mei 2001 van 13.30 uur tot 16.00 uur en eventueel - op telefonisch verzoek - ook van 16.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur voor u ter inzage.

De vergadering is openbaar.

U bent van harte welkom op de publieke tribune.
---

Asfalteren Zwaagdijk

Binnenkort worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op Zwaagdijk.

Op de rijweg en het fietspad wordt asfalt aangebracht. Het betreft het gedeelte tussen de Markerwaardweg en de Noorderboekert.

Herstraten parkeerterreinen Floralaan

Binnen enkele weken zal gestart worden met het herstraten van de parkeerterreinen aan de Floralaan ter plaatse van de hofjes voor de nummers 9 en 11, 33 tot en met 39, 46 tot en met 60 en 69 tot en met 75.

Onderhoud en verkeersmaatregelen Kaagweg

De Kaagweg wordt binnen kort opnieuw geasfalteerd. Bovendien worden de kruisingen met de zijstraten Bannestraat, Koggestraat, Olympiaweg en Burgemeester Raatlaan (oost) voorzien van een drempelconstructie.

Controle openbare verlichting

De eerstvolgende controle van de openbare verlichting is 10 mei.
---

Collectes

datum organisatie actie

29-4 tot 5-5 St. Caecilia collecte

6-5 tot 12-5 Nat. Fonds Kinderhulp collecte


---

Aanvragen bouwvergunningen


1. Woningstichting "Het Grootslag", Olympiaweg 25, 1693 EJ Wervershoof voor het oprichten van 31 seniorenappartementen op het perceel aan het Bisschop Grentplantsoen;


2. T. Koedooder, Dorpsstraat 51, 1693 AC Wervershoof voor het plaatsen van een erker op het perceel Dorpsstraat 51;


3. R. de Beer, Dorpsstraat 100, 1693 AJ Wervershoof voor het veranderen van de voorgevel op het perceel Dorpsstraat 100.


---

Melding bouwvoornemen:


1. H.J. Jaeqx, Bulledik 4, 1693 KS Wervershoof voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bulledik 4;


2. H.S.J. Schutte, Olympiaweg 99, 1693 EK Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Olympiaweg 99.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een vol-gende publicatie worden ingediend.
---

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, POSITIEVE REACTIE MELDINGEN BOUWVOORNEMEN EN VERLEENDE SLOOPVERGUNNING

Bouwvergunningen:


1. W.E.J.M. Huisman, Wierdijk 26, 1693 JA Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Wierdijk 26 (11 april 2001);


2. A.J. Klein-Gunnewier, Belmolendijk 22, 1693 DJ Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Belmolendijk 22 (11 april 2001).

Sloopvergunning:


1. J. Kroon, Broerdijk 22, 1679 GK Midwoud, voor het slopen van de voorgevel op de begane grond, de binnenwanden op de begane grond, en de vloer op de begane grond van de winkel op het perceel Dorpsstraat 88 (12 april 2001);


2. P.S.J. Sierkstra, Zwaagdijk 69, 1681 NB Zwaagdijk, voor het slopen van het woonhuis op het perceel Simon Koopmanstraat 7 (12 april 2001).


---

Dodenherdenking

De herdenkingsplechtigheid wordt gehouden van ±19.15 tot 20.10 uur. Een ieder - zowel jong als oud - is bij de herdenking van harte welkom. Deelname van jongeren wordt zeer op prijs gesteld. Dat garandeert het levend houden van de herdenking. Betrokkenheid van velen stimuleert ook in de toekomst het actueel houden van de herdenking. Overal in de wereld zijn nog conflicten waarbij slachtoffers vallen. De huidige dodenherdenking vindt zijn oorsprong in het leed van toen, maar inmiddels gaat het niet meer alleen maar over die slachtoffers en het leed van toen.

Het programma luidt als volgt:

19.15 Korte samenkomst in de raadzaal. Er worden enkele teksten voorgedragen afgewisseld met muziek. Enkele leerlingen van de St. Jozefschool verlenen dit jaar medewerking.

19.50 Verlaten raadzaal en opstellen bij het monument

19.55 Muziekvereniging St. Caecilia speelt enkele koralen

19.58 The Last Post

20.00 Twee minuten stilte

20.02 De muziekvereniging speelt het Wilhelmus

20.05 Kranslegging door de burgemeester en gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het monument

20.10 Einde herdenkingsbijeenkomst

Na een korte plechtigheid in de raadzaal, heeft buiten bij het monument een krans- en bloemlegging plaats. Onderdeel van de plechtigheid is het houden van 2 minuten stilte.

Het gemotoriseerde verkeer dat gebruik wil maken van de Hoek zal van ongeveer 19.45 uur tot 20.10 uur worden stil gezet. Door het verkeer op de S. Koopmanstraat, de Hoek en de hoek Raffeisenlaan/Dorpsstraat stil te zetten wordt recht gedaan aan de dodenherdenking.
---

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat de begrotingswijzigingen die in de raadsvergadering van 10 mei 2001 aan de raad van de gemeente Wervershoof ter vaststelling worden aangeboden vanaf heden ter inzage liggen.

Wervershoof, 2 mei 2001.

Burgemeester en wethouders van Wervershoof.

---

De dodenherdenking neemt een bijzondere plaats in onze samenleving in. Ook de Winkeltijdenwet respecteert deze bijzondere plaats.

Winkels dienen op vrijdag 4 mei a.s. daarom vanaf 19.00 uur gesloten te zijn.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie