Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord over Sociaal Plan ING

Datum nieuwsfeit: 11-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: ING Groep
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

ING Groep

Amsterdam, 11 mei 2001
Principe-akkoord over Sociaal Plan ING

ING heeft met de gezamenlijke vakorganisaties een principe-akkoord bereikt over de inhoud van een Sociaal Plan. De vakorganisaties zullen dit plan met een positief advies aan hun achterbannen voorleggen. Het Sociaal Plan gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2001, heeft een looptijd van 36 maanden en geldt voor alle medewerkers in Nederland. Kern van het Sociaal Plan is een employabilitybeleid waarmee de inzetbaarheid van medewerkers op een zo hoog mogelijk peil gehouden wordt. Daarnaast voorziet het Sociaal Plan in afspraken over financiële regelingen en faciliteiten in geval van reorganisaties.

Het Sociaal Plan regelt de gevolgen van reorganisaties binnen ING voor medewerkers van wie de functie komt te vervallen. ING spant zich, gedurende 18 maanden, tot het uiterste in om deze medewerkers te ondersteunen in het zoeken naar een andere functie. Hierbij zet ING instrumenten in als her-, om- en bijscholing, stages en detachering.

Bij reorganisaties is 'van werk naar werk' het streven. Het employability beleid van ING is daarom een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering waarin zowel rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het bedrijfsonderdeel als de ontwikkeling en ambitie van de medewerker. Bevordering van de employability van medewerkers moet de kansen op de arbeidsmarkt binnen en buiten ING vergroten. Het employabilitybeleid voorziet onder meer in een employabilityplan per bedrijfsonderdeel, individuele ontwikkelingsplannen, speciale adviseurs per bedrijfsonderdeel en regionale netwerken.

Indien ING, na uiterste inspanning, er desondanks niet in slaagt om een functie binnen of buiten het bedrijf te vinden, wordt dit voorgelegd aan een toetsingscommissie. Deze commissie beoordeelt of alle inspanningen van ING en medewerker voldoende zijn geweest en geeft hierover bindend advies aan ING. In deze toetsingscommissie zitten zowel leden die door de ING zijn aangewezen als vertegenwoordigers van de vakorganisaties. Alleen wanneer de toetsingscommissie van oordeel is dat ING al het mogelijke heeft gedaan om de medewerker te helpen aan een nieuwe functie kan het dienstverband worden beëindigd.

Met de afspraken zoals vastgelegd in het Sociaal Plan biedt ING medewerkers de mogelijkheid te kiezen voor een vertrekregeling bij een vrijwillig vertrek. Daarnaast voorziet het plan in een financieel vangnet indien de bemiddelingspogingen voor een andere functie niet zijn geslaagd.

Harry Hooijmans, directeur PZ&O, is verheugd over het nieuwe Sociaal Plan: "Met het employability beleid enerzijds en de sociale paragraaf anderzijds hebben ING en de vakorganisaties een eigentijds geheel aan maatregelen afgesproken waarin uitgebreide herplaatsingsinspanningen worden gecombineerd met een goed vangnet aan financiële regelingen".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie