Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch van Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum nieuwsfeit: 11-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 18 / 10 mei 2001

Inhoud ­ Nieuwe Levensverzekeringen, maart 2001. pag. 10 ­ Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, april 2001. pag. 10 ­ Valutakoersen, april 2001. pag. 11 Bouwnijverheid ­ Koerswaarde van aandelen, april 2001. pag. 11 ­ Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1995=100), maart 2001. pag. 7
­ Inputindexcijfers voor bouwkosten van woningen, maart Economische relaties met het buitenland 2001. pag. 7 ­ De buitenlandse handel van Nederland, februari 2001. pag. 2 ­ Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, februari 2001. pag. 2 Handel, horeca en reparatie ­ Invoer per goederensoort, februari 2001. pag. 5 ­ Omzet en kosten van ondernemingen in de detailhandel, ­ Uitvoer per goederensoort, februari 2001. pag. 6 1999. pag. 9 ­ Invoer per land, februari uari 2001. pag. 3 ­ Omzet en kosten van bedrijven in de groothandel, 1999. pag. 8 ­ Uitvoer per land, februari 2001. pag. 4

Verkeer, vervoer en communicatie Nationale rekeningen ­ Indexcijfers van de verkeersintensiteit op weekdagen, juni ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, volumemu- 2000. pag. 11 taties, februari 2001. pag. 8 ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, waarde- mutaties, februari 2001. pag. 9 Financiële instellingen en markten
­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 17. pag. 12

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. V32682 ISSN: 0166­9680
Technische toelichting

De maandcijfers van de in- en uitvoer worden twee maal per jaar nader vastgesteld. De eerste keer als het desbetreffende kwartaal afgerond is, de tweede maal als het jaar afgesloten wordt. In onderstaande tabellen zijn de maandcijfers tot en met het derde kwartaal van 2000 gecorrigeerd.

Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, 1996-2001 (14)

EU registatie Bijschatting Totaal Overige landen Bijschatting Totaal Totaal EU+OV registatie

waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde

mld gld % mld gld % mld gld % mld gld % mld gld mld euro Invoer

1996 165,0 84 32,5 16 197,5 108,9 98 1,9 2 110,9 308,4 139,9 1997 180,5 84 35,3 16 215,8 128,0 98 3,1 2 131,1 346,9 157,4 1998 188,9 84 34,7 16 223,7 144,3 98 3,3 2 147,6 371,2 168,4 1999 190,5 82 40,7 18 231,2 159,3 98 3,4 2 162,7 393,8 178,7 2000 174,9 68 83,9 32 258,8 191,5 91 19,5 9 211,0 469,8 213,2

2000
januari 14,6 77 4,3 23 18,9 14,4 98 0,3 2 14,7 33,6 15,3 februari 16,1 77 4,9 23 21,0 15,3 97 0,5 3 15,7 36,7 16,7 maart 17,3 74 6,0 26 23,3 15,5 90 1,7 10 17,2 40,5 18,4 april 15,3 75 5,1 25 20,4 15,1 95 0,8 5 15,9 36,3 16,5 mei 17,2 76 5,4 24 22,6 16,7 93 1,2 7 17,9 40,5 18,4 juni 14,9 69 6,7 31 21,5 16,3 91 1,5 9 17,9 39,4 17,9 juli 15,5 77 4,7 23 20,2 16,3 98 0,4 2 16,6 36,8 16,7 augustus 14,6 74 5,2 26 19,8 15,8 91 1,6 9 17,4 37,2 16,9 september 15,5 72 6,0 28 21,5 18,1 94 1,1 6 19,2 40,7 18,5 oktober 12,1 53 10,8 47 22,9 16,5 84 3,2 16 19,8 42,7 19,4 november 10,4 42 14,3 58 24,6 15,8 78 4,5 22 20,3 44,9 20,4 december 11,6 53 10,4 47 22,0 15,6 85 2,8 15 18,3 40,4 18,3

2001
januari 9,1 41 13,2 59 22,3 16,9 88 2,3 12 19,1 41,4 18,8 februari 11,1 50 11,2 50 22,3 14,7 86 2,4 14 17,1 39,4 17,9

Uitvoer

1996 232,9 87 35,5 13 268,4 69,0 98 1,5 2 70,5 338,8 153,8 1997 257,9 88 36,6 12 294,5 81,0 97 2,3 3 83,3 377,8 171,4 1998 273,0 88 38,3 12 311,3 82,6 95 4,4 5 87,0 398,3 180,7 1999 281,7 87 43,3 13 325,0 87,7 97 3,0 3 90,6 415,6 188,6 2000 276,7 71 113,5 29 390,2 103,5 90 11,3 10 114,8 505,0 229,1

2000
januari 22,7 81 5,5 19 28,2 6,8 93 0,5 7 7,4 35,6 16,2 februari 24,7 80 6,1 20 30,7 7,8 94 0,5 6 8,3 39,0 17,7 maart 26,8 78 7,4 22 34,2 8,7 91 0,8 9 9,5 43,7 19,8 april 23,8 80 5,9 20 29,7 8,0 95 0,4 5 8,4 38,1 17,3 mei 27,1 81 6,3 19 33,4 9,4 94 0,6 6 10,0 43,4 19,7 juni 23,8 74 8,2 26 32,1 9,0 96 0,4 4 9,4 41,5 18,8 juli 24,7 81 5,8 19 30,5 8,7 94 0,5 6 9,2 39,7 18,0 augustus 25,2 80 6,3 20 31,5 9,0 95 0,5 5 9,5 41,0 18,6 september 26,1 75 8,7 25 34,8 9,8 94 0,6 6 10,4 45,2 20,5 oktober 18,8 55 15,6 45 34,3 9,5 87 1,5 13 10,9 45,3 20,5 november 15,0 42 21,0 58 36,1 8,3 74 2,9 26 11,3 47,3 21,5 december 18,0 52 16,6 48 34,7 8,5 81 2,0 19 10,4 45,1 20,5

2001
januari 17,0 48 18,5 52 35,5 7,8 82 1,7 18 10 45,0 20,4 februari 19,8 58 14,4 42 34,3 8,0 83 1,6 17 10 43,9 19,9

De buitenlandse handel van Nederland (14)

Maart '99- Maart '00- 2001 2000 2001 febr.'00 febr.'01 jan.­febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr.

Invoer

mln gld 398 411 477 576 41 437 40 483 36 327 40 547 39 384 36 811 37 193 40 739 42 660 44 918 40 366 41 437 41 437 mln euro 180 791 216 715 18 803 18 370 16 485 18 399 17 872 16 704 16 877 18 487 19 358 20 383 18 317 18 803 18 803

Uitvoer

mln gld 420 792 514 308 44 962 43 701 38 065 43 383 41 486 39 741 40 981 45 221 45 285 47 345 45 089 44 962 44 962 mln euro 190 947 233 383 20 403 19 831 17 273 19 686 18 825 18 034 18 596 20 520 20 550 21 484 20 461 20 403 20 403

Dekkings-
percentage 105,6 107,7 108,5 107,9 104,8 107,0 105,3 108,0 110,2 111,0 106,2 105,4 111,7 108,5 108,5

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Invoer per land (14)

Febr. 2001 Febr. 2001 Jan.­febr. 2001 Jan.­febr. 2001 t.o.v. t.o.v. febr. 2000 jan.­febr. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 39 449 17 901 7,5 80 886 36 704 15,0

Europa 25 135 11 406 4,5 50 414 22 877 10,8

Europese Unie 22 332 10 134 6,4 44 624 20 250 11,8 Frankrijk 2 301 1 044 2,2 4 520 2 051 6,2 Belgie 3 519 1 597 ­3,7 6 995 3 174 1,6 Luxemburg 92 42 39,5 185 84 56,2 Duitsland 7 533 3 418 10,4 15 012 6 812 15,7 Italie 1 160 527 ­3,4 2 317 1 051 9,4 Verenigd Koninkrijk 3 827 1 737 12,9 7 643 3 468 17,2 Ierland 728 331 36,4 1 565 710 29,6 Denemarken 417 189 18,5 904 410 16,7 Griekenland 79 36 54,8 143 65 56,4 Portugal 246 112 23,5 503 228 33,5 Spanje 887 403 3,4 1 734 787 3,7 Zweden 946 429 ­7,1 1 847 838 2,4 Finland 366 166 3,7 792 359 13,1 Oostenrijk 226 103 ­0,6 450 204 7,7

Noorwegen 789 358 ­27,5 1 678 761 ­10,2 Zwitserland 415 188 ­15,3 878 399 ­0,6 Turkije 189 86 5,4 375 170 8,6 overig West-Europa 124 56 37,5 232 105 46,7

Polen 245 111 4,7 497 226 9,4 Tsjechie 130 59 8,3 261 118 22,1 Hongarije 154 70 ­18,2 282 128 ­24,6 Rusland 507 230 20,2 1 111 504 53,6 overig Oost-Europa 250 113 ­4,5 476 216 ­11,4 Afrika 1 116 506 34,5 2 107 956 25,6 Amerika 4 763 2 161 3,0 10 225 4 640 15,6

Verenigde Staten 3 653 1 658 0,9 7 974 3 618 16,3 Canada 151 68 ­21,5 317 144 ­16,5 overig Noord-Amerika 0 0 ­41,2 0 0 96,4

Brazilie 356 162 38,9 777 352 60,2 Argentinie 72 32 23,4 164 74 53,2 overig Midden- en Zuid-Amerika 531 241 7,0 993 451 ­2,4 Azie 8 218 3 729 16,0 17 696 8 030 25,3

Israel 147 67 1,2 305 138 ­5,8 overig Nabije- en Midden-Oosten 9 4 ­1,7 28 13 30,8

Iran (Islamitische Republiek) 4 2 ­98,6 131 60 ­63,9 Saoedi-Arabie 462 210 15,7 1 087 493 17,7 Koeweit 251 114 42,8 554 252 37,7 overig Arabische Golf Staten 35 16 ­60,5 66 30 ­53,6

India 153 70 0,4 339 154 17,1 Thailand 368 167 22,9 716 325 17,6 Indonesie 265 120 46,1 581 264 55,2 Maleisie 534 242 27,0 1 127 512 33,4 Singapore 477 217 ­15,3 1 123 510 6,1 China (Volksrepubliek) 1 437 652 65,8 3 140 1 425 83,7 Zuid-Korea 430 195 30,2 890 404 38,9 Japan 1 949 884 42,6 4 039 1 833 44,0 Taiwan 807 366 23,2 1 666 756 15,4 Hongkong 204 92 ­64,9 475 216 ­59,9 overig Azie 686 311 23,8 1 427 648 44,0 Australie, Oceanie en
overige gebieden 193 88 79,2 402 183 93,1 Overige 24 11 0,0 41 19 0,0

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

Statistisch bulletin 18 (CBS) 10/5/2001 3
Uitvoer per land (14)

Febr. 2001 Febr. 2001 Jan.­febr. 2001 Jan.­febr. 2001 t.o.v. t.o.v. febr. 2000 jan.­febr. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 43 927 19 933 12,5 88 889 40 336 19,1

Europa 37 504 17 019 12,4 76 168 34 563 19,0 Europese Unie 34 262 15 548 11,5 69 744 31 649 18,3 Frankrijk 4 509 2 046 9,4 9 431 4 279 16,1 Belgie 5 337 2 422 9,9 10 789 4 896 14,8 Luxemburg 132 60 14,9 269 122 26,4 Duitsland 11 753 5 333 15,6 23 948 10 867 22,9 Italie 2 759 1 252 16,4 5 580 2 532 21,2 Verenigd Koninkrijk 4 650 2 110 8,9 9 373 4 253 16,3 Ierland 334 152 24,1 715 324 24,7 Denemarken 635 288 7,8 1 280 581 13,0 Griekenland 344 156 4,4 681 309 8,2 Portugal 344 156 10,9 715 324 16,1 Spanje 1 459 662 7,1 2 902 1 317 16,0 Zweden 912 414 ­2,9 1 859 844 7,1 Finland 410 186 ­2,9 842 382 7,3 Oostenrijk 674 306 16,7 1 327 602 23,4

Noorwegen 299 136 ­2,2 598 271 5,5 Zwitserland 799 362 20,8 1 589 721 26,5 Turkije 320 145 20,1 605 275 18,6 overig West-Europa 224 102 32,5 445 202 38,8

Polen 459 208 22,5 934 424 20,4 Tsjechie 208 94 29,0 407 184 35,7 Hongarije 212 96 27,2 436 198 33,9 Rusland 379 172 40,9 729 331 53,6 overig Oost-Europa 343 156 21,2 679 308 27,5 Afrika 646 293 4,9 1 299 589 18,1 Amerika 2 634 1 195 8,5 5 248 2 381 17,3 Verenigde Staten 1 878 852 9,3 3 751 1 702 17,5 Canada 180 82 11,1 376 171 28,9 overig Noord-Amerika 0 0 ­9,5 0 0 ­86,8

Brazilie 131 60 ­0,6 276 125 20,2 Argentinie 41 19 ­20,8 75 34 ­7,1 overig Midden- en Zuid-Amerika 402 183 11,5 769 349 13,7 Azie 2 816 1 278 18,9 5 524 2 506 21,3 Israel 183 83 31,4 374 169 38,2 overig Nabije- en Midden-Oosten 85 39 14,8 176 80 25,2

Iran (Islamitische Republiek) 28 13 ­10,8 69 31 7,2 Saoedi-Arabie 142 64 17,0 271 123 14,5 Koeweit 18 8 ­10,7 59 27 58,4 overig Arabische Golf Staten 200 91 6,6 406 184 25,1

India 97 44 ­0,4 205 93 23,0 Thailand 115 52 19,2 209 95 14,5 Indonesie 53 24 ­31,8 113 51 ­24,4 Maleisie 142 64 100,5 216 98 79,5 Singapore 180 82 14,0 360 163 13,9 China (Volksrepubliek) 194 88 34,0 396 180 45,7 Zuid-Korea 219 99 22,3 465 211 38,2 Japan 560 254 51,0 1 089 494 50,0 Taiwan 293 133 ­13,9 488 221 ­29,7 Hongkong 178 81 19,1 344 156 17,8 overig Azie 129 59 17,3 285 129 26,3 Australie, Oceanie en
overige gebieden 127 57 ­13,3 267 121 ­5,0 Overige 200 91 384 174

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Invoer per goederensoort (14)

Afdelingen volgens de Febr. 2000 Febr. 2001 Jan.­febr. 2001 Jan.­febr. 2001 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. febr. 2000 jan.­febr. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 39 449 17 901 7,5 80 886 36 704 15,0

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 88 40 6,1 210 95 26,2 01 Vlees en vleesproducten 318 144 15,6 646 293 22,3 02 Zuivelproducten en eieren 443 201 ­2,9 859 390 0,0 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 234 106 14,2 479 218 30,0 04 Granen en graanproducten 325 147 5,7 660 299 13,5

05 Groenten en fruit 793 360 ­15,3 1 594 723 ­12,8 06 Suiker en suikerwerken, honing 79 36 ­15,3 152 69 ­7,5 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 494 224 45,0 940 427 33,9 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 259 117 56,3 543 246 68,5 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 116 53 ­7,5 246 111 4,3

11 Dranken 226 102 10,3 477 216 22,2 12 Tabak en tabaksfabrikaten 245 111 38,0 473 215 18,9

21 Ongelooide huiden en vellen 21 10 ­6,0 45 21 ­12,2 22 Oliehoudende zaden en vruchten 262 119 5,6 658 299 58,6 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 58 26 5,7 122 55 22,2 24 Kurk en hout 198 90 ­18,7 418 190 ­8,5 25 Papierstof en papierafval 177 80 30,7 353 160 31,5

26 Textielvezels, textielafval en lompen 53 24 16,6 98 45 15,1 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 134 61 ­1,5 265 120 ­11,8 28 Metaalertsen en metaalafvallen 261 119 ­3,0 554 252 0,9 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 314 143 ­1,9 613 278 1,8

32 Steenkool, cokes en briketten 205 93 43,9 467 212 57,1 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 2 977 1 351 ­9,1 6 317 2 867 0,6 34 Aardgas en industriegas 485 220 78,0 985 447 81,4 35 Elektrische energie 92 42 14,8 183 83 5,9

41 Dierlijke olien en vetten 20 9 22,3 41 19 24,5 42 Plantaardige vette olien 107 49 ­19,0 226 102 ­11,5 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 49 22 7,6 106 48 23,5

51 Organische chemische producten 1 183 537 3,9 2 398 1 088 13,3 52 Anorganische chemische producten 241 109 11,6 453 206 4,2 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 234 106 6,9 443 201 4,4 54 Medicinale en farmaceutische producten 942 428 16,4 1 868 848 22,3 55 Etherische olien, parfumerieën, zeep- en
reinigingsmiddelen 326 148 12,2 627 284 12,8

56 Kunstmatige meststoffen 63 29 15,1 114 52 22,0 57 Kunststof in primaire vormen 618 281 7,4 1 304 592 19,8 58 Werken van kunststof n.a.g. 348 158 3,3 679 308 8,3 59 Andere chemische producten, n.a.g. 437 198 0,4 903 410 9,9

61 Leder en -waren, bereide pelterijen 44 20 ­14,4 109 49 21,8 62 Rubberwaren, n.a.g. 300 136 ­6,8 594 270 2,3 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 237 108 ­9,0 516 234 6,2 64 Papier, karton en artikelen 877 398 8,4 1 754 796 11,6 65 Garens, weefsels e.d. 653 297 6,2 1 327 602 9,3

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 415 188 ­1,9 824 374 2,8 67 IJzer en staal 902 409 13,4 1 841 835 21,8 68 Non-ferrometalen 677 307 6,8 1 359 617 10,6 69 Metaalwaren, n.a.g. 886 402 2,3 1 810 821 11,2

71 Generatoren en motoren 621 282 2,6 1 232 559 15,9 72 Gespecialiseerde machines 616 279 ­11,1 1 169 531 ­7,1 73 Machines voor metaalbewerking 142 64 13,5 277 126 21,5 74 Diverse machines, n.a.g. 1 138 517 10,6 2 222 1 008 14,7 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 4 969 2 255 15,8 10 446 4 740 20,6

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van beeld en geluid 2 018 916 26,0 4 255 1 931 31,0 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 3 197 1 451 22,3 6 398 2 903 27,8 78 Voertuigen voor wegvervoer 2 726 1 237 ­3,8 5 610 2 546 5,9 79 Ander vervoermaterieel 185 84 ­43,7 387 176 ­20,0

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 175 79 9,3 385 174 24,1 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 545 247 0,3 1 101 499 8,1 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 68 31 ­12,0 137 62 ­5,3 84 Kleding en toebehoren 1 236 561 ­4,8 2 658 1 206 5,3

85 Schoeisel 384 174 13,0 736 334 25,0 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 824 374 16,3 1 719 780 29,1 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 391 178 6,6 824 374 13,0 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 751 794 26,4 3 585 1 627 37,9

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 16 7 ­31,2 30 14 ­10,0

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 0 0 ­61,9 1 0 ­77,3 97 Niet-monetair goud 30 14 19,6 58 26 21,2

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

Statistisch bulletin 18 (CBS) 10/5/2001 5
Uitvoer per goederensoort (14)

Afdelingen volgens de Febr. 2001 Febr. 2001 Jan.­febr. 2001 Jan.­febr. 2001 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. febr. 2000 jan.­febr. 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 43 927 19 933 12,5 88 889 40 336 19,1

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 184 83 17,7 362 164 28,9 01 Vlees en vleesproducten 997 452 16,0 2 005 910 19,1 02 Zuivelproducten en eieren 847 384 ­0,6 1 728 784 7,1 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 389 177 10,7 796 361 20,0 04 Granen en graanproducten 209 95 6,3 430 195 10,0

05 Groenten en fruit 1 197 543 3,7 2 424 1 100 6,3 06 Suiker en suikerwerken, honing 135 61 8,3 290 132 22,1 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 365 165 0,8 761 345 8,9 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 423 192 17,9 808 367 12,6 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 351 159 16,5 700 318 23,3

11 Dranken 316 144 ­4,0 632 287 2,1 12 Tabak en tabaksfabrikaten 522 237 ­2,1 1 187 539 1,4

21 Ongelooide huiden en vellen 55 25 3,1 119 54 11,3 22 Oliehoudende zaden en vruchten 83 37 19,6 172 78 35,7 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 83 38 ­1,3 168 76 ­0,1 24 Kurk en hout 60 27 6,7 110 50 ­0,1 25 Papierstof en papierafval 95 43 18,0 171 77 10,3

26 Textielvezels, textielafval en lompen 44 20 15,8 83 38 19,9 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 129 59 4,4 248 113 5,7 28 Metaalertsen en metaalafvallen 289 131 4,8 614 278 19,8 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 1 775 805 12,8 3 313 1 503 19,6

32 Steenkool, cokes en briketten 98 45 ­10,2 206 94 14,4 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 2 821 1 280 17,4 5 943 2 697 29,9 34 Aardgas en industriegas 1 605 728 54,5 3 627 1 646 71,2 35 Elektrische energie 9 4 ­76,8 14 6 ­79,4

41 Dierlijke olien en vetten 14 6 9,3 26 12 ­3,7 42 Plantaardige vette olien 151 68 ­10,9 313 142 ­14,1 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 74 34 4,6 158 72 15,1

51 Organische chemische producten 1 940 880 10,7 3 918 1 778 17,9 52 Anorganische chemische producten 309 140 2,5 647 294 8,6 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 397 180 14,8 802 364 17,5 54 Medicinale en farmaceutische producten 1 120 508 17,5 2 141 972 19,5 55 Etherische olien, parfumerieen, zeep- en
reinigingsmiddelen 390 177 25,8 737 334 25,4

56 Kunstmatige meststoffen 160 73 ­9,6 370 168 23,2 57 Kunststof in primaire vormen 1 553 705 16,1 3 152 1 430 20,9 58 Werken van kunststof n.a.g. 389 177 7,2 781 354 9,2 59 Andere chemische producten, n.a.g. 728 330 18,0 1 476 670 21,5

61 Leder en -waren, bereide pelterijen 45 21 26,1 90 41 23,0 62 Rubberwaren, n.a.g. 247 112 ­2,4 513 233 7,6 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 92 42 ­11,7 171 78 ­15,6 64 Papier, karton en artikelen 754 342 6,6 1 557 707 11,7 65 Garens, weefsels e.d. 825 374 1,5 1 708 775 7,7

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 321 146 ­2,4 626 284 ­0,4 67 IJzer en staal 763 346 3,5 1 519 689 3,6 68 Non-ferrometalen 555 252 8,5 1 133 514 11,7 69 Metaalwaren, n.a.g. 840 381 9,1 1 705 774 17,1

71 Generatoren en motoren 475 216 3,7 945 429 15,5 72 Gespecialiseerde machines 836 380 7,2 1 683 764 15,2 73 Machines voor metaalbewerking 196 89 120,9 345 157 96,0 74 Diverse machines, n.a.g. 1 082 491 16,7 2 148 975 22,6 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 4 978 2 259 22,5 9 709 4 406 24,2

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van beeld en geluid 1 561 708 45,9 3 557 1 614 64,8 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 3 203 1 454 9,7 6 577 2 984 20,2 78 Voertuigen voor wegvervoer 1 969 894 1,8 3 839 1 742 5,9 79 Ander vervoermaterieel 139 63 ­12,2 332 151 ­15,3

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 151 69 ­3,9 298 135 0,8 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 234 106 ­10,2 457 207 ­2,3 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 56 25 14,4 106 48 8,8 84 Kleding en toebehoren 716 325 ­3,1 1 392 632 7,2

85 Schoeisel 218 99 12,8 455 206 31,7 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 881 400 10,4 1 829 830 19,2 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 617 280 ­2,6 1 168 530 ­1,1 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 765 801 14,6 3 404 1 545 19,4

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 74 34 32,2 138 62 33,0

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 1 0 ­73,2 1 1 ­84,5 97 Niet-monetair goud 26 12 4,2 53 24 16,1

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1995=100) (16)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

1996 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1997 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 1998 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1999 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 2000 111 111 111 111 112 111 112 112 113 113 112 112 2001 115 117 117

Met ingang van 2000 wordt de reeks berekend en gepubliceerd op basis van 1995=100. De nieuwe cijfers kunnen aan de oude reeks worden gekoppeld met de factor 1.134. Deze indexcijfers zijn speciaal ontwikkeld voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het arti- kel `Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van oktober 1993.

Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen (1995=100 excl. BTW) 1) (16)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

Totaal
1998 104,9 104,9 104,9 105,2 105,3 105,4 105,3 105,3 105,2 105,7 105,7 105,6 105,3 1999* 106,0 106,0 106,1 106,7 106,7 106,8 107,7 107,7 107,8 107,9 108,0 108,4 107,1 2000* 109,8 109,9 110,0 110,4 110,4 110,6 112,0 112,0 112,2 112,4 112,4 112,4 111,2 2001* 114,2 114,5 114,6

waarvan

loon
1998 108,2 108,2 108,2 108,6 108,6 108,6 108,8 108,8 108,8 110,1 109,9 109,9 108,9 1999* 110,4 110,4 110,5 111,6 111,6 111,6 113,4 113,4 113,4 113,6 113,6 113,6 112,3 2000* 114,6 114,6 114,6 114,7 114,7 114,9 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 115,5 2001* 116,8 116,8 116,8

materiaal
1998 102,3 102,4 102,4 102,6 102,7 102,8 102,5 102,5 102,4 102,2 102,3 102,2 102,4 1999 102,5 102,5 102,6 102,9 102,9 103,0 103,2 103,2 103,3 103,5 103,6 104,4 103,2 2000 106,1 106,2 106,3 107,1 107,1 107,2 108,6 108,6 108,9 109,3 109,3 * 109,3 * 107,8 * 2001 112,2 * 112,8 * 112,9 *

1) Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materiaal, materieel en loon. Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde uit de ontwikkeling van de loonkosten in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast. Voor de weging van de lonen en materia- len is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Produktiestatistiek bouwnijverheid 1995. Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen. Zie voor een toelichting op de tabel het artikel "Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen" in de Maandstatistiek bouwnijverheid van juli 1999.

Bescheiden consumptiegroei februari

De consumptiegroei in februari is bescheiden. Vergeleken met Consumptie diensten groeit met 3,4% dezelfde maand vorig jaar zijn met name de bestedingen aan duur- Het volume van de bestedingen aan diensten in februari is 3,4% zame goederen fors lager. Deze ontwikkeling laat zich deels groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze consumptie- verklaren uit anticipatie-aankopen in de laatste maanden van vorig categorie laat een gematigde groei zien bij de uitgaven voor cultuur jaar. Daarnaast telde februari dit jaar een koopdag minder dan en recreatie, huisvesting, medische en maatschappelijke diensten. februari vorig jaar. Behalve aan duurzame goederen is ook aan De hoogste groeicijfers noteren de financiële en zakelijke diensten voedings- en genotmiddelen minder besteed. Door hogere beste- en de diensten met betrekking tot vervoer en communicatie. dingen aan andere goederen en aan diensten komt de volume- groei van de binnenlandse consumptie in februari uit op 0,8%. Technische toelichting De macro-economische consumptiecijfers sluiten aan op de Bestedingen aan goederen lager uitkomsten van de Nationale rekeningen 1999 en de reguliere Aan goederen is voor prijsverandering gecorrigeerd 3,0% minder Kwartaalrekeningen. De uitkomsten voldoen daarmee aan de inter- uitgegeven dan in februari een jaar eerder. Zo'n veertig procent van nationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekening- de binnenlandse consumptieve bestedingen gaat op aan goederen. en (ESR'95). De cijfers geven de ontwikkeling van de werkelijke Vooral bij de duurzame goederen is het volume fors lager dan een individuele consumptie door huishoudens weer. Deze omvat alle jaar eerder (­7,0%). Net als in januari zijn er ook in februari veel goederen en diensten die huishoudens hebben verworven voor minder nieuwe vervoermiddelen gekocht dan een jaar eerder. Dit consumptieve doeleinden, onafhankelijk van wie daarvoor heeft hangt samen met de BTW-verhoging begin dit jaar. Een aantal betaald. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking consumenten anticipeerde hier in de laatste maanden van 2000 op met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikke- door deze aankopen te vervroegen. Ook bij andere duurzame lingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. goederen als huishoudelijke artikelen, schoenen en lederwaren en Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen woninginrichting blijven de aankopen in februari achter. Het volume kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen was 1,6% wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een kleiner dan in februari 2000. Alleen bij de overige goederen was er maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd. sprake van een lichte toename.

Statistisch bulletin 18 (CBS) 10/5/2001 7
Werkelijke individuele consumptie van huishoudens 1), volumemutaties (14)

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar 2001

1998 1999 2000 2000

2e kw. 3e kw. 4e kw. sept. okt. nov. dec. jan. febr. jan-febr.

Voedings- en genotmiddelen 0,8 1,0 0,9 2,0 ­0,8 ­0,5 3,1 ­4,1 2,7 0,0 3,7 ­1,6 1,0 Voedingsmiddelen 1,0 0,5 1,2 1,3 ­0,2 0,2 3,3 ­3,7 3,9 0,4 3,6 ­1,8 0,9

Aardappelen, groenten en fruit ­0,9 0,5 1,4 1,4 ­1,8 ­0,3 4,4 ­4,1 2,8 0,4 4,1 0,2 2,2 Vlees en vleeswaren 0,0 0,7 1,1 0,7 0,6 0,5 1,7 ­2,4 4,6 ­0,3 2,4 ­2,9 ­0,2 Vis 3,3 2,8 2,5 5,4 ­0,2 0,9 1,5 ­2,6 2,2 2,6 3,1 4,1 3,6 Zuivelproducten 1,1 0,2 ­0,1 ­0,1 ­2,6 ­0,4 2,3 ­7,0 5,4 0,5 2,4 ­1,5 0,5 Brood, beschuit en broodproducten 0,2 0,9 1,9 2,2 1,3 0,8 3,5 ­0,5 3,4 ­0,3 3,6 ­5,0 ­0,7 Overige voedingsmiddelen 3,7 0,0 2,1 2,2 2,2 0,2 5,5 ­3,5 3,0 1,0 6,0 ­1,7 2,1 Genotmiddelen 0,4 1,8 0,3 3,1 ­1,6 ­1,5 2,7 ­4,9 0,7 ­0,6 3,8 ­1,4 1,1

Consumptie-ijs 4,9 5,2 1,8 5,8 ­2,4 0,9 5,5 0,9 0,6 1,0 2,3 ­4,9 ­1,5 Zoetwaren 0,8 0,4 1,3 2,9 1,8 ­3,1 4,1 ­6,5 ­0,8 ­2,1 2,4 1,5 1,9 Dranken 1,7 2,9 0,6 4,9 ­1,5 ­1,6 5,5 ­6,1 0,4 0,1 4,3 0,7 2,5 Tabak ­2,5 0,6 ­1,1 ­0,1 ­4,1 ­0,3 ­2,7 ­2,3 2,5 ­1,1 4,2 ­6,4 ­1,1

Duurzame consumptiegoederen 8,8 7,4 4,5 1,8 3,6 5,9 5,3 0,4 8,9 8,8 ­3,2 ­7,0 ­5,0

Kleding en textiel 4,6 3,2 5,1 2,9 11,1 2,1 18,3 ­2,2 8,6 0,9 8,2 1,6 5,2 Lederwaren en schoeisel 3,9 2,6 5,9 4,8 10,5 3,2 17,9 0,0 5,7 4,5 3,1 ­3,5 0,1 Woninginrichting 7,8 5,4 1,6 0,6 1,3 1,0 ­0,1 ­1,1 5,1 ­0,7 1,9 ­7,2 ­2,6 Huishoudelijke apparaten 10,5 7,8 13,5 12,2 11,5 12,6 9,3 6,4 17,2 13,7 9,7 0,1 5,1 Huishoudelijke artikelen 1,0 2,6 ­0,7 0,6 1,5 ­4,5 ­0,7 ­3,3 ­0,1 ­8,3 ­0,1 ­7,1 ­3,6 Voertuigen 13,6 11,6 0,8 ­5,3 ­8,8 13,1 ­10,4 0,9 9,8 53,7 ­21,6 ­23,1 ­22,2 Overige duurzame goederen 11,7 10,9 6,6 4,8 5,4 6,7 8,2 1,6 9,6 8,8 3,3 ­1,1 1,0

Overige goederen 2,1 3,1 2,8 2,7 3,4 1,5 3,4 ­0,5 2,7 2,2 4,1 1,2 2,6

Motorbrandstoffen ­0,8 2,5 0,0 2,1 ­3,1 ­1,2 . . . . . . . Energie 0,6 0,2 1,1 1,3 3,1 0,9 3,7 0,7 1,4 0,6 4,9 3,7 4,3 Overige goederen 4,3 4,8 4,9 3,6 6,1 3,2 6,3 1,7 4,4 3,5 4,8 ­0,6 2,1

Totaal goederen 4,5 4,3 3,0 2,1 2,3 2,8 4,1 ­1,1 5,4 4,2 0,7 ­3,0 ­1,1

Diensten 4,0 3,5 4,4 4,5 4,2 4,7 4,3 4,5 4,8 4,8 3,5 3,4 3,4

Huisvesting 1,9 2,2 1,9 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 Horecadiensten 3,8 3,2 2,4 3,0 1,0 2,0 2,9 0,3 2,1 3,8 . . . Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 2,8 3,5 3,1 3,2 2,7 3,8 2,4 Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 15,6 14,0 14,7 15,8 13,8 15,1 10,8 Medische diensten en welzijnszorg 1,9 1,1 2,4 2,3 2,7 2,5 2,5 Financiele en zakelijke diensten 6,8 4,4 10,7 10,6 9,1 12,8 7,7 Overige diensten 3,6 3,0 3,3 3,4 3,5 3,0 2,4

Werkelijke individuele consumptie (binnenlands) 4,2 3,8 3,8 3,5 3,4 3,9 4,2 2,0 5,0 4,5 2,3 0,8 1,6

Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland 10,2 2,4 16,5 19,4 14,2 15,3 ­7,8 Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland 9,4 6,9 12,5 9,4 4,5 20,5 8,0

Werkelijke individuele consumptie (nationaal) 4,3 4,0 3,8 3,4 3,1 4,2 4,1 2,0 5,3 5,1 2,8 1,1 2,0

1) Aansluitend bij de Nationale rekeningen 1999 en de reguliere Kwartaalrekeningen 2000

Omzet en kosten van bedrijven in de groothandel (2000, no 1)

Branches Bedrijven Werkzame Netto Bruto- Bedrijfs- W.v.: Bedrijfs- personen omzet winst 1) lasten resultaat (excl. BTW) Personeels- Overige kosten bedrijfs- lasten

x 1000 mld gld in % van de netto-omzet

Totaal groothandel (SBI 512-517) 1998 61,5 481,7 436,6 19,2 15,8 7,1 8,8 4,1 1999* 58,8 495,5 486,3 20,2 16,4 7,3 9,1 4,5

w.o. groothandel in:

Grondstoffen en halffabrikaten 1998 10,4 75,2 99,2 13,0 11,1 4,7 6,4 2,6 (SBI 512, 5151, 5152, 5155 t/m 5157) 1999* 10,1 73,6 108,2 13,3 11,1 4,8 6,3 2,9

w.o. groothandel in:

Landbouwprodukten en levende dieren 1998 6,2 39,5 48,1 11,4 10,2 4,2 6,0 2,1 (SBI 512) 1999* 6,0 39,4 48,4 12,3 11,0 4,7 6,3 2,3

Consumenten goederen 1998 28,9 198,3 182,7 19,7 16,4 6,2 10,1 4,2 (SBI 513, 514, 5171.5 en 5172) 1999* 27,1 198,8 192,7 20,0 16,7 6,7 10,0 4,0

w.o groothandel in:

Voedings- en genotmiddelen 1998 7,7 77,9 89,4 13,0 11,1 4,7 6,5 2,6 (SBI 513) 1999* 7,4 80,8 92,8 13,7 11,9 5,2 6,7 2,6

Bouwmaterialen 1998 5,7 55,3 34,0 23,3 19,2 10,1 9,1 4,6 (SBI 5153 en 5154) 1999* 5,6 55,6 36,0 23,4 19,4 10,2 9,2 4,7

Machines, apparaten en toebehoren 1998 13,9 137,7 111,8 22,1 17,8 9,4 8,4 5,0 (SBI 516) 1999* 13,6 151,7 140,2 24,6 19,1 9,1 10,0 6,1

1) Bruto winst = netto omzet - inkoopwaarde van de omzet.

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
Werkelijke individuele consumptie van huishoudens 1), waardemutaties (14)

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar

1998 1999 2000 2000 2001

2e kw. 3e kw. 4e kw. sept. okt. nov. dec. jan. febr. jan-febr.

Voedings- en genotmiddelen 3,1 2,4 2,2 2,4 0,8 2,4 4,7 ­1,6 5,7 3,0 7,7 3,7 5,7 Voedingsmiddelen 3,2 1,8 2,2 1,2 1,3 3,4 4,9 ­0,9 7,3 3,8 7,9 3,7 5,8

Aardappelen, groenten en fruit 4,6 3,7 0,8 ­1,8 1,7 5,2 5,9 1,4 9,3 5,0 9,1 5,9 7,5 Vlees en vleeswaren 0,8 0,8 2,4 1,2 1,4 3,3 3,4 ­0,6 7,7 2,9 7,2 3,2 5,2 Vis 10,2 9,6 7,6 9,0 4,3 8,2 6,8 3,8 9,6 10,4 12,4 14,0 13,2 Zuivelproducten 3,3 ­0,4 0,8 ­0,2 ­1,4 1,9 4,3 ­4,8 7,5 3,2 5,3 4,1 4,7 Brood, beschuit en broodproducten 0,8 1,7 3,6 3,2 2,4 3,7 5,3 2,0 6,5 2,8 7,5 ­1,5 3,1 Overige voedingsmiddelen 4,8 2,6 3,1 2,4 2,3 2,1 6,0 ­2,1 4,8 3,6 9,7 2,9 6,3 Genotmiddelen 3,1 3,2 2,0 4,5 ­0,1 0,8 4,3 ­2,7 3,2 1,8 7,4 3,6 5,5

Consumptie-ijs 4,4 4,0 1,0 4,4 ­3,9 0,4 3,6 0,1 0,7 0,5 4,2 ­1,7 1,1 Zoetwaren 1,5 1,6 2,1 3,7 2,0 ­2,2 4,3 ­5,5 0,2 ­1,1 5,1 4,9 5,0 Dranken 3,7 2,5 1,6 5,1 ­0,7 0,3 6,6 ­4,4 2,3 2,1 7,9 5,0 6,4 Tabak 3,3 5,4 2,9 4,2 0,0 4,1 0,8 2,0 7,1 3,3 8,8 1,0 4,9

Duurzame consumptiegoederen 9,8 7,7 4,8 2,1 3,5 6,7 5,9 1,3 9,8 9,6 ­1,4 ­4,8 ­2,9

Kleding en textiel 7,4 4,2 3,7 2,3 8,1 1,7 16,7 ­2,0 7,8 0,3 7,9 1,5 4,9 Lederwaren en schoeisel 5,4 4,0 6,6 5,3 9,9 5,6 18,3 2,7 8,3 6,4 7,5 1,9 5,0 Woninginrichting 9,6 6,5 4,1 2,3 3,7 4,7 3,0 2,5 9,0 2,9 7,7 ­1,6 3,1 Huishoudelijke apparaten 8,9 7,0 10,0 8,5 8,7 10,5 6,9 4,8 14,8 11,6 9,5 0,3 5,1 Huishoudelijke artikelen 2,8 4,1 1,2 3,0 2,8 ­2,7 0,2 ­1,9 1,8 ­6,4 2,5 ­3,8 ­0,7 Voertuigen 14,5 12,2 1,8 ­4,1 ­8,0 14,0 ­9,6 1,5 10,6 55,3 ­20,1 ­21,3 ­20,6 Overige duurzame goederen 11,1 9,7 7,5 5,4 7,0 7,8 10,2 2,4 11,0 9,9 5,4 1,4 3,3

Overige goederen 3,1 6,1 10,1 9,9 10,6 9,7 11,3 8,4 10,9 9,6 13,3 9,4 11,4

Motorbrandstoffen 0,0 8,4 16,7 21,6 13,7 11,6 . . . . . . . Energie 0,1 3,6 12,6 11,0 17,0 16,0 17,7 15,7 16,6 15,8 21,7 20,2 21,0 Overige goederen 6,2 6,4 6,0 4,3 7,0 5,1 7,7 3,3 6,6 5,3 8,1 3,1 5,6

Totaal goederen 5,9 5,7 5,6 4,3 4,7 6,3 7,1 2,5 9,1 7,5 5,4 2,0 3,7

Diensten 6,5 6,7 7,8 8,0 7,5 7,9 7,8 7,7 8,0 8,0 7,3 7,2 7,2

Huisvesting 5,5 5,6 4,8 5,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 Horecadiensten 5,8 7,0 5,6 6,3 4,2 5,5 6,3 3,4 5,6 7,6 . . . Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 5,4 6,0 7,5 7,7 6,8 7,6 6,5 Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 14,2 9,7 13,2 14,4 11,9 15,0 11,9 Medische diensten en welzijnszorg 5,3 6,5 7,4 8,1 7,9 6,8 6,7 Financiele en zakelijke diensten 9,6 7,9 16,5 16,4 15,1 17,3 11,9 Overige diensten 5,2 6,6 6,1 5,4 6,9 6,2 6,8

Werkelijke individuele consumptie (binnenlands) 6,2 6,3 6,9 6,4 6,4 7,2 7,5 5,4 8,4 7,8 6,5 5,1 5,8

Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland 12,1 5,3 20,7 23,7 18,5 19,6 ­3,2 Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland 9,6 8,3 18,1 15,2 10,0 26,7 12,5

Werkelijke individuele consumptie (nationaal) 6,2 6,4 6,9 6,4 6,1 7,6 7,4 5,5 8,9 8,5 7,0 5,3 6,2

1) Aansluitend bij de Nationale rekeningen 1999 en de reguliere Kwartaalrekeningen 2000.

Omzet en kosten van ondernemingen in de detailhandel (1999, no. 51)

Bedrijven Werkzame Netto- Bruto- Bedrijfslasten W.v.: Bedrijfs- personen omzet winst 1) resultaat (excl. Personeels- Overige BTW) kosten bedrijfs- lasten

x 1 000 mld gld in % van de omzet

Detailhandel, totaal 1998 81,4 682,0 135,9 32,1 26,7 12,3 14,4 6,0 (SBI 521 t/m 526 excl. 5231) 1999* 78,0 693,6 140,7 32,5 27,2 12,6 14,6 5,9

w.v.
Detailhandel in winkel 1998 66,8 645,8 129,4 31,8 26,7 12,6 14,1 5,7 (SBI 521 t/m 525) 1999* 64,7 667,9 134,9 32,2 27,1 12,8 14,3 5,8 w.v.
Voedings- en genotmiddelen 1998 16,3 259,4 52,2 24,6 21,3 10,7 10,6 3,8 (SBI 5211 en 522) 1999* 15,2 269,6 53,4 24,9 21,7 11,0 10,7 3,7

Duurzame en overige consumptiegoederen 1998 50,5 386,4 77,2 36,8 30,4 13,9 16,5 7,0 (SBI 5212 en 523 t/m 525) 1999* 49,5 398,3 81,5 37,1 30,7 14,0 16,7 7,1

Detailhandel niet in winkel (SBI 526) 1998 14,6 36,2 6,5 36,2 26,9 7,7 19,2 11,2 1999* 13,2 25,7 5,8 37,8 29,7 8,4 21,3 10,1

1) Bruto winst = netto omzet ­ inkoopwaarde van de omzet

Statistisch bulletin 18 (CBS) 10/5/2001 9
Nieuwe levensverzekeringen, maart 2001 (13)

Maart Jan t/m maart Maart Jan t/m maart Maart Jan t/m maart Maart Jan t/m maart

2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

x 1 000 mln gld

Individuele levensverzekeringen polissen verzekerd kapitaal premie periodiek premie ineens

Naar product
hypotheek 16,6 61,9 51,1 3 118,7 9 952,1 9 289,6 57,7 202,1 165,7 40,5 192,0 127,2 pensioen uitgesteld 5,0 18,9 14,7 1 633,4 4 689,5 4 207,9 33,0 98,7 86,2 58,9 172,0 209,9 lijfrente uitgesteld 24,9 114,4 121,2 1 602,8 5 173,7 5 876,9 32,7 108,9 109,0 396,8 1 719,5 1 890,5 direct ingaande rente 5,9 17,4 20,5 1 008,5 2 652,1 3 579,6 0,0 0,0 0,0 659,1 1 602,3 2 244,0 levenslang bij overlijden 24,2 95,1 81,5 211,7 578,6 619,8 5,5 16,2 16,2 2,0 6,4 5,8 spaarverzekering 18,9 78,1 65,7 955,6 3 875,8 3 025,1 49,4 151,5 154,2 80,0 364,1 356,5 risicoverzekering 19,2 45,7 53,8 1 715,0 4 256,6 5 024,6 9,1 20,6 25,4 25,6 53,4 76,6 overige verzekeringen 2,9 6,6 10,7 169,2 488,3 563,8 4,4 9,9 14,5 18,1 63,9 70,2

Naar premiebetaling
periodiek 93,4 323,3 297,6 8 328,8 25 714,9 24 487,2 191,9 608,0 571,2 128,8 594,8 552,6 ineens 24,1 114,8 121,6 2 086,2 5 951,8 7 700,1 1 152,1 3 579,0 4 428,2

Naar soort verzekering
in geld 62,4 230,9 217,2 4 773,4 14 720,4 14 986,8 43,9 163,7 128,4 893,9 2 628,7 3 308,7 in beleggingseenheden 55,2 207,2 202,0 5 641,6 16 946,3 17 200,5 148,0 444,3 442,7 387,1 1 545,0 1 672,1

Totale individuele produktie 117,5 438,1 419,2 10 415,0 31 666,7 32 187,3 191,9 608,0 571,2 1 280,9 4 173,8 4 980,8 w.o. universal life . . . . . . . . . . . . bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . . .

Spaarkasinschrijvingen

Naar product
hypotheek 0,0 0,5 0,1 0,3 15,1 1,8 0,1 1,5 0,3 0,0 0,8 0,1 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 1,4 0,0 1,0 0,1 0,0 0,1 0,0 lijfrente uitgesteld 2,4 4,1 5,2 101,4 173,8 211,0 4,6 19,7 14,3 0,7 3,3 2,0 ongeclausuleerd 4,8 17,8 13,6 113,2 430,3 292,5 7,4 29,5 20,5 0,8 4,4 2,8

Totale spaarkasproductie 7,2 22,5 18,9 215,5 621,3 506,6 12,0 51,7 35,2 1,6 8,6 5,0 w.o. bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . . .

Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (14)

2000 2001

jaar april okt. nov. dec. jan. febr. maart april


Geldmarkt

Reporente ECB (ultimo) 4,75 3,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 Marginale beleningsrente ECB (ultimo) 5,75 4,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Depositorente ECB (ultimo) 3,75 2,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 4,12 3,69 4,76 4,83 4,81 4,75 4,99 4,78 5,06

Termijngelden zonder onderpand
eenmaands Euribor 4,24 3,79 4,85 4,92 4,95 4,80 4,80 4,78 4,78 driemaands Euribor 4,40 3,93 5,04 5,09 4,94 4,77 4,76 4,71 4,68 driemaands kasgeldleningen aan de lagere overheid 4,36 3,89 5,00 5,05 4,90 4,73 4,72 4,67 4,64 driemaands Euro-dollardeposito's 6,40 6,20 6,61 6,60 6,41 5,58 5,23 4,84 4,48

Wettelijke rente (ultimo) 2) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen 3) 4,50 3,25 4,50 4,50 4,50 4,70 4,70 4,70 4,10

Kapitaalmarkt

Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo)
laagste 6,00 5,90 6,10 6,10 6,00 5,70 5,70 5,70 5,60 hoogste 6,95 6,40 6,95 6,95 6,95 6,50 6,50 6,20 6,20

1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie.
3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober 1992.

Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invorderingsrente bij belastingen.

10 Centraal Bureau voor de Statistiek
Valutakoersen (gemiddelden) (14)

Eenheid 2000 2001

jaar april nov. dec. jan. febr. maart april april

gld euro 1)

Amerikaanse dollar 1 2,39 2,33 2,57 2,46 2,35 2,39 2,42 2,47 0,89 Australische dollar 1 1,39 1,39 1,34 1,34 1,30 1,28 1,22 1,23 1,79 Canadese dollar 1 1,61 1,59 1,67 1,61 1,56 1,57 1,55 1,58 1,39 Deense kroon 100 29,56 29,58 29,55 29,55 29,52 29,53 29,52 29,53 7,46

Engelse pond 1 3,62 3,69 3,67 3,59 3,47 3,48 3,50 3,55 0,62 Griekse drachme 100 0,65 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 339,03 Hongkong dollar 10 000 30,68 29,86 32,99 31,49 30,11 30,65 31,05 31,67 695,84

Japanse yen 10 000 221,88 220,59 236,42 219,02 201,12 205,80 199,66 199,62 110,40 Nieuw-Zeelandse dollar 100 108,85 115,40 102,82 105,41 104,42 104,01 101,38 100,18 2,20 Noorse kroon 100 27,17 27,02 27,56 27,09 26,76 26,83 27,00 27,15 8,12

Zuid-Afrikaanse rand 100 34,50 35,04 33,49 32,12 30,19 30,59 30,71 30,54 7,22 Zweedse kroon 100 26,11 26,66 25,54 25,44 24,74 24,55 24,15 24,18 9,11 Zwitserse frank 100 141,54 140,01 144,90 145,59 144,12 143,49 143,49 144,20 1,53

1) Notering per 1 Euro.

Koerswaarde van aandelen (14)

Koerswaarde

2000 2001

april dec. jan. febr. maart april

mln euro Officiele Markt

Internationale concerns 243 932 246 168 242 453 235 432 223 778 237 992

Lokale fondsen 433 707 405 757 416 556 383 979 358 190 375 715 w.v.
financiële instellingen 162 583 201 376 198 604 181 989 168 936 180 284 niet-financiële instellingen 271 125 204 381 217 953 201 990 189 255 195 431

Totaal 677 639 651 926 659 010 619 411 581 969 613 707 Totaal, excl. Koninklijke Olie 541 691 511 989 520 510 481 190 446 899 469 182

Beleggingsmaatschappijen 1) 115 995 84 896 86 956 81 104 77 046 77 825 Vastgoedfondsen 1) 11 407 13 566 14 500 14 696 14 097 13 867 Overige fondsen 2) 28 592 29 331 20 793 20 930 21 232 21 334

Alle genoteerde ondernemingen 833 633 779 719 781 259 736 141 710 251 726 733

NMAX

Alle genoteerde ondernemingen 1 680 894 860 721 593 611

1) Reeksbreuk. M.i.v. ultimo 2000 is het aantal aandelen mede gebaseerd op rapportage van de fondsen. Voor beleggingsfondsen geeft dit ultimo 2000 een verschil in koerswaarde van -27.372 mln euro Voor vastgoedfondsen geeft dit ultimo 2000 een verschil in koerswaarde van -273 mln euro 2) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buiten- land is gevestigd en parallelmarktfondsen

Indexcijfers van de verkeersintensiteit op weekdagen 1) (1986=100)

Jaargemiddelde 21-6-1905 22-6-1905

1997 1998 1999 mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni

Nederland 154 158 166 173 175 167 164 175 173 169 155 153 164 166 175 178 176 Wegcategorie
w.v.
Rijkswegen 159 164 173 180 182 174 171 183 181 176 161 159 170 172 182 185 183 w.o.
autosnelwegen 162 168 176 183 185 177 175 186 185 180 164 164 175 177 187 190 188 Provinciale wegen 128 134 134 140 143 135 129 141 137 136 128 127 136 139 144 146 143 Landsdeel
Noord-Nederland 152 154 165 171 174 168 156 174 173 169 157 149 160 165 171 175 173 Oost-Nederland 167 173 182 191 193 183 181 195 192 185 169 166 179 182 194 198 196 West-Nederland 147 152 157 163 165 158 155 165 164 160 147 147 157 160 166 169 166 Zuid-Nederland 155 158 169 176 179 172 170 179 176 171 157 153 164 163 175 178 176

Hoofdwegen 160 166 174 180 183 175 172 184 182 177 162 161 172 175 184 187 184 w.o.
Hoofdtransportassen 163 169 176 183 185 177 176 187 185 179 164 164 176 178 189 195 194 w.o.
Achterlandverbindingen 160 166 172 179 180 171 172 182 180 175 160 160 172 174 183 186 183

Randstad-screenlines 158 164 173 180 183 172 169 183 182 178 163 162 173 176 186 188 184 w.v.
Rijkswegen 160 166 176 182 185 174 172 186 185 181 166 164 176 179 189 192 188 Provinciale wegen 134 138 141 147 154 142 132 147 147 143 134 134 142 146 153 152 147

1) Gebaseerd op het dagelijks gepasseerd aantal motorvoertuigen op ca. 800 permanente telpunten op wegen buiten de bebouwde kom.

Statistisch bulletin 18 (CBS) 10/5/2001 11
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (17)

Gemiddelden Week 18 per dag

2001 1-5 2-5 3-5 4-5

maart april week 15 week 16 week 17 week 18


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,79 4,91 4,85 5,00 5,02 5,08 5,09 5,10 5,09 5,05 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,53 4,62 4,54 4,73 4,74 4,82 4,83 4,85 4,82 4,80 5­< 8 jaar 4,68 4,81 4,74 4,89 4,92 4,99 5,02 5,00 4,99 4,95 3­< 8 jaar 4,62 4,73 4,66 4,82 4,84 4,92 4,94 4,94 4,92 4,89 Vijf langstlopende staatsleningen 5,08 5,26 5,22 5,33 5,33 5,38 5,38 5,40 5,39 5,34 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,83 5,00 4,94 5,09 5,09 5,16 5,16 5,17 5,17 5,12

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 115,1 114,7 115,1 114,3 114,3 113,9 113,9 113,8 113,9 114,0 5­< 8 jaar 124,2 123,4 123,8 122,8 122,6 122,2 122,0 122,1 122,2 122,4 8­<10 jaar 129,4 128,0 128,6 127,2 127,0 126,5 126,5 126,4 126,4 126,8

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 1) 349,0 338,1 338,1 339,0 337,7 341,6 340,9 342,4 341,7 341,3

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 364,6 363,7 364,5 362,4 362,7 362,2 361,8 361,7 362,3 363,0 Financiele instellingen
gewone obligaties 346,0 346,7 347,4 345,9 346,0 345,5 345,3 345,0 345,5 346,1 achtergestelde obligaties 422,4 422,9 423,6 421,9 422,0 421,8 421,2 421,1 421,9 423,0

Algemeen 362,6 362,2 362,9 361,1 361,3 360,9 360,6 360,4 361,0 361,7

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,79 4,80 4,80 4,81 4,80 4,77 4,77 4,77 4,77 4,78

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100

Officiele Markt

Algemeen 812,7 808,8 811,3 820,5 824,0 834,8 844,2 845,4 828,1 821,5 Algemeen excl. Kon. Olie 807,7 800,6 802,8 813,4 813,0 827,8 834,2 839,0 823,6 814,4

Internationals 799,4 791,2 794,6 801,0 812,1 824,7 834,6 833,5 815,8 815,1

Lokale fondsen 850,8 849,8 851,7 863,2 861,7 871,7 881,1 883,9 866,2 855,4 Financiele instellingen 1 001,8 1 034,6 1 048,1 1 052,6 1 045,7 1 040,5 1 066,5 1 060,5 1 031,3 1 003,7 Niet-financiele instellingen 798,0 773,5 767,5 784,4 786,6 807,9 806,3 815,4 804,8 805,0

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 167,7 167,2 165,5 170,7 170,5 173,7 173,4 175,1 173,5 172,6 aandelenfondsen 227,7 226,9 223,4 233,9 233,8 240,1 239,8 242,9 239,8 238,0 obligatiefondsen 132,2 131,2 131,7 131,0 130,5 129,9 129,7 130,0 129,8 130,2 geldmarktfondsen 118,6 117,3 117,2 117,2 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 368,1 340,6 338,1 343,0 342,0 348,0 342,6 349,7 349,4 350,3 CBS MIT-index 443,9 405,5 400,9 418,7 422,4 449,0 440,1 459,3 450,3 446,4 CBS MIT Small-index 560,2 489,4 476,0 503,9 505,7 527,2 517,8 541,4 526,3 523,1 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 99,0 96,0 96,4 96,2 95,4 95,9 95,4 95,6 95,7 96,8

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 529,6 1 526,1 1 528,8 1 548,6 1 557,8 1 580,6 1 598,0 1 600,2 1 567,5 1 556,7 Algemeen excl. Kon. Olie 1 397,4 1 389,7 1 391,2 1 412,4 1 414,9 1 443,3 1 453,9 1 462,4 1 435,5 1 421,4

Internationals 1 614,4 1 600,9 1 607,9 1 620,7 1 643,2 1 670,6 1 690,6 1 688,3 1 652,5 1 651,1 Lokale fondsen 1 474,7 1 477,0 1 477,3 1 501,1 1 502,5 1 522,5 1 538,4 1 543,2 1 512,5 1 496,1 Financiele instellingen 2 056,9 2 131,4 2 151,9 2 170,6 2 165,4 2 156,5 2 208,6 2 196,1 2 135,6 2 085,8 Niet-financiele instellingen 1 261,2 1 225,0 1 214,6 1 242,6 1 247,7 1 284,5 1 281,9 1 296,4 1 279,6 1 280,1

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 183,0 182,8 180,8 186,6 186,6 190,6 190,3 192,2 190,4 189,4 aandelenfondsen 250,7 250,0 246,0 257,7 257,8 265,2 264,9 268,3 264,9 262,9 obligatiefondsen 142,1 141,7 142,1 141,5 141,2 141,0 140,8 141,1 140,9 141,3 geldmarktfondsen 121,0 121,5 121,4 121,5 121,6 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 428,9 398,1 394,7 401,1 400,6 409,1 402,7 411,2 410,9 411,9 CBS MIT-index 507,7 466,2 460,9 481,4 485,7 516,3 506,0 528,1 517,8 513,2 CBS MIT Small-index 607,0 530,8 516,2 546,6 548,5 571,8 561,7 587,3 570,9 567,4 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 152,6 150,1 149,6 149,8 151,4 153,7 152,8 153,3 153,5 155,2

1) Tot 1-1-2001 CBS/Stroeve index.

12 Centraal Bureau voor de Statistiek
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie