Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CNV: Toch nog Sociaal Plan bij ING

Datum nieuwsfeit: 11-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienstenbond CNV


Persberichten

Toch nog Sociaal Plan bij ING:
triest dat dit moest via eindbod vakbonden

Dit is echt een resultaat van de lange adem. Maar goed, we hebben eindelijk gelijk gekregen. Het is alleen triest dat we dit hebben moeten afdwingen met een eindbod. Bestuurder Harry Gerding van de Dienstenbond CNV is tevreden over het vanochtend afgesloten Sociaal Plan bij ING.

Maar dat moest uit de tenen komen. Acht maanden geleden begonnen we al te onderhandelen, verzucht Gerding. Dat ging met horten en stoten. In februari liepen de onderhandelingen zelfs vast. Dat resulteerde in een vakbondsmanifestatie in de Amsterdam ArenA, waarna bonden met een eindbod kwamen. Ook stapte de Centrale Ondernemingsraad van ING naar de Ondernemingskamer. Die kon de sociale gevolgen niet beoordelen op grond van de WOR, omdat er vanaf 1 januari dit jaar geen Sociaal Plan meer van kracht is. Alle adviesprocedures bij de medezeggenschap liggen al enkele maanden stil, uiteraard in nauwe samenspraak met vakorganisaties, legt Gerding uit. Hij noemt het een schoolvoorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen vakbonden en medezeggenschap. ING zat dus met de rug tegen de muur.
In het Sociaal Plan zijn goede afspraken gemaakt over de vertrekregelingen, over het aanbieden van passende functies en toezicht door partijen. Die moeten toezien op de inspanningen van ING én medewerkers om gedurende de bemiddelingsperiode van achttien maanden passend werk te vinden.
Het Sociaal Plan is hard nodig om komende reorganisaties op te vangen. ING wil komen tot Shared Service Centras (SSC). Een eerste SSC wordt momenteel voorbereid voor Hypotheken. Gerding verwacht dat er nog veel zullen volgen.

Hoofddorp, 11 mei 2001

Nieuwe CAO voor medewerkers supermarkten:
branche wordt hier aantrekkelijker van

We hebben goede afspraken kunnen maken over jeugdlonen, veiligheid en functiewaardering. Voor ons zijn dat heel belangrijke zaken. Bestuurder Richard Leloux van de Dienstenbond CNV is tevreden over de nieuwe CAO Supermarkten, die vandaag werd afgesloten.

Daarin is afgesproken dat de jeugdlonen, via het toekennen van extra ervaringsjaren (hoe langer in dienst, hoe beter de beloning), extra worden verhoogd. Dat was hard nodig, volgens Leloux. Het maakt de branche, die een groot probleem heeft om nieuwe medewerkers te vinden, een stuk aantrekkelijker om voor te werken. In dat verband hoopt hij ook op modernisering van de pensioenen. Dat moet aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren onder de 25 jaar. Los van de nieuwe CAO wordt dit najaar gesproken over een nieuwe pensioenregeling. Die moet in 2003 ingaan.
Belangrijk voor hem is ook een goede veiligheid voor het personeel. In de nieuwe CAO hebben we afgesproken dat we de veiligheid gaan toetsen. De arbeidsinspectie kan vervolgens regelend optreden. Medewerkers moeten zich veilig voelen. Dat staat voorop, vindt Leloux. De medewerkers binnen supermarkten krijgen er vier procent loon bij. De CAO loopt van 1 april dit jaar tot 1 april 2002 en geldt voor ruim tweehonderdduizend mensen. Daarmee is het één van de grootste CAOs van ons land.

Hoofddorp, 10 mei 2001

Actiebijeenkomst voor personeel Hema:
eindbod werkgevers moet van tafel

Het eindbod moet van tafel. Wij roepen Hema op om tot normale CAO-onderhandelingen te komen. Bestuurder Geert Rijzinga van de Dienstenbond CNV kijkt alvast vooruit naar 14 mei. Dan wordt in t Spant in Bussum, samen met andere vakbonden, een actiebijeenkomst gehouden voor Hemamedewerkers. Aanleiding: het eindbod van Hema dat unaniem door vakbonden werd afgewezen. Het bedrijf wil fors bezuinigen op jeugdlonen en in de verdere beloningsstructuur. Ook de loonsverhoging, 6,75 procent voor twee jaar en dan ook nog eens behoorlijk verknipt, is niet om over naar huis te schrijven, legt Rijzinga uit, die zich verbaasd over het eindbod van Hema. Het gaat helemaal niet slecht met het bedrijf. Bovendien hebben we inmiddels acht CAOs bij Vendex/KBB (het moederbedrijf van Hema) zonder slag of stoot afgesloten. Overal met een loonsverhoging van vier procent. Hema zit daar nog fors onder. Hij sluit niet uit dat tijdens de actiebijeenkomst een ultimatum wordt gesteld.
Rijzinga verwacht veel van de bijeenkomst. Vorig jaar hielden wij in t Spant een soortgelijke bijeenkomst voor medewerkers van V&D en Bijenkorf. Dat leverde toen een enorme respons op en een goede afloop met alsnog een mooie CAO.
Bij Hema werken tienduizend mensen.

Hoofddorp, 2 mei 2001

Nieuw onderzoek naar loonuitbetaling uitzendkrachten: eerdere uitkomsten waren ronduit schokkend

Dat aanvullend onderzoek is hard nodig, want de uitkomsten van het eerste onderzoek waren ronduit schokkend. Bestuurder Maurice Limmen van de Dienstenbond CNV doelt op het rapport van de Stichting VRO. Daaruit bleek dat meer dan tien procent van de uitzendkrachten gedurende de looptijd van de vorige Uitzend-CAO niet de loonsverhoging kregen waar ze recht op hadden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het om veel meer dan tien procent gaat, zegt Limmen.
Hij heeft grote twijfels over het functioneren van deze CAO, een CAO waar vorig jaar heel hard voor geknokt moest worden. Dat leverde uiteindelijk een mooi resultaat op. En dan dit, verzucht Limmen. In het najaar gaan we met de uitzendwerkgevers de wet Flex en Zekerheid evalueren. Dan praten we ook over fundamentele zaken in de Uitzendsector, zoals welke CAO van toepassing moet zijn op uitzendkrachten: inlenende CAOs of ABU-CAO.
Voorlopig zit de Dienstenbond CNV midden in de onderhandelingen voor een nieuwe Uitzend-CAO. De bond gaat zich onder meer focussen op nalevingsproblematiek, employability en inkomen.

Hoofddorp, 27 april 2001

Principe-akkoord CAO Rabobank:
dit zet trend voor bankCAO's"

Een mooie CAO, waarbij ik vooral blij ben dat er nu een goed Sociaal Statuut ligt. Dat was heel lang een heel teer punt. Het is een goede zaak dat Rabobank mensen bemiddelt van werk naar werk. Dit zet de trend voor de andere bankCAO's. Volgens bestuurder Ike Wiersinga van de Dienstenbond CNV is dat één van de belangrijkste winstpunten van de nieuwe CAO die vannacht bij Rabobank is afgesloten.

Het Sociaal Statuut is nodig om de gevolgen van reorganisaties op te vangen. Het is overigens nog onduidelijk hoeveel arbeidsplaatsen hierbij zullen vervallen. Rabobank is de eerste 'grootbank' die dit jaar met een CAO komt. De veertigduizend medewerkers die onder de nieuwe eenjarige CAO vallen, kunnen rekenen op een loonsverhoging van vier procent, die per 1 juni van dit jaar ingaat. Wiersinga is bijzonder te spreken over de afspraken die zijn gemaakt over inzetbaarheid (Rabobank zal de medewerkers meer stimuleren om zich verder te ontwikkelen) en telewerken. Over een ander CNV-onderwerp, internationale collegialiteit, wordt in overleg met de Rabobank gekeken naar een buitenlands project.
Ook is er sprake van een goed medewerkerwaardeplan, een soort bonus, waarbij medewerkers jaarlijks tussen de vijfhonderd en duizend Euro erbij krijgen. Ook de medewerkers met de lagere inkomens krijgen er flink wat bij. Daar hebben zij recht op, stelt Wiersinga. De bonus is een voorbode van het nieuwe beloningssysteem, dat rond 2003 ingevoerd zal worden. Daarin zal ook sprake zijn van variabele beloning.

Hoofddorp, 27 april 2001

Voorstellen Dienstenbond CNV over CAO-Uitzendkrachten: Deze CAO heeft een waakhond nodig

De Uitzend-CAO heeft een waakhond nodig. Zeker gelet op de zorgwekkende ontwikkelingen rond niet uitbetalen van de laatste loonsverhoging. Om die reden pleit bestuurder Maurice Limmen van de Dienstenbond CNV voor de komst van een paritair orgaan. Daarin moeten werkgevers en vakbonden toezien op naleving van de CAO-afspraken. Want nu gaat het aan alle kanten mis, aldus Limmen.

Het beloven dus, net als vorig jaar, weer pittige onderhandelingen over een nieuwe Uitzend-CAO te worden. Het kost ons steeds weer moeite om de alleszins redelijke wensen over de eindstreep te krijgen, zegt Limmen. Voor dit jaar zet de Dienstenbond CNV hoog in op meer geld voor kinderopvang, betere scholingsmogelijkheden, een onderzoek naar mogelijke arbeidsduurverkorting en vier procent meer loon. Morgen vindt de eerste onderhandeling voor de nieuwe Uitzend-CAO plaats. De nieuwe CAO moet op 1 april van dit jaar ingaan.

Hoofddorp, 19 april 2001

Dienstenbond CNV blij met uitspraak Centrale Raad van Beroep: "enorme winst voor oudere werknemers"

Deze uitspraak betekent een enorme winst voor oudere werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden. Zo reageert bestuurder Jeroen Warnaar van de Dienstenbond CNV op het gelijk dat zijn bond kreeg van de Centraal Raad van Beroep in een zaak tegen het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV).

Door de Wet Flexibiliteit en Zekerheid zijn per 1 januari 1999 de opzegtermijnen voor werkgevers verkort tot maximaal vier maanden. Voor werknemers van 45 jaar en ouder is als bescherming een uitzondering gemaakt. Voor hen blijft de oude, langere opzegtermijn van maximaal 26 weken van toepassing, bij opzegging door de werkgever. Het LISV hanteerde echter ook, na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, voor de vaststelling van de eerste werkloosheidsdag de oude, langere opzegtermijn. Door deze uitleg keert de beoogde bescherming zich tegen deze werknemers, omdat zij hierdoor twee maanden later recht krijgen op een WW-uitkering. In deze gevallen zou volgens de Dienstenbond CNV rekening moeten worden gehouden met de nieuwe, kortere opzegtermijn.
Op dit punt is de Dienstenbond CNV door de Centrale Raad van Beroep in het gelijk gesteld. Dit tot grote opluchting van Warnaar, die een aantal zaken van leden uit die leeftijdscategorie in behandeling heeft: "Deze uitspraak betekent dat werknemers van 45 jaar of ouder wiens arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter is ontbonden, eerder recht krijgen op WW. Dat kan flink wat geld schelen. Deze uitspraak zal behoorlijk wat gevolgen hebben voor werknemers van 45 jaar of ouder die een beroep moeten doen op de WW. Het gaat om een grote groep mensen, voor wie deze uitspraak nog zo'n twintig jaar van belang blijft".

Hoofddorp, 30 maart 2001

Manifestatie werknemers ING

Vakbonden en werknemers van ING houden vrijdag 23 maart een manifestatie in Amsterdam. Ze hopen op die manier de impasse te doorbreken rondom het Sociaal Plan voor ING. Het plan is nodig in verband met een reorganisatie van het bedrijf. Samen met collegas uit Belgie van de BBL (een dochteronderneming van ING) overhandigen de werknemers een petitie aan één van de leden van de Raad van Bestuur van ING. De Belgische collegas hebben momenteel te maken met een soortgelijke problematiek.

Dienstenbond CNV vindt het de hoogste tijd dat er een Sociaal Plan komt voor de werknemers, het overleg hierover ligt sinds 19 februari stil. ING heeft een grootschalige herstructurering van het bedrijf aangekondigd waardoor honderden (?) werknemers van plek moeten veranderen of hun functie kwijtraken. ING is niet bereid een werkzekerheidsgarantie te geven. Daarnaast zijn er twijfels over het succes van de plannen van ING rondom herplaatsing van boventallig personeel (in- of extern).

De vakbonden bij ING hebben ondertussen zelf een compleet Sociaal Plan ontwikkeld. Na de aanbieding van de petitie zullen de bonden dit Plan bespreken met de werknemers van ING. De verwachting is dat zon 200 OR-leden en 200 Belgische collegas aanwezig zullen zijn.

Hoofddorp, 22 maart 2001
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Gerding, bestuurder Dienstenbond CNV, tel. kantoor: 023 - 5651 052, of met Bert Jansen, voorlichter, tel.kantoor: 023-5651 052, tel. mobiel: 06 - 2000 5272

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...