Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CNV: Toch nog Sociaal Plan bij ING

Datum nieuwsfeit: 11-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienstenbond CNV


Persberichten

Toch nog Sociaal Plan bij ING:
triest dat dit moest via eindbod vakbonden

Dit is echt een resultaat van de lange adem. Maar goed, we hebben eindelijk gelijk gekregen. Het is alleen triest dat we dit hebben moeten afdwingen met een eindbod. Bestuurder Harry Gerding van de Dienstenbond CNV is tevreden over het vanochtend afgesloten Sociaal Plan bij ING.

Maar dat moest uit de tenen komen. Acht maanden geleden begonnen we al te onderhandelen, verzucht Gerding. Dat ging met horten en stoten. In februari liepen de onderhandelingen zelfs vast. Dat resulteerde in een vakbondsmanifestatie in de Amsterdam ArenA, waarna bonden met een eindbod kwamen. Ook stapte de Centrale Ondernemingsraad van ING naar de Ondernemingskamer. Die kon de sociale gevolgen niet beoordelen op grond van de WOR, omdat er vanaf 1 januari dit jaar geen Sociaal Plan meer van kracht is. Alle adviesprocedures bij de medezeggenschap liggen al enkele maanden stil, uiteraard in nauwe samenspraak met vakorganisaties, legt Gerding uit. Hij noemt het een schoolvoorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen vakbonden en medezeggenschap. ING zat dus met de rug tegen de muur.
In het Sociaal Plan zijn goede afspraken gemaakt over de vertrekregelingen, over het aanbieden van passende functies en toezicht door partijen. Die moeten toezien op de inspanningen van ING én medewerkers om gedurende de bemiddelingsperiode van achttien maanden passend werk te vinden.
Het Sociaal Plan is hard nodig om komende reorganisaties op te vangen. ING wil komen tot Shared Service Centras (SSC). Een eerste SSC wordt momenteel voorbereid voor Hypotheken. Gerding verwacht dat er nog veel zullen volgen.

Hoofddorp, 11 mei 2001

Nieuwe CAO voor medewerkers supermarkten:
branche wordt hier aantrekkelijker van

We hebben goede afspraken kunnen maken over jeugdlonen, veiligheid en functiewaardering. Voor ons zijn dat heel belangrijke zaken. Bestuurder Richard Leloux van de Dienstenbond CNV is tevreden over de nieuwe CAO Supermarkten, die vandaag werd afgesloten.

Daarin is afgesproken dat de jeugdlonen, via het toekennen van extra ervaringsjaren (hoe langer in dienst, hoe beter de beloning), extra worden verhoogd. Dat was hard nodig, volgens Leloux. Het maakt de branche, die een groot probleem heeft om nieuwe medewerkers te vinden, een stuk aantrekkelijker om voor te werken. In dat verband hoopt hij ook op modernisering van de pensioenen. Dat moet aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren onder de 25 jaar. Los van de nieuwe CAO wordt dit najaar gesproken over een nieuwe pensioenregeling. Die moet in 2003 ingaan.
Belangrijk voor hem is ook een goede veiligheid voor het personeel. In de nieuwe CAO hebben we afgesproken dat we de veiligheid gaan toetsen. De arbeidsinspectie kan vervolgens regelend optreden. Medewerkers moeten zich veilig voelen. Dat staat voorop, vindt Leloux. De medewerkers binnen supermarkten krijgen er vier procent loon bij. De CAO loopt van 1 april dit jaar tot 1 april 2002 en geldt voor ruim tweehonderdduizend mensen. Daarmee is het één van de grootste CAOs van ons land.

Hoofddorp, 10 mei 2001

Actiebijeenkomst voor personeel Hema:
eindbod werkgevers moet van tafel

Het eindbod moet van tafel. Wij roepen Hema op om tot normale CAO-onderhandelingen te komen. Bestuurder Geert Rijzinga van de Dienstenbond CNV kijkt alvast vooruit naar 14 mei. Dan wordt in t Spant in Bussum, samen met andere vakbonden, een actiebijeenkomst gehouden voor Hemamedewerkers. Aanleiding: het eindbod van Hema dat unaniem door vakbonden werd afgewezen. Het bedrijf wil fors bezuinigen op jeugdlonen en in de verdere beloningsstructuur. Ook de loonsverhoging, 6,75 procent voor twee jaar en dan ook nog eens behoorlijk verknipt, is niet om over naar huis te schrijven, legt Rijzinga uit, die zich verbaasd over het eindbod van Hema. Het gaat helemaal niet slecht met het bedrijf. Bovendien hebben we inmiddels acht CAOs bij Vendex/KBB (het moederbedrijf van Hema) zonder slag of stoot afgesloten. Overal met een loonsverhoging van vier procent. Hema zit daar nog fors onder. Hij sluit niet uit dat tijdens de actiebijeenkomst een ultimatum wordt gesteld.
Rijzinga verwacht veel van de bijeenkomst. Vorig jaar hielden wij in t Spant een soortgelijke bijeenkomst voor medewerkers van V&D en Bijenkorf. Dat leverde toen een enorme respons op en een goede afloop met alsnog een mooie CAO.
Bij Hema werken tienduizend mensen.

Hoofddorp, 2 mei 2001

Nieuw onderzoek naar loonuitbetaling uitzendkrachten: eerdere uitkomsten waren ronduit schokkend

Dat aanvullend onderzoek is hard nodig, want de uitkomsten van het eerste onderzoek waren ronduit schokkend. Bestuurder Maurice Limmen van de Dienstenbond CNV doelt op het rapport van de Stichting VRO. Daaruit bleek dat meer dan tien procent van de uitzendkrachten gedurende de looptijd van de vorige Uitzend-CAO niet de loonsverhoging kregen waar ze recht op hadden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het om veel meer dan tien procent gaat, zegt Limmen.
Hij heeft grote twijfels over het functioneren van deze CAO, een CAO waar vorig jaar heel hard voor geknokt moest worden. Dat leverde uiteindelijk een mooi resultaat op. En dan dit, verzucht Limmen. In het najaar gaan we met de uitzendwerkgevers de wet Flex en Zekerheid evalueren. Dan praten we ook over fundamentele zaken in de Uitzendsector, zoals welke CAO van toepassing moet zijn op uitzendkrachten: inlenende CAOs of ABU-CAO.
Voorlopig zit de Dienstenbond CNV midden in de onderhandelingen voor een nieuwe Uitzend-CAO. De bond gaat zich onder meer focussen op nalevingsproblematiek, employability en inkomen.

Hoofddorp, 27 april 2001

Principe-akkoord CAO Rabobank:
dit zet trend voor bankCAO's"

Een mooie CAO, waarbij ik vooral blij ben dat er nu een goed Sociaal Statuut ligt. Dat was heel lang een heel teer punt. Het is een goede zaak dat Rabobank mensen bemiddelt van werk naar werk. Dit zet de trend voor de andere bankCAO's. Volgens bestuurder Ike Wiersinga van de Dienstenbond CNV is dat één van de belangrijkste winstpunten van de nieuwe CAO die vannacht bij Rabobank is afgesloten.

Het Sociaal Statuut is nodig om de gevolgen van reorganisaties op te vangen. Het is overigens nog onduidelijk hoeveel arbeidsplaatsen hierbij zullen vervallen. Rabobank is de eerste 'grootbank' die dit jaar met een CAO komt. De veertigduizend medewerkers die onder de nieuwe eenjarige CAO vallen, kunnen rekenen op een loonsverhoging van vier procent, die per 1 juni van dit jaar ingaat. Wiersinga is bijzonder te spreken over de afspraken die zijn gemaakt over inzetbaarheid (Rabobank zal de medewerkers meer stimuleren om zich verder te ontwikkelen) en telewerken. Over een ander CNV-onderwerp, internationale collegialiteit, wordt in overleg met de Rabobank gekeken naar een buitenlands project.
Ook is er sprake van een goed medewerkerwaardeplan, een soort bonus, waarbij medewerkers jaarlijks tussen de vijfhonderd en duizend Euro erbij krijgen. Ook de medewerkers met de lagere inkomens krijgen er flink wat bij. Daar hebben zij recht op, stelt Wiersinga. De bonus is een voorbode van het nieuwe beloningssysteem, dat rond 2003 ingevoerd zal worden. Daarin zal ook sprake zijn van variabele beloning.

Hoofddorp, 27 april 2001

Voorstellen Dienstenbond CNV over CAO-Uitzendkrachten: Deze CAO heeft een waakhond nodig

De Uitzend-CAO heeft een waakhond nodig. Zeker gelet op de zorgwekkende ontwikkelingen rond niet uitbetalen van de laatste loonsverhoging. Om die reden pleit bestuurder Maurice Limmen van de Dienstenbond CNV voor de komst van een paritair orgaan. Daarin moeten werkgevers en vakbonden toezien op naleving van de CAO-afspraken. Want nu gaat het aan alle kanten mis, aldus Limmen.

Het beloven dus, net als vorig jaar, weer pittige onderhandelingen over een nieuwe Uitzend-CAO te worden. Het kost ons steeds weer moeite om de alleszins redelijke wensen over de eindstreep te krijgen, zegt Limmen. Voor dit jaar zet de Dienstenbond CNV hoog in op meer geld voor kinderopvang, betere scholingsmogelijkheden, een onderzoek naar mogelijke arbeidsduurverkorting en vier procent meer loon. Morgen vindt de eerste onderhandeling voor de nieuwe Uitzend-CAO plaats. De nieuwe CAO moet op 1 april van dit jaar ingaan.

Hoofddorp, 19 april 2001

Dienstenbond CNV blij met uitspraak Centrale Raad van Beroep: "enorme winst voor oudere werknemers"

Deze uitspraak betekent een enorme winst voor oudere werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden. Zo reageert bestuurder Jeroen Warnaar van de Dienstenbond CNV op het gelijk dat zijn bond kreeg van de Centraal Raad van Beroep in een zaak tegen het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV).

Door de Wet Flexibiliteit en Zekerheid zijn per 1 januari 1999 de opzegtermijnen voor werkgevers verkort tot maximaal vier maanden. Voor werknemers van 45 jaar en ouder is als bescherming een uitzondering gemaakt. Voor hen blijft de oude, langere opzegtermijn van maximaal 26 weken van toepassing, bij opzegging door de werkgever. Het LISV hanteerde echter ook, na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, voor de vaststelling van de eerste werkloosheidsdag de oude, langere opzegtermijn. Door deze uitleg keert de beoogde bescherming zich tegen deze werknemers, omdat zij hierdoor twee maanden later recht krijgen op een WW-uitkering. In deze gevallen zou volgens de Dienstenbond CNV rekening moeten worden gehouden met de nieuwe, kortere opzegtermijn.
Op dit punt is de Dienstenbond CNV door de Centrale Raad van Beroep in het gelijk gesteld. Dit tot grote opluchting van Warnaar, die een aantal zaken van leden uit die leeftijdscategorie in behandeling heeft: "Deze uitspraak betekent dat werknemers van 45 jaar of ouder wiens arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter is ontbonden, eerder recht krijgen op WW. Dat kan flink wat geld schelen. Deze uitspraak zal behoorlijk wat gevolgen hebben voor werknemers van 45 jaar of ouder die een beroep moeten doen op de WW. Het gaat om een grote groep mensen, voor wie deze uitspraak nog zo'n twintig jaar van belang blijft".

Hoofddorp, 30 maart 2001

Manifestatie werknemers ING

Vakbonden en werknemers van ING houden vrijdag 23 maart een manifestatie in Amsterdam. Ze hopen op die manier de impasse te doorbreken rondom het Sociaal Plan voor ING. Het plan is nodig in verband met een reorganisatie van het bedrijf. Samen met collegas uit Belgie van de BBL (een dochteronderneming van ING) overhandigen de werknemers een petitie aan één van de leden van de Raad van Bestuur van ING. De Belgische collegas hebben momenteel te maken met een soortgelijke problematiek.

Dienstenbond CNV vindt het de hoogste tijd dat er een Sociaal Plan komt voor de werknemers, het overleg hierover ligt sinds 19 februari stil. ING heeft een grootschalige herstructurering van het bedrijf aangekondigd waardoor honderden (?) werknemers van plek moeten veranderen of hun functie kwijtraken. ING is niet bereid een werkzekerheidsgarantie te geven. Daarnaast zijn er twijfels over het succes van de plannen van ING rondom herplaatsing van boventallig personeel (in- of extern).

De vakbonden bij ING hebben ondertussen zelf een compleet Sociaal Plan ontwikkeld. Na de aanbieding van de petitie zullen de bonden dit Plan bespreken met de werknemers van ING. De verwachting is dat zon 200 OR-leden en 200 Belgische collegas aanwezig zullen zijn.

Hoofddorp, 22 maart 2001
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Gerding, bestuurder Dienstenbond CNV, tel. kantoor: 023 - 5651 052, of met Bert Jansen, voorlichter, tel.kantoor: 023-5651 052, tel. mobiel: 06 - 2000 5272

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie