Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van het college van b en w in Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 11-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Collecte

Toestemming is verleend om in de periode van 13 tot en met 19 mei as. een collecte te houden ten bate van het Nederlands Astma Fonds.

Actieprogramma Zorg-Wonen-Welzijn 2001/2004 subregio Etten-Leur/Zundert

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het actieprogramma als eerste uitwerking van de subregiovisie Zorg-Wonen-Welzijn 2001/2004 van de subregio Etten-Leur/Zundert zoals overeengekomen in het Zorgnetwerk Etten-Leur/Zundert. In het actieprogramma is een zestal projecten geformuleerd als concreet plan van aanpak. Het betreft de projecten: zorgloket, preventieprogramma en informatievoorziening, normering woning en woonomgeving, vijvermodel, arbeidsmarktbeleid en pilots zorg en wonen in kleine kernen. Het actieprogramma zal worden voorgelegd aan de commissie Onderwijs op 12 juni 2001. Nadere voorstellen ter uitwerking van genoemde projecten zullen worden afgewacht.

Onkruidbestrijding

Gezien het voornemen van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, die het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen na 2001-2003 totaal gaat verbieden en de nieuwe mogelijkheid het onkruid met heetwater te bestrijden, hebben burgemeester en wethouders besloten het beleid voort te zetten "in principe geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het openbaar gebied te gebruiken". Voor de moeilijk bereikbare plaatsen zal het onkruid worden bestreden met heetwatertechniek. Deze heetwatertechniek zal ook worden ingezet voor het schoonmaken van verkeersborden, het verwijderen van kauwgum, monumenten en plakvandalisme. In nieuwe en bestaande situaties zal worden bezien of onkruidbestrijding ook kan worden verminderd met het aanbrengen van gesloten verharding. In afwachting op verdere nieuwe ontwikkelingen van de heetwatertechniek zal voor 2001 een heetwatermachine worden ingehuurd. In afweging met andere prioriteiten zal bij het opstellen van het investeringsplan 2002-2005 voor het jaar 2002 nader worden bezien of voor de aanschaf van een heetwatermachine f. 70.000,= kan worden opgenomen. Om het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen terug te dringen zullen bij burgers ook de alternatieve mogelijkheden onder de aandacht worden gebracht.

Wijziging schoolgelden St. Frans

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad op 25 juni as. voor om in te stemmen met het voorstel tot wijziging schoolgelden St. Frans. per 1 september 2001.
Dit voorstel zal op 5 juni as. ter advisering worden voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting/Cultuur.

Representatie

Wethouder W.B.M. Vermunt en wethouder M.J.D. Donders-de Leest zullen op 23 mei as. om 14.00 uur aanwezig zijn bij de opening van het nieuwe en speciale gebouw van de Woonstichting en de bewoners van de Concordialaan 131-133. Het betreft hier een begeleide woonvorm voor verstandelijk gehandicapten.

Wethouder J.M.G.M. van Harssel zal op 6 juni as. om 16.00 uur aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst inzake turfvaartrelicten West-Brabant in Molen De Lelie te Etten-Leur. Deze bijeenkomst is o.a. een initiatief van het Brabants Bureau voor Toerisme en de Provincie Noord-Brabant en heeft als doel de relicten zoveel als mogelijk te reconstrueren en te lokaliseren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie