Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grootschalige aanpak bestrijding muskusratten Zuid-Holland

Datum nieuwsfeit: 11-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

11-05-2001

Grootschalige aanpak bestrijding muskusratten in Krimpenerwaard

De dienst Muskusrattenbestrijding Zuid-Holland (onder verantwoordelijkheid van de provincie en de waterschappen) gaat de groei van het aantal muskusratten in de Krimpenerwaard aanpakken. Dit is nodig omdat het aantal gevangen muskusratten in de Krimpenerwaard explosief stijgt. In 1998 werden 2.489 ratten gevangen, in 2000 waren dat er 10.690. Er wordt geschat dat het aantal vangsten in 2001 ongeveer 24.000 zal bedragen. Deze schatting wordt gebaseerd op het reeds gevangen aantal muskusratten (6.000 in eerste twaalf weken van 2001) en het feit dat de muskusrattenbestrijding in de Krimpenerwaard bijna 8 weken nagenoeg heeft stil gelegen door de beperkende maatregelen in verband met de MKZ-crisis. De redenen voor de groei van de populatie liggen in een combinatie van een te geringe personele inzet in de jaren 1998 en 1999, omvangrijke baggerwerkzaamheden in het gebied, een veranderend grondgebruik in de Krimpenerwaard (met name de toename van natuurgebieden en natuurvriendelijke oevers) en een bestrijdingsstrategie die onvoldoende heeft ingespeeld op deze veranderingen.

Om de negen muskusrattenbestrijders in de Krimpenerwaard in staat te stellen de bestrijdingssituatie onder controle te krijgen en te houden, zullen vanaf 1 november 2001 alle Zuid-Hollandse muskusrattenbestrijders en hun rayonambtenaren (in totaal 76 mensen) in de Krimpenerwaard muskusratten gaan vangen. De doelstelling van deze grootschalige aanpak is om 75 tot 90% van de dan nog aanwezige muskusrattenpopulatie te vangen. De geïntensiveerde aanpak zal in ieder geval duren tot 1 januari 2002 of langer als dat noodzakelijk blijkt om de doelstelling te halen. Deze actie wordt pas in november gestart, omdat dan de voorwaarden voor het welslagen het gunstigst zijn. De muskusratten verplaatsen zich dan nagenoeg niet meer en de vegetatie groeit niet meer. Ook vergt deze aanpak een gedegen voorbereiding en coördinatie.

Ook is voor het slagen van deze actie van belang om op zo kort mogelijke termijn (voor 1 juli 2001) zoveel mogelijk zogenaamd vast vangmateriaal in de Krimpenerwaard te plaatsen dan wel te vernieuwen. Het gaat dan om vangkooien en afzettingen. Dit vangmateriaal moet ervoor zorgen dat met name jonge muskusratten worden gevangen die zich vanaf juli verspreiden. Vanaf half september tot begin november wordt met dit vangmateriaal de op trek zijnde muskusratten gevangen. In totaal gaat het om ongeveer 1.800 vangkooien en afzettingen die vanaf nu geplaatst worden.

Het maken van zoveel vast vangmateriaal, het plaatsen en vervolgens controleren van het materiaal heeft op dit moment de meeste aandacht van de muskusrattenbestrijding. Dit vergt zoveel tijd dat men tijdelijk is gestopt met het nalopen en afwerken van meldingen van burgers. Tot de grote actie hebben de meldingen geen prioriteit en het heeft geen zin om meldingen door te geven aan muskusrattenbestrijders in de Krimpenerwaard of aan het steunpunt in Stolwijk. Wanneer de actie in januari 2002 voorbij is, zullen meldingen weer normaal worden nagelopen.

Burgers kunnen voor nadere informatie contact opnemen met J.E. de Groot, rayonambtenaar van het rayon Krimpenerwaard (0182 34 30 26).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie