Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen omtrent handel in garnalen

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 071
Datum: 14-05-2001

HANDEL IN GARNALEN

De leden van de Tweede Kamer Bolhuis (PvdA) en Vos (VVD) hebben aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 10 april 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft U kennis genomen van het artikel in Vrij Nederland d.d. 31 maart getiteld "de bijsmaak van garnalen" ?


2 Deelt u de opvattingen van het Landbouw-Economisch Instituut dat de garnalensector
een oligopolistisch karakter heeft ?


3 Bent u bereid de Nma te verzoeken een onderzoek te instellen naar de situatie als genoemd in het artikel in Vrij Nederland ?


4 Bent u bekend met het gevolg dat de Nma heeft gegeven aan de inval van februari 2000 in de betrokken garnalenbedrijven in Zoutkamp en Volendam ?


5 Klopt het dat door gezamenlijk ingrijpen van de twee grootste garnalenverwerkende bedrijven de prijs voor de aanvoerders wordt bepaald?


6 Is een dergelijk gedrag niet in strijd met de Mededingingswet ?

7 Waarom wordt in Nederland de toevoeging van 0,6 % benzoezuur bij de bewerking van garnalen aanvaardbaar geacht in afwijking van de Europese norm van 0,2 % benzoezuur ?


8 Wat zijn de effecten van deze overschrijding voor de consument ?
De minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen mede namens de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als volgt beantwoord.


1 Ja, ik heb kennis genomen van dit artikel.2 t/m 6 Zoals ook blijkt uit het door u aangehaalde artikel in Vrij Nederland heeft de NMa vorig jaar een onderzoek gedaan in de garnalenmarkt. In het kader van dit onderzoek heeft de NMa ook bedrijfsbezoeken, in uw bewoordingen 'invallen', uitgevoerd. Uitkomst van het onderzoek is dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet en de Europese mededingingsregels. De NMa heeft ten aanzien van dit onderzoek haar bevindingen, conform artikel 59 van de Mededingingswet, neergelegd in een rapport. Dit heeft zij in haar persbericht van
18 december 2000 kenbaar gemaakt, hetgeen u op de website van de NMa kunt aantreffen (www.nma-org.nl). In dit persbericht zijn de bevindingen van de NMa kort weergegeven. Derhalve verwijs ik u, kortheidshalve, naar het betreffende persbericht. Van dit bericht doe ik u een kopie toekomen. Thans bevindt het onderzoek van de NMa zich in de sanctiefase. In deze fase worden de betrokken (belanghebbende) partijen in de gelegenheid gesteld op het rapport te reageren. Na deze procedure van hoor en wederhoor zal de directeur-generaal van de NMa vaststellen of er al dan niet sprake is van een overtreding van de Mededingingwet en/of Europese mededingingsregels. In geval van een overtreding kan een boete of een last onder dwangsom worden opgelegd.

7 Bij het vaststellen van de normen op EU-niveau voor benzoezuur in garnalen, werd onderscheid gemaakt tussen garnalen van het type Crangon Crangon en Crangon Vulgaris (Hollandse garnalen) en andere garnalen. Voor de Hollandse garnalen is de norm bepaald op 0,6% en voor de andere garnalen is de norm bepaald op 0,2%.
Beide normen werden toxicologisch aanvaardbaar geacht. Beide normen zijn opgenomen in een EU-richtlijn.

8 In Hollandse garnalen is de toevoeging van benzoezuur tot 0.6% toegelaten. Hier is dus geen sprake van overschrijding, maar van op Europees niveau toegelaten gehaltes.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie