Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitvoer slachtvarkens onder voorwaarden toegestaan

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier MKZ

Wijziging Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II
dd. 14-05-2001 19:00 uur

14 mei 2001

Toelichting

Onderhavige wijziging van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten, strekt ertoe beschikking 2001/364/EG van 10 mei 2001 van de Europese Commissie (PbEG L 129) , houdende vijfde wijziging van Beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland, om te zetten in nationale regelgeving.

Deze wijziging houdt - kort gezegd - het volgende in:


* Beschikking 2001/223/EG geldt tot en met 5 juni 2001.
* De regionalisering wordt aangepast. De toezichtsgebieden rondom Oene, Kootwijkerbroek en Ee, worden Annex 1 gebied. Het gedeelte van Nederland boven de Waal wordt Annex 2 gebied.
* De handel en export vanuit Nederland beneden de Waal wordt in beginsel vrij gegeven, met dien verstande dat het verzenden van levende evenhoevigen verboden blijft. Bovendien moet op de reguliere certificaten voor producten aangegeven worden dat voldaan wordt aan Beschikking 2001/223/EG. Voorts is in het gedeelte van Nederland beneden de Waal is de export van levende slachtvarkens naar een slachthuis met ingang van 15 mei 2001 weer toegestaan, mits de lidstaat van bestemming hiertoe toestemming heeft gegeven.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, Directeur-generaal, ir. J.F. de Leeuw

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van 21 maart 2001 van de commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);
Gelet op de artikelen 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Artikel 2 van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 II , komt te luiden:

Artikel 2

1. Het buiten Nederland brengen van evenhoevigen is verbode 2. In afwijking van het eerste lid is het brengen van varkens buiten andere gebieden dan die bedoeld in bijlage I onderscheidenlijk bijlage II van Beschikking 2001/223/EG toegestaan, voorzover dit geschiedt overeenkomstig artikel 1, derde, vierde en vijfde lid en artikel 12 bis, tweede lid van Beschikking 2001/223/E 3. Het brengen van producten van evenhoevigen buiten de gebieden bedoeld in bijlage I van Beschikking 2001/223/EG, geschiedt overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 11 van Beschikking 2001/223/EG.
4. Onverminderd het derde lid gaan producten van evenhoevigen die buiten Nederland gebracht worden, vergezeld van een verklaring overeenkomstig de artikelen 2, derde lid, 3, vierde lid, 4, vierde lid, 6, vijfde lid, 7, derde lid, onderscheidenlijk 8, derde lid van Beschikking 2001/223/E
5. Het brengen van paardachtigen buiten Nederland geschiedt overeenkomstig artikel 12 van Beschikking 2001/223/EG en de partij paardachtigen gaat vergezeld van een verklaring als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van Beschikking 2001/223/E

Artikel II

De regeling wordt op 14 mei 2001 om 19.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, Directeur-generaal, ir. J.F. de Leeuw

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie