Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderhoud Vrijheer van Eslaan en Veerweg in Papendrecht

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht


Actueel

Laatste update: 14.05.2001
* Verbouwing Publiekszaken vordert

* Rapport Leefbaarheid en Veiligheid Westpolder Zuid
* Aanvraag uitkering terug naar gemeentehuis
Start in augustus: Groot onderhoud Vrijheer van Eslaan en Veerweg

In augustus wordt gestart met een grootschalige opknapbeurt van de Vrijheer van Eslaan en een deel van de Veerweg (tussen de Burgemeester Keijzerweg en de rotonde Vrijheer van Eslaan). Dit grote onderhoud aan de wegen is deels een gevolg van de ingrijpende veranderingen in de wijk Kraaihoek-Noord.

Nu de woningen en de omgeving aan de Veerwegzijde gereed zijn, kan het onderhoud van het asfalt worden aangepakt, waarvoor door de gemeente zo'n f 2.400.000,- is uitgetrokken.
Momenteel wordt bij de gemeente het werk voorbereid. Dit houdt in dat voor het gehele traject een bestek wordt gemaakt. Daarna wordt het werk aanbesteed.

Aanvraag uitkering terug naar gemeentehuis

De intake van de aanvraag van uitkeringen is per dinsdag 1 mei verplaatst van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan de Brederodelaan 5 naar de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het gemeentehuis aan de Markt. Voor het aanvragen van een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet (Abw) en enkele andere regelingen bestaat een inloopspreekuur. Dit betekent dat mensen die een Abw-uitkering willen aanvragen, hiervoor zonder afspraak dagelijks tussen 08.30 en 12.30 uur terechtkunnen. Tot nu toe was dit in het CWI, vanaf 1 mei moeten potentiële aanvragers zich dus melden bij de receptie van het gemeentehuis. De receptioniste zal hen vervolgens doorverwijzen naar de juiste intakebalie. Het college van B & W heeft dit besloten, omdat het CWI Papendrecht per 1 januari 2002 wordt opgeheven en wordt verplaatst naar Dordrecht. Door het vertrek van diverse partners is de meerwaarde van het verrichten van de intake in het CWI Papendrecht sterk verminderd. Het is daarom efficiënter de intake tot 1 januari 2002 te laten plaatsvinden in het gemeentehuis.

Verbouwing Publiekszaken vordert
Onlangs is in de hal van het gemeentehuis gestart met de verbouwing van de begane grond. Daar wordt gewerkt aan het inrichten van een zogenaamde gemeentewinkel. In de gemeentewinkel worden zoveel mogelijk gemeentelijke diensten en producten aangeboden. Door de verbouwing ontstaat enige overlast voor bezoekers, maar de medewerkers van de receptie wijzen hen zoals gebruikelijk de juiste weg in het gemeentehuis.

Rapport Leefbaarheid en Veiligheid WestpolderZuid

Tijdens de in februari gehouden wijkbijeenkomst voor bewoners van de Westpolder werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De resultaten zijn hieronder kort samengevat. Wie het volledige rapport wil inzien kan terecht in de burgerleeskamer op de begane grond van het raadhuis.
Het rapport
In het rapport zijn de resultaten van de Gebiedsmonitor Leefbaarheid en Veiligheid in Zuid Holland Zuid gepresenteerd voor de gemeente Papendrecht, Westpolder Zuid. In totaal zijn 184 inwoners van vijftien jaar en ouder in Westpolder Zuid geënquêteerd. De resultaten van Westpolder Zuid zijn in het rapport vergeleken met de resultaten van een referentiegebied. De leefbaarheid in een gebied wordt door een klein aantal factoren bepaald. De belangrijkste zijn sociale kwaliteit (of men prettig met elkaar omgaat), de gepercipieerde hoeveelheid vermogensdelicten en de tevredenheid over de woning waarin men woont. Daarnaast heeft slachtofferschap van autocriminaliteit en van inbraak een negatief effect op de leefbaarheid. Gevoelens van veiligheid hangen eveneens ten eerste af van de sociale kwaliteit in de buurt. Ook de perceptie van de mate van dreiging en van de mate van vermogensdelicten in de buurt hebben een sterke negatieve invloed op onveiligheidsgevoelens. Verder hebben de tevredenheid over de eigen woning, slachtofferschap van autocriminaliteit, van geweldsdelicten en van inbraak en het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de buurt invloed op het gevoel van veiligheid. Tot slot blijkt dat vrouwen zich onveiliger voelen dan mannen.
Factoren die nauwelijks invloed hebben op gevoelens van veiligheid en leefbaarheid zijn de perceptie van verloedering en overlast, alsmede slachtofferschap van fietsendiefstal. Maar ook het oordeel over de zichtbaarheid van de politie (blauw op straat) of het functioneren van de gemeente (voorzieningenniveau) doen er relatief weinig toe.
Belangrijkste uitkomsten in Westpolder Zuid De inwoners van Westpolder Zuid geven een positieve waardering aan hun woonbuurt. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. Dat is ongeveer hetzelfde als in het referentiegebied. Wanneer we de leefbaarheid van de woonbuurt meten aan de hand van stellingen blijkt dat de inwoners van Westpolder Zuid hun buurt bovengemiddeld beoordelen. De indicator leefbaarheid woonbuurt levert een score op van 7,6 tegenover 7,3 in het referentiegebied. De sociale kwaliteit van de woonbuurt wordt matig positief beoordeeld. De schaalscore van Westpolder Zuid op de indicator sociale kwaliteit is 6,3 en daarmee wel hoger dan de score van het referentiegebied (5,8). De eigen woning wordt in de Westpolder Zuid goed beoordeelt, en ook hoger dan in het referentiegebied. De schaalscore op de indicator waardering eigen woning is 7,8; in het referentiegebied is deze 7,4.
Zeventig procent van de inwoners van Westpolder Zuid voelt zich nooit onveilig. Bijna een op de vijf bewoners van Westpolder Zuid voelt zich soms onveilig. Gunstig is de uitkomst dat slechts één procent van de ondervraagden zich vaak onveilig voelt. De situatie in Westpolder Zuid is beter dan in het referentiegebied. Wanneer bewoners van Westpolder Zuid zich wel onveilig voelen, gebeurt dat meestal ook binnen de eigen woonbuurt. In het referentiegebied doen gevoelens van onveiligheid zich verhoudingsgewijs vaker voor binnen de eigen buurt.
De bewoners van de Westpolder Zuid hebben minder het idee dat vermogensdelicten in de buurt voorkomen dan de bewoners van het referentiegebied. De schaalscore is in Westpolder Zuid 3,3 versus 4,1 in het referentiegebied. Wat betreft de gepercipieerde mate van dreiging is er nauwelijks een verschil tussen Westpolder Zuid en het referentiegebied.
In Westpolder Zuid is bij minder dan één procent van de bewoners ingebroken. Bij iets meer dan één procent heeft een inbraakpoging plaatsgevonden zonder dat daarbij iets gestolen werd. In het referentiegebied ligt het aantal inbraken en het aantal pogingen tot inbraak hoger. Drie op de tien autobezitters zijn in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een vorm van autocriminaliteit. Dit komt ongeveer overeen met de situatie in het referentiegebied. In Westpolder Zuid is 3,4% van de bevolking in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een geweldsdelict. In het referentiegebied is dat 5,1% procent. Liefst 87 procent van de burgers uit Westpolder Zuid voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt. Dit percentage wijkt nauwelijks af van dat in het referentiegebied. Aanbevelingen
Vergeleken met het referentiegebied zijn de bewoners van Westpolder Zuid iets positiever de leefbaarheid in hun buurt. De bewoners van Westpolder Zuid voelen zich bovendien iets minder vaak onveilig dan bewoners uit het referentiegebied, en daarbij voelen zij zich verhoudingsgewijs ook minder vaak onveilig binnen hun eigen buurt. Al met al is de situatie in Westpolder Zuid positief te noemen. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen nu tevreden kan zijn en er niets hoeft te gebeuren. Het doel is namelijk niet om in de Westpolder Zuid hetzelfde niveau van leefbaarheid en veiligheid te hebben als die van het referentiegebied. Het doel is veeleer een leefbare en veilige wijk te behouden, en misschien zelfs deze nog verder te verbeteren. Hiervoor moet in het beleid extra aandacht besteed worden aan alle belangrijke factoren zoals die uit het model naar voren kwamen. Enkele aspecten zijn van bijzonder belang voor de leefbaarheid en veiligheid in Westpolder Zuid:
sociale kwaliteit
Dit aspect is dermate belangrijk voor het niveau van leefbaarheid en veiligheid in een buurt dat het altijd aanbeveling verdient de sociale kwaliteit waar mogelijk te verbeteren. In Westpolder Zuid wordt de sociale kwaliteit matig positief beoordeeld, waardoor het van essentieel belang is te proberen dit op een hoger peil te brengen.
autocriminaliteit
Daadwerkelijk slachtofferschap van autocriminaliteit heeft invloed op de onveiligheidsbeleving van bewoners. In Westpolder Zuid zijn de afgelopen twaalf maanden drie op de tien autobezitters slachtoffer geweest van autocriminaliteit. Alhoewel dit cijfer niet verschilt van dat van het referentiegebied, verdient dit punt gezien het relatief vrij grote aantal slachtoffers grote aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie