Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderhoud Vrijheer van Eslaan en Veerweg in Papendrecht

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht


Actueel

Laatste update: 14.05.2001
* Verbouwing Publiekszaken vordert

* Rapport Leefbaarheid en Veiligheid Westpolder Zuid
* Aanvraag uitkering terug naar gemeentehuis
Start in augustus: Groot onderhoud Vrijheer van Eslaan en Veerweg

In augustus wordt gestart met een grootschalige opknapbeurt van de Vrijheer van Eslaan en een deel van de Veerweg (tussen de Burgemeester Keijzerweg en de rotonde Vrijheer van Eslaan). Dit grote onderhoud aan de wegen is deels een gevolg van de ingrijpende veranderingen in de wijk Kraaihoek-Noord.

Nu de woningen en de omgeving aan de Veerwegzijde gereed zijn, kan het onderhoud van het asfalt worden aangepakt, waarvoor door de gemeente zo'n f 2.400.000,- is uitgetrokken.
Momenteel wordt bij de gemeente het werk voorbereid. Dit houdt in dat voor het gehele traject een bestek wordt gemaakt. Daarna wordt het werk aanbesteed.

Aanvraag uitkering terug naar gemeentehuis

De intake van de aanvraag van uitkeringen is per dinsdag 1 mei verplaatst van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan de Brederodelaan 5 naar de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het gemeentehuis aan de Markt. Voor het aanvragen van een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet (Abw) en enkele andere regelingen bestaat een inloopspreekuur. Dit betekent dat mensen die een Abw-uitkering willen aanvragen, hiervoor zonder afspraak dagelijks tussen 08.30 en 12.30 uur terechtkunnen. Tot nu toe was dit in het CWI, vanaf 1 mei moeten potentiële aanvragers zich dus melden bij de receptie van het gemeentehuis. De receptioniste zal hen vervolgens doorverwijzen naar de juiste intakebalie. Het college van B & W heeft dit besloten, omdat het CWI Papendrecht per 1 januari 2002 wordt opgeheven en wordt verplaatst naar Dordrecht. Door het vertrek van diverse partners is de meerwaarde van het verrichten van de intake in het CWI Papendrecht sterk verminderd. Het is daarom efficiënter de intake tot 1 januari 2002 te laten plaatsvinden in het gemeentehuis.

Verbouwing Publiekszaken vordert
Onlangs is in de hal van het gemeentehuis gestart met de verbouwing van de begane grond. Daar wordt gewerkt aan het inrichten van een zogenaamde gemeentewinkel. In de gemeentewinkel worden zoveel mogelijk gemeentelijke diensten en producten aangeboden. Door de verbouwing ontstaat enige overlast voor bezoekers, maar de medewerkers van de receptie wijzen hen zoals gebruikelijk de juiste weg in het gemeentehuis.

Rapport Leefbaarheid en Veiligheid WestpolderZuid

Tijdens de in februari gehouden wijkbijeenkomst voor bewoners van de Westpolder werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De resultaten zijn hieronder kort samengevat. Wie het volledige rapport wil inzien kan terecht in de burgerleeskamer op de begane grond van het raadhuis.
Het rapport
In het rapport zijn de resultaten van de Gebiedsmonitor Leefbaarheid en Veiligheid in Zuid Holland Zuid gepresenteerd voor de gemeente Papendrecht, Westpolder Zuid. In totaal zijn 184 inwoners van vijftien jaar en ouder in Westpolder Zuid geënquêteerd. De resultaten van Westpolder Zuid zijn in het rapport vergeleken met de resultaten van een referentiegebied. De leefbaarheid in een gebied wordt door een klein aantal factoren bepaald. De belangrijkste zijn sociale kwaliteit (of men prettig met elkaar omgaat), de gepercipieerde hoeveelheid vermogensdelicten en de tevredenheid over de woning waarin men woont. Daarnaast heeft slachtofferschap van autocriminaliteit en van inbraak een negatief effect op de leefbaarheid. Gevoelens van veiligheid hangen eveneens ten eerste af van de sociale kwaliteit in de buurt. Ook de perceptie van de mate van dreiging en van de mate van vermogensdelicten in de buurt hebben een sterke negatieve invloed op onveiligheidsgevoelens. Verder hebben de tevredenheid over de eigen woning, slachtofferschap van autocriminaliteit, van geweldsdelicten en van inbraak en het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de buurt invloed op het gevoel van veiligheid. Tot slot blijkt dat vrouwen zich onveiliger voelen dan mannen.
Factoren die nauwelijks invloed hebben op gevoelens van veiligheid en leefbaarheid zijn de perceptie van verloedering en overlast, alsmede slachtofferschap van fietsendiefstal. Maar ook het oordeel over de zichtbaarheid van de politie (blauw op straat) of het functioneren van de gemeente (voorzieningenniveau) doen er relatief weinig toe.
Belangrijkste uitkomsten in Westpolder Zuid De inwoners van Westpolder Zuid geven een positieve waardering aan hun woonbuurt. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. Dat is ongeveer hetzelfde als in het referentiegebied. Wanneer we de leefbaarheid van de woonbuurt meten aan de hand van stellingen blijkt dat de inwoners van Westpolder Zuid hun buurt bovengemiddeld beoordelen. De indicator leefbaarheid woonbuurt levert een score op van 7,6 tegenover 7,3 in het referentiegebied. De sociale kwaliteit van de woonbuurt wordt matig positief beoordeeld. De schaalscore van Westpolder Zuid op de indicator sociale kwaliteit is 6,3 en daarmee wel hoger dan de score van het referentiegebied (5,8). De eigen woning wordt in de Westpolder Zuid goed beoordeelt, en ook hoger dan in het referentiegebied. De schaalscore op de indicator waardering eigen woning is 7,8; in het referentiegebied is deze 7,4.
Zeventig procent van de inwoners van Westpolder Zuid voelt zich nooit onveilig. Bijna een op de vijf bewoners van Westpolder Zuid voelt zich soms onveilig. Gunstig is de uitkomst dat slechts één procent van de ondervraagden zich vaak onveilig voelt. De situatie in Westpolder Zuid is beter dan in het referentiegebied. Wanneer bewoners van Westpolder Zuid zich wel onveilig voelen, gebeurt dat meestal ook binnen de eigen woonbuurt. In het referentiegebied doen gevoelens van onveiligheid zich verhoudingsgewijs vaker voor binnen de eigen buurt.
De bewoners van de Westpolder Zuid hebben minder het idee dat vermogensdelicten in de buurt voorkomen dan de bewoners van het referentiegebied. De schaalscore is in Westpolder Zuid 3,3 versus 4,1 in het referentiegebied. Wat betreft de gepercipieerde mate van dreiging is er nauwelijks een verschil tussen Westpolder Zuid en het referentiegebied.
In Westpolder Zuid is bij minder dan één procent van de bewoners ingebroken. Bij iets meer dan één procent heeft een inbraakpoging plaatsgevonden zonder dat daarbij iets gestolen werd. In het referentiegebied ligt het aantal inbraken en het aantal pogingen tot inbraak hoger. Drie op de tien autobezitters zijn in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een vorm van autocriminaliteit. Dit komt ongeveer overeen met de situatie in het referentiegebied. In Westpolder Zuid is 3,4% van de bevolking in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een geweldsdelict. In het referentiegebied is dat 5,1% procent. Liefst 87 procent van de burgers uit Westpolder Zuid voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt. Dit percentage wijkt nauwelijks af van dat in het referentiegebied. Aanbevelingen
Vergeleken met het referentiegebied zijn de bewoners van Westpolder Zuid iets positiever de leefbaarheid in hun buurt. De bewoners van Westpolder Zuid voelen zich bovendien iets minder vaak onveilig dan bewoners uit het referentiegebied, en daarbij voelen zij zich verhoudingsgewijs ook minder vaak onveilig binnen hun eigen buurt. Al met al is de situatie in Westpolder Zuid positief te noemen. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen nu tevreden kan zijn en er niets hoeft te gebeuren. Het doel is namelijk niet om in de Westpolder Zuid hetzelfde niveau van leefbaarheid en veiligheid te hebben als die van het referentiegebied. Het doel is veeleer een leefbare en veilige wijk te behouden, en misschien zelfs deze nog verder te verbeteren. Hiervoor moet in het beleid extra aandacht besteed worden aan alle belangrijke factoren zoals die uit het model naar voren kwamen. Enkele aspecten zijn van bijzonder belang voor de leefbaarheid en veiligheid in Westpolder Zuid:
sociale kwaliteit
Dit aspect is dermate belangrijk voor het niveau van leefbaarheid en veiligheid in een buurt dat het altijd aanbeveling verdient de sociale kwaliteit waar mogelijk te verbeteren. In Westpolder Zuid wordt de sociale kwaliteit matig positief beoordeeld, waardoor het van essentieel belang is te proberen dit op een hoger peil te brengen.
autocriminaliteit
Daadwerkelijk slachtofferschap van autocriminaliteit heeft invloed op de onveiligheidsbeleving van bewoners. In Westpolder Zuid zijn de afgelopen twaalf maanden drie op de tien autobezitters slachtoffer geweest van autocriminaliteit. Alhoewel dit cijfer niet verschilt van dat van het referentiegebied, verdient dit punt gezien het relatief vrij grote aantal slachtoffers grote aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...