Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe editie standaardwerk Bomen en Wet

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persberichten


* Nieuwe editie standaardwerk Bomen en Wet (14 mei 2001)
Bomen en Wet verschaft al ruim twintig jaar duidelijkheid in de wetten en regels waarin bomen betrokken kunnen zijn. Veranderingen in wetten en jurisprudentie maakt het noodzakelijk het boek steeds te herzien. Nieuw in deze vijfde editie is het hoofdstuk `Bomen en bouwen', omdat veel vragen en geschillen betrekking hebben op de verhouding tussen de kapvergunning en de bouw- en aanlegvergunning.

Door de thematische aanpak is de toegankelijkheid in het bomenrecht en bruikbaarheid in de praktijk ook voor niet-juristen groot.

Bomen vervullen in onze samenleving een wezenlijke functie. Een zorgvuldige omgang met bomen is geboden. Daarom biedt regelgeving, zoals de Boswet of de gemeentelijke kap- of bomenverordening, bescherming aan bomen. Andere regelgeving heeft echter ook invloed op bomen. Daarbij valt te denken aan de Telecommunicatiewet, die kabelleggers in principe de mogelijkheid biedt om hinderlijke boomwortels te verwijderen. Of aan de Vogelwet op grond waarvan bomen niet mogen worden gekapt wanneer hierin een beschermde vogel broedt.

Klik hier voor
een grotere afbeelding
van de omslag

Het bomenrecht is zoveel mogelijk objectief beschreven door alleen geldend recht en actuele rechtspraak weer te geven. Op daartoe geëigende plaatsen wordt echter gewezen op de mogelijkheden tot betere bescherming van bomen. Deze 5e editie is bewerkt door Mr. Bas M. Visser, juridisch raadgever natuur, bos en landschap.

In het eerste hoofdstuk worden diverse begrippen (juridisch) gedefinieerd.
Privaatrechtelijke onderwerpen als eigendoms-, burenrecht, schade en aansprakelijkheid komen daarna aan bod.
Uit het publiekrecht worden de onderwerpen Boswet en kap- of bomenverordening behandeld.
Er is speciale aandacht voor de thema's `Bomen en bouwen' en `Bomen en handhaving'.
In `Bomen in bijzondere wetten' volgt een overzicht van wetten en regelingen die direct of indirect gevolgen kunnen hebben voor bomen. In het laatste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van subsidiemogelijkheden met betrekking tot bomen.

Voorbeeldteksten voor de Algemeen Plaatselijke Verordening en de Bomenverordening en een uitvoerige adreslijst met relevante adressen voor (juridische) steun maken het compleet.
Goed bomenbeleid en een goede bescherming van bomen vraagt een gedegen kennis van het bomenrecht. Daar hebben bomen recht op.

Prijs: f 62,- (incl verzendk.)
Donateurs f 56,50 (incl verzendk.)
bestellen


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie