Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

COMMISSIEVERGADERINGEN

Commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting tijdstip: maandag 14 mei 2001, 20.00 uur
plaats: gemeentehuis
agenda:

Vaststelling besluitenlijst vergadering 17 april 2001 Gelegenheid tot inspreken over de tracékeuze voor de 2e ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Dever
Masterplan Grevelingen. De voorzitter zal tijdens de vergadering het op 10 mei a.s. uit te brengen advies van de PPC toelichten
Advisering ontwikkeling terrein Hekwerken Lisse Reactie op de VIJNO (Vijfde nota R.O.) Behandeling agendapunten raadsvergadering 23 mei 2001 Intergemeentelijke samenwerking
Monumentenbeleid
Mededelingen
Rondvraag

Commissie Openbare Werken
tijdstip: dinsdag 15 mei 2001, 20.00 uur
plaats: gemeentehuisagenda:

Vaststelling besluitenlijst vergadering 17 april 2001 Ingekomen stukken raadsagenda
Behandeling agendapunten raadsvergadering 23 mei 2001 waaronder

- Actie Regenton
Mededelingen voorzitter
Milieuaangelegenheden

- MER-Schiphol
Verkeerszaken
Intergemeentelijke samenwerking
Rondvraag

Commissie Welzijn
tijdstip: woensdag 16 mei 2001, 20.00 uur
plaats: gemeentehuis
agenda:

Fusie WSW-bedrijven 't Heem, Het Spektrum en Stichting Werkkring (toelichting projectcoördinator)
Bespreking concept Nota Ouderenbeleid (toelichting door bureau Companen)
Vaststelling besluitenlijst vergadering 18 april 2001 Mededelingen vertegenwoordiger Cultureel Platform Lisse Mededelingen voorzitter
Behandeling agendapunten raadsvergadering 23 mei 2001 waaronder

- lijst van ingekomen stukken en mededelingen
- 2e wijziging Bijstandsverordening 1996

- voorstel begrotingswijzigingen
Bespreking aandachtspunten voor het beleidsverslag Abw e.d. 2001
Ingekomen stukken commissie
Rondvraag

Commissie Financiën
tijdstip: donderdag 17 mei 2001, 20.00 uur
plaats: gemeentehuis
agenda:

Vaststelling besluitenlijst vergadering 19 april 2001 Behandeling agendapunten raadsvergadering van 23 mei 2001 waaronder:

- aankoop perceel Julianastraat 25;
- fusie WSW-bedrijven t Heem, Het Spektrum en de Stichting Werkkring;
- aangevuld bekostigingsbesluit Vennestraat e.o.;
- vaststelling treasurystatuut;

- verkoop perceel grond aan de Grevelingstraat aan Bouwbedrijf G.J. van der Hulst b.v. te Lisse;

- wijzigingen begroting 2001.
Intergemeentelijke samenwerking
Mededelingen
Rondvraag

Inzien en inspreken
Toehoorders kunnen tijdens de commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Als u daarvan gebruik wilt maken moet u dit voor de vergadering melden aan de desbetreffende voorzitter. De stukken die op de agenda's betrekking hebben, liggen vanaf aanstaande maandag ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek. Als u er zeker van wilt zijn dat een agendapunt daadwerkelijk wordt behandeld, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de betreffende commissie.

Dat is voor:

de commissie Ruimtelijke Ordening: 433158 de commissie Openbare Werken: 433183
de commissie Welzijn: 433171
de commissie Financiën: 433142

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie