Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp wet milieubeheer besluiten

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

T.A. van Heusden, voor een inrichting voor het houden en fokken van paarden op het adres Van Peursumweg 8 te Ede WM/2000-115;

Mts. A.en G. van Milligen, voor een veehouderij op het adres Braeckweg 2 te Harskamp WM/2000-122;

Mts. C.G. en G. Schimmel, voor een veehouderij op het adres Grote Veenderweg 4 te Lunteren. Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren enwel voor 3.543 legkippen. WM/2000-126

Ontwerp-intrekkingsbesluit

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van H. van Dam, Immenweg 18 te Lunteren, d.d. 10 december 1996 nr. WM/1995-098 geheel in te trekken.

Besluiten

Op 8 mei 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

P. Moerman, voor een veehouderij op het adres Oud Willigerweg 1 te Harskamp WM/2000-039;

J.G. Veldhuizen, voor een veehouderij op het adres Mispelweg 3 te Lunteren WM/2000-114

Tevens heeft het gemeentebestuur de vergunning Wet milieubeheer de vergunning van H. van Roekel, Hessenweg 61 te Lunteren , HW-75-010 in te trekken voor een veebezetting bestaande uit 14 kraamzeugen, 39 guste en dragende zeugen en 213 gespeende biggen.

Melding
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:

NV NUON infra Oost, regio Veluwe, Luttikenerf ongenummerd te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer A-2001-033;

Laurus NV, Brouwersstraat 26 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer A-2001-034;

Alvesta Vastgoed BV, Keesomstraat ongenummerd te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer A-2001-035;

Gebr. Van Dorland Projecten, Hoorn ongenummerd te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer A-2001-036 t/m A-2001-045.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 19 juni 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 11 juni 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedach­ tenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 05 22.

Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 6 juni 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten.
Tot 3 juli 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 3 juli 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 19 juni 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 3 juli 2001 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 6 juni 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar

die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 8 mei 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan Gereedschappenfabriek van de Brink B.V., Molenweg 91 te Harskamp melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist, WM/1994-082. Het bestaande kantoor van het bedrijf aan de Molenweg 91 te Harskamp, wordt gewijzigd in een nieuw kantoor op het terrein van het bedrijf.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr. R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 16 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie