Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Vergaderingen vanaf 15 mei

Raadscommissies bespreken
Voorjaarsnota en Jaarrekening

Volgende week houden vier raadscommissies hun maandelijkse vergadering. Op dinsdag 15 mei komt de commissie Algemene Zaken bijeen; op woensdag gevolgd door Middelenbeleid, Volksgezondheid en Milieu (MVM). Op donderdag 17 mei vergadert de commissie Werk, Zorg en Welzijn en vrijdags de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en Sport. Vervolgens komt de commissie MVM op maandag 21 mei nog een keer bijeen om te spreken over de Concern-jaarrekening 2000 en de Voorjaarsnota 2001. Ook de andere commissies doen dat in hun vergadering. De openbare bijeenkomsten zijn in het raadhuis, Bergstraat 4 in Ede.

Herziening van APV

De commissie Algemene Zaken (AZ) geeft op 15 mei (aanvang 19.00 uur) advies over algemene onderdelen van de Concern-Jaarrekening van vorig jaar en de Voorjaarsnota van dit jaar. Dat gebeurt ook over de integrale herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening; aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een Algemene Plaatselijke Verordening Ede 2001 vast te stellen. De AZ-leden bespreken verder onderwerpen als het kwaliteitsplan coffeeshops, de evaluatie van de jaarwisseling 2000-2001 en het Klantenonderzoek naar diensten van Burgerzaken in de dependances Bennekom en Lunteren.

Twee vergaderingen MVM

De vergadering van de commissie Middelenbeleid, Volksgezondheid en Milieu (MVM) op woensdag 16 mei begint om 19.00 uur maar zal naar verwachting niet lang duren. Na de mededelingen en ingekomen stukken staat een voorstel voor de wijziging van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders uit 1970 op de agenda. Tenslotte kan de vergadering van de Bestuurscommissie Milieu van de regio West-Veluwe Vallei van 25 april jl. ter sprake komen.

Op maandag 21 mei van 15.00-17.30 uur houdt de commissie MVM een extra vergadering over de Voorjaarsnota 2001 en Concern-jaarrekening 2000. De commissieleden kunnen dan hun advies geven over de beide financiële stukken. Naast alle financiële aspecten van Voorjaarsnota en Jaarrekening bespreekt de commissie MVM ook die onderdelen die o.a. met milieu en personeel, organisatie, huisvesting en automatisering te maken hebben.

Paraat, vervoer op maat

De commissie Werk, Zorg en Welzijn (WZW) bespreekt op 17 mei (vanaf 19.00 uur) een flinke agenda. Die bevat de WZW-onderdelen van de Jaarrekening en de Voorjaarsnota. Andere belangrijke agendapunten zijn het raadsvoorstel voor een Plan van aanpak voor 0- tot 6-jarigen, een evaluatierapport over Paraat, vervoer op maat? en een garantstelling voor de verplichtingen op vakantiegeld en vakantiedagen voor werknemers van Permar Werkvoorzieningschap. In de commissievergadering wordt verder onder meer een presentatie gehouden over de visie op het SUWI-bedrijfsverzamelgebouw Ede (voorheen CWI-Ede).

Commissie VRS

Op vrijdag 18 mei -aanvang 18.00 uur- vergadert de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied en Sport (VRS). Dan komen de VRS-onderdelen van de Voorjaarsnota en de Jaarrekening ter sprake. Aan de commissie wordt advies gevraagd over de Uitvoeringsvoorschriften voor een Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en het resultaat van de uitwerking van een gewijzigd raadsbesluit over de medewerking van de gemeente aan de uitbreiding van de DVO-sporthal in Bennekom. De commissie VRS kent daarnaast een vijftal informatieve agendapunten: de Beleidslijn voor de afwenteling van planschade, een Onderzoek van de inspectie Ruimtelijke Ordening naar uitvoering door de gemeente Ede van taken op het gebied van de ruimtelijke ordening, Ontwikkelingen Reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht oost/Veluwecommissie, een Plan van aanpak voor het Sportbuurtwerk in Veldhuizen A en de Ontwikkelingen in de woonwijk Kernhem.

Spreekrecht voor publiek

De volledige agenda van de commissievergaderingen ligt tijdens de kantooruren (9.00-17.00 uur) ter inzage in het Gemeentelijk Infocentrum in het raadhuis, ingang Bergstraat 4 in Ede, tel. (0318) 68 02 10. U kunt in de commissievergaderingen over een of meer agendapunten inspreken als u zich vooraf aanmeldt bij de commissiesecretaris: dhr. mr. R.D. Lotte, commissie AZ, tel. (0318) 68 08 67, dhr. E.M. van Tol, commissie MVM, tel. 68 06 87, dhr. P.J. van Lent, commissie WZW, tel. 68 03 79 en dhr. W. van Plateringen, commissie VRS, tel. 68 04 32.Ede, 10 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie