Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Proeftuinen geven invulling aan kwaliteitsimpuls landschap

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

Proeftuinen geven invulling aan kwaliteitsimpuls landschap

Staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) heeft in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg acht gebieden bestemd tot proeftuinen: gebieden waar geëxperimenteerd gaat worden met plannen voor zogenoemde groen-blauwe dooradering. Op deze wijze kan ervaring worden opgedaan met het benodigde instrumentarium.

De groen-blauwe dooradering is een samenhangend multifunctioneel netwerk van landschapselementen, watergangen met oevers, moerasjes en poelen, bermen, bospercelen en paden. Versterking daarvan vergroot de toegankelijkheid, de biodiversiteit en de belevingswaarde van een gebied, versterkt de identiteit en de Ecologische Hoofdstructuur en waar mogelijk de hydrologie.

Bij de planvorming en de uitvoering worden alle belanghebbenden betrokken: agrarische organisaties, waterschappen en gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties en recreatieondernemers. De provincies vervullen een regisserende rol.

Het streven is om dit jaar te starten met de aanleg van landschapselementen in de proeftuinen. Als proeftuinen zijn aangewezen:

* provincie Groningen: Reitdiep en omgeving
* provincie Overijssel: een deel van Noord-Oost Twente
* provincie Gelderland: Ooijpolder/Groesbeek
* provincie Utrecht: Langbroekwetering

* provincie Zuid-Holland: Wijk en Woude

* provincie Zeeland: west Zeeuws-Vlaanderen
* provincie Noord-Brabant: Groene Woud

* provincie Limburg: een deel van Mergelland
De proeftuinen zijn een eerste stap in het kader van de kwaliteitsimpuls landschap, aangekondigd in de nota Natuur voor Mensen, Mensen voor de Natuur (juli 2000). Deze kwaliteitsimpuls moet tot een aanzienlijke verbetering van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap leiden.

15 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie